Co zrobić, gdy komornik jest nieskuteczny i nic nie robi?

20-12-2021

Komornik nic nie robi! - głosy oburzonych wierzycieli nietrudno usłyszeć zarówno w Internecie, jak i w biznesowej rzeczywistości. Nieskuteczny komornik to problem, z którym mierzy się wielu przedsiębiorców odzyskujących pieniądze. Co zrobić, gdy komornik nie wykonuje swoich obowiązków? Jakie możliwości ma wierzyciel, aby skłonić go do działania? Przyjrzymy się temu bliżej.

Co zrobić, gdy komornik jest nieskuteczny i nic nie robi?

Opieszały komornik - problem, który dotyka wielu wierzycieli

Odzyskanie należności w sądzie i na drodze egzekucyjnej nie jest ani łatwe, ani szybkie. Kilka miesięcy oczekiwania na wyrok, uzyskanie klauzuli wykonalności i w końcu nadchodzi ten wyczekiwany moment - sprawa trafia do komornika. Koniec problemów? Niekoniecznie.

Choć teoretycznie komornik powinien realizować czynności na rzecz wierzyciela „niezwłocznie”, często zdarza się, że ta „niezwłoczność” trwa kilka tygodni... lub miesięcy.

Życie zna przypadki, w których wierzyciel na samo zarejestrowanie sprawy musi czekać tygodniami. A to dopiero początek - droga do odzyskania pieniędzy jest długa. Nierzadko wiedzie przez czynności terenowe, poszukiwanie majątku, wyścig z innymi wierzycielami dłużnika i inne „atrakcje”.

Nie czekaj więc, aż opieszałość komornika utrudni odzyskanie Twojej należności. Dla skuteczności egzekucji znaczenie może mieć każdy dzień. Jeśli telefon z prośbą o niezwłoczne zajęcie się sprawą nie pomoże, działaj. Poniżej znajdziesz opis kilku możliwości postępowania, wraz z przykładami sytuacji, w których można z nich skorzystać.

 

Możliwość pierwsza: skarga na czynności komornika

Częstym rozwiązaniem, po które sięgają wierzyciele, jest złożenie skargi na czynności komornika. Można ją złożyć zarówno, gdy komornik podjął niewłaściwe działania, jak również - co jest sytuacją częstszą - dopuścił się zaniechań (czyli np. nie podjął czynności, które z perspektywy wierzyciela były istotne).

Adresatem skargi jest właściwy sąd rejonowy, przy którym działa komornik. Skargę składa się jednak za pośrednictwem komornika, który dokonał czynności lub zaniechał jej dokonania.

W praktyce oznacza to więc, że choć skargę wysyłamy do sądu, to komornik pośredniczy w procesie jej rozpatrywania. Może uwzględnić skargę lub przekazać ją do sądu, wraz z aktami sprawy i uzasadnieniem dokonania lub zaniechania czynności. Powinien to zrobić w ciągu trzech dni.

Opłata z tytułu złożenia skargi na czynności komornika to 50 zł.

Podstawą do złożenia skargi jest art. 767 kodeksu postępowania cywilnego [Dz. U. z 2021 r. poz. 1805, 1981]. Więcej o tym, jak przygotować to pismo, pisaliśmy w artykule Skarga na czynności komornika - kiedy można ją złożyć?

Przykład:
Pan Jan zastanawia się, w jaki sposób może zaskarżyć fakt, że komornik, który prowadzi sprawę, formalnie nie zakończył postępowania - mimo że dłużnik spłacił należność w całości. Właściwą drogą postępowania w tym przypadku - jako że mamy do czynienia z zaniechaniem komornika - będzie złożenie skargi na jego czynności.

Możliwość druga: skarga na przewlekłość postępowania

Skarga na przewlekłość postępowania to kolejna możliwość, z której mogą skorzystać wierzyciele. Ten środek wykorzystywany jest stosunkowo często. Posłużyć się nim można w każdej sytuacji, w której komornik zwleka z podjęciem odpowiednich czynności.

Skarga na przewlekłość postępowania będzie właściwa, gdy na skutek opieszałości komornika, zostało naruszone prawo wierzyciela do przeprowadzenia i zakończenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

Skargę rozpatruje właściwy sąd okręgowy - ten, w okręgu którego toczy się egzekucja. Opłata sądowa od wniosku wynosi 200 złotych.

Co ważne, na skutek złożenia skargi na przewlekłość postępowania, wierzyciel może otrzymać zadośćuczynienie - od 2 000 zł do nawet 20 000 zł. Zdecydowanie warto zawnioskować o to zadośćuczynienie. W przypadku uwzględnienia skargi wypłaca się je wierzycielowi niezwłocznie. Ponadto komornik zostaje zobligowany do pojęcia czynności, z którymi zwlekał.

Przykład:
Pan Jan zastanawia się, co może zrobić, gdy komornik prowadzący jego sprawę nie odpowiada na pisma, które Pan Jan składa. Co więcej, komornik w ogóle nie podejmuje niektórych czynności, o które wnioskuje Pan Jan. Inne natomiast podejmuje z wielotygodniową zwłoką. W takim przypadku Pan Jan może złożyć skargę na przewlekłość postępowania.

Możliwość trzecia: wniosek o nadzór komornika przez Izbę Komorniczą lub Krajową Radę Komorniczą

Jeszcze innym sposobem zdyscyplinowania komornika przez wierzyciela jest złożenie wniosku o nadzór przez właściwą Izbę Komorniczą lub Krajową Radę Komorniczą. Taką możliwość daje art. 165 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych [Dz. U. z 2021 r.poz. 850, 1090].

Wierzyciel może złożyć wniosek o nadzór nad egzekucją m.in., gdy komornik prowadzi sprawę nierzetelnie (w szczególności w zakresie rozliczeń), narusza zasady etyki komorniczej lub postępowanie prowadzone jest niesprawnie. Skutki mogą być poważne dla komornika. Oprócz - co oczywiste - konieczności usunięcia wszelkich uchybień, wobec komornika może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

Złożenie wniosku o nadzór komornika przez Izbę Komorniczą lub przez Krajową Radę Komorniczą jest wolne od opłat.

Dodatkowo warto też wiedzieć, że z podobnym wnioskiem o nadzór można wystąpić także do Prezesa Sądu Rejonowego, przy którym działa komornik.

Przykład:
Pan Jan ma poważne wątpliwości co do prowadzonego przez komornika postępowania egzekucyjnego. Uważa, że komornik niewłaściwie rozlicza środki wyegzekwowane od dłużnika - na niekorzyść wierzyciela. Dodatkowo dowiedział się, że komornik postępuje nieetycznie. Ujawnił osobom niepowołanym szczegóły w zakresie sprawy Pana Jana i jego dłużnika, co sprowadziło na Pana Jana liczne nieprzyjemności. W takiej sytuacji Pan Jan może rozważyć złożenie wniosku o nadzór komornika przez Izbę Komorniczą lub Krajową Radę Komorniczą.

A może... odszkodowanie od komornika?

Ostatnią możliwością, o której warto wspomnieć, jest odszkodowanie za wyrządzoną szkodę. Wierzyciel może postarać się o odszkodowanie od komornika na mocy „klasycznych” przepisów dotyczących odszkodowania, czyli art. 415 i nast. kodeksu cywilnego [Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509]. Wierzyciel może wystąpić o odszkodowanie, gdy komornik w jakikolwiek sposób narusza normy postępowania.

Komornik odpowiada zarówno za szkody majątkowe, jak i niemajątkowe, a razem z nim odpowiada Skarb Państwa.

Odszkodowanie dla wierzyciela najczęściej wypłaca się z polisy OC komornika. Skutkiem uwzględnienia powództwa jest też nałożenie na komornika obowiązku naprawienia szkód, jakie poniósł wierzyciel.

Powództwo o odszkodowanie od komornika należy złożyć do właściwego sądu. Opłata wynosi 5% wartości przedmiotu sporu.

Przykład:
W sprawie z udziałem Pana Jana jako wierzyciela, komornik zadecydował o przeprowadzeniu licytacji. Dokonał sprzedaży zajętych nieruchomości, jednak w ocenie Pana Jana - po rażąco niskich cenach i z naruszeniem zasad licytacji. Dodatkowo wierzyciel ma problemy z uzyskaniem od komornika środków, jakie udało mu się wyegzekwować. W takim przypadku jednym ze środków, z jakich Pan Jan może skorzystać, będzie powództwo o odszkodowanie.

 

Nie licz na komornika - licz na siebie!

Jeśli regularnie zmagasz się z problemem niepłacących klientów, wiesz już na pewno, że czasem pomoc komornika bywa niezbędna. Jej uzyskanie, co potwierdza liczba środków, z jakich może skorzystać wierzyciel, nie zawsze jest jednak takie proste. Warto więc zrobić wszystko, aby odzyskać pieniądze polubownie, zanim udział sądu i komornika stanie się niezbędny.

Nie zwlekaj więc i windykuj. Dzięki systemowi do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl odzyskiwanie pieniędzy w małych i średnich firmach nigdy nie było tak proste.

Vindicat.pl to kompleksowy i bezpieczny system do windykacji online. Umożliwia przedsiębiorcom samodzielnie windykowanie oraz zapewnia opcję windykacji w pełni automatycznej.

Vindicat.pl oferuje wszystkie funkcjonalności, dzięki którym odzyskiwanie należności jest szybkie i efektywne. Windykacja online to m.in.:

  • Windykacja automatyczna. Jeśli nie masz czasu, aby osobiście zająć się odzyskiwaniem należności - to idealne rozwiązanie dla Ciebie. System automatycznie podejmie aż 10 skutecznych, legalnych i zapowiedzianych wcześniej czynności windykacyjnych. Wyśle wezwania do zapłaty, a co najważniejsze - doda dane klientów na giełdę długów. A Ty w tym czasie... możesz rozwijać swój biznes! Sprawdź, jak działa windykacja automatyczna i dlaczego możesz jej zaufać.

    Zastanawiasz się, jak długo potrwa automatyczne odzyskiwanie Twoich pieniędzy? Niedługo! Średni czas odzyskiwania należności - od chwili uruchomienia robota windykacyjnego - to 25 dni (po publikacji danych dłużnika na giełdzie długów).

  • Wygoda i maksymalna oszczędność czasu. Boisz się, że windykując online, długie godziny będziesz musiał spędzić na wprowadzaniu danych z faktur do systemu? Nic bardziej mylnego. Konto w Vindicat.pl w wygodnie połączysz m. in. z ifirmą, wFirmą, InFaktem oraz Fakturownią. Dzięki temu wszystkie nieopłacone aktury automatycznie trafią do Vindicat.pl. I już - bez konieczności ręcznego wprowadzania danych!.
  • Gotowe pisma dla Ciebie. Z pl wygenerujesz m.in. gotowe do użycia i spersonalizowane wezwania do zapłaty, pozwy, czy wnioski o wszczęcie egzekucji. Wystarczy, że wydrukujesz je i podpiszesz.
  • Dostęp do najpopularniejszego BIG w Polsce - BIG InfoMonitor. Użytkownicy Vindicat.pl mogą sprawdzać potencjalnych klientów poprzez wygenerowanie raportu o wiarygodności kontrahenta. Mogą też dodawać własne wpisy.
  • Pomoc w zapobieganiu trudnościom. Vindicat.pl to więcej niż windykacja - to także wsparcie w działaniach prewencyjnych. System pozwala na regularny monitoring płatności i umieszczanie na fakturach pieczęci prewencyjnej.

93% spraw prowadzonych przy pomocy systemu Vindicat.pl kończy się na etapie polubownym. Twoje również mogą!

Działaj samodzielnie i skuteczniej niż (niejeden) komornik!

Nie zwlekaj i działaj już teraz. Skuteczna windykacja polubowna oszczędzi Ci stresu... i kosztów. Już teraz zapoznaj się z ofertą Vindicat.pl w modelu:

Zdecyduj się windykację automatyczną, jeśli chcesz zapłacić za windykację po odzyskaniu pieniędzy. Wybierz model abonamentowy, jeśli działania wolisz prowadzić samodzielnie, przy pełnych instrukcjach systemu.

Nie czekaj i działaj już teraz!

FAQ:

Czy dłużnik też może złożyć skargę na czynności komornika?

Tak. Taka możliwość przysługuje nie tylko wierzycielowi. Ma ją również każda inna osoba, której prawa zostały naruszone czynnością komornika lub jego zaniechaniem.

Czy skargę na czynności komornika można złożyć tylko raz?

Nie. Takie skargi można składać wielokrotnie w toku jednej egzekucji komorniczej.

Kiedy nie można złożyć skargi na czynności komornika?

Skarga nie przysługuje na: zarządzenie komornika o wezwaniu do usunięcia braków pisma, zawiadomienie o terminie czynności oraz uiszczenie przez komornika podatku od towarów i usług.

W jakim terminie należy złożyć skargę na czynności komornika?

Termin wynosi 7 dni. Liczymy go od dnia dokonania czynności, w której komornik naruszył prawa wierzyciela lub spowodował ich zagrożenie.

Odszkodowanie od komornika - kiedy można się go domagać?

Maja tu zastosowanie zasady ogólne. Aby wierzyciel mógł skutecznie dochodzić odszkodowania, musi wystąpić szkoda, zdarzenie, które ją wywołało, oraz związek przyczynowy pomiędzy szkodą a zdarzeniem je powodującym.

Czy sąd zwraca opłatę od skargi na przewlekłość postępowania komorniczego (200 zł)?

Tak, ale tylko w przypadku uwzględnienia skargi. W razie jej oddalenia, sąd nie zwraca opłaty.

Jak sąd sprawdza, czy faktycznie mamy do czynienia z przewlekłością postępowania egzekucyjnego?

Sąd bierze pod uwagę wiele czynników, m.in. charakter sprawy, stopień jej zawiłości, czy prawidłowość i terminowość podjętych już czynności. Dokonanie tych ustaleń zależy od wielu elementów. W efekcie w sprawach pozornie podobnych możemy mieć do czynienia z różnymi rozstrzygnięciami - raz sąd uzna, że mamy do czynienia  przewlekłością, innym razem - przeciwnie.

Oceń ten artykuł:

Co zrobić, gdy komornik jest nieskuteczny i nic nie robi?
Ocena: 5/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!