Co zrobić, gdy dłużnik pozbywa się swojego majątku?

    16-02-2017

W trakcie trwania postępowania sądowego dłużnicy często podejmują działania, które mają na celu ukrycie posiadanego majątku. Najczęściej sprzedają go po zaniżonej cenie lub przekazują w darowiźnie bliskim lub rodzinie. Są przekonani, że w ten sposób staną się niewypłacalni. Istnieje jednak w prawie polskim sposób, by ochronić się przed takimi zabiegami, a jest nim skarga pauliańska.

na zdjęciu widoczna jest zamknięta kłódka, której zamknięcie jest niewidoczne ponieważ znajduje się pod plikiem papieru

 

Kiedy możliwe jest skorzystanie ze skargi pauliańskiej?


Aby móc wnieść skargę pauliańską, muszą być spełnione wszystkie trzy warunki:

  1. dłużnik i osoba trzecia dokonali czynności prawnej, w wyniku której osoba trzecia uzyskała korzyść majątkową, natomiast dłużnik stał się niewypłacalny lub mniej wypłacalny,

  2. dłużnik działał ze świadomością pokrzywdzenia wierzyciela,

  3. osoba trzecia wiedziała lub miała możliwość dowiedzenia się, że jej działanie przynosi krzywdę wierzycielowi.

Mówiąc w skrócie, aby móc skorzystać ze skargi pauliańskiej dłużnik musiał dokonać czynności prawnej, wiedząc, że w ten sposób krzywdzi wierzyciela. Natomiast osoba trzecia, która odniosła korzyść, musiała mieć świadomość, że krzywdzi wierzyciela, ewentualnie mogła łatwo taką informację uzyskać.

Jak sformułować pozew w sprawie skargi pauliańskiej?


Pozew należy skierować do sądu właściwego dla adresu pozwanego, którym, co ważne, nie jest dłużnik ale osoba trzecia. Pozew powinien określać wartość wierzytelności oraz opisywać żądanie. Wierzyciel powinien domagać się, by sąd uznał określoną czynność (np. kupno majątku dłużnika przez osobę trzecią lub przyjęcie przez nią darowizny) za bezskuteczną. W pozwie warto wnioskować o udzielenie zabezpieczenia np. w postaci zakazu sprzedaży danej rzeczy. Jeżeli pozew dotyczy nieruchomości, należy złożyć wniosek o wpis w księdze wieczystej dotyczący zakazu zbywania i obciążania nieruchomości.

Może zdarzyć się, że osoba trzecia przekaże majątek dłużnika kolejnej osobie. Pozew należy wtedy skierować przeciwko tej osobie tylko wtedy, gdy weszła w posiadanie majątku nieodpłatnie lub wiedziała o okolicznościach sprawy.

Uzyskałem wyrok. Co dalej?


Wyrok wynikający ze skargi pauliańskiej nie podlega bezpośredniej egzekucji.

Dlatego, aby przystąpić do postępowania egzekucyjnego należy złożyć dwa wnioski:

  1. wniosek o stwierdzenie prawomocności wyrokuze skargi pauliańskiej,
  2.  wniosek egzekucyjny (przeciwko dłużnikowi, a nie osobie trzeciej), aby go złożyć należy posiadać tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko dłużnikowi.

Postępowanie wynikające ze złożenia skargi pauliańskiej wydaje się skomplikowane, ale trzeba pamiętać, że jest to skuteczna metoda na wyegzekwowanie długu, w sytuacji kiedy dłużnik stara się ukryć swój majątek lub się go pozbyć.

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak

Popularne tematy