Wierzytelność wymagalna, a wierzytelność niewymagalna

16-10-2023

Wierzytelność wymagalna, to wierzytelność, której termin spłaty już minął. Natomiast wierzytelność niewymagalna, to zobowiązanie, które ma wobec Ciebie podmiot lub instytucja, ale termin zapłaty tego zobowiązania jeszcze nie minął. Dlaczego zapamiętanie tego podziału jest tak istotne? Rozróżnienie tych wierzytelności pomoże Ci dobrać odpowiednie działania na różnych etapach windykacji.

Wierzytelność wymagalna, a wierzytelność niewymagalna

Co to jest wierzytelność?

Zobowiązanie finansowe, bądź rzeczowe, które dłużnik ma wobec wierzyciela, nazywamy wierzytelnością. Może to być dowolna kwota albo inny rodzaj działania czy zaniechania. Wierzytelność określa się na podstawie zobowiązania określonego w umowie.

Art. 353. Istota zobowiązania

§ 1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

§ 2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Wszystkie działania windykacyjne prowadzą do tego, aby zaspokoić roszczenie powstałe wobec wierzyciela. Zadaniem windykacji polubownej jest skłonić dłużnika do uregulowania zobowiązania.

Wierzytelność jest prawem wierzyciela do żądania od dłużnika, aby ten zaspokoił roszczenie powstałe wskutek zobowiązania prawnego.

Podczas windykacji polubownej możesz:

 • kontaktować się z dłużnikiem,
 • prowadzić negocjacje dotyczące wierzytelności,
 • zawrzeć ugodę z dłużnikiem,
 • monitorować czy dłużniki przestrzega zasad umowy/ugody.

Podczas polubownego dochodzenia świadczenia możesz sięgać po takie narzędzia, które namówią dłużnika do dobrowolnego spłacenia zadłużenia. Możesz wysyłać mu wiadomości monitorujące oraz wezwania do zapłaty, a także prowadzić negocjacje, które przybliżą Cię do odzyskania wierzytelności i opracowania nowego harmonogramu spłaty.

Podczas windykacji polubownej użycie tych narzędzi zwiększa skuteczność procesu:

Dłużnik jest zobowiązany prawnie do zaspokojenia świadczenia względem wierzyciela.

Wierzyciel ma prawo żądać od dłużnika, aby ten zaspokoił roszczenie powstałe na podstawie zawartej umowy.

Zadaniem windykacji sądowo-egzekucyjnej jest zmuszenie dłużnika do zaspokojenia roszczenia. Windykacja sądowo-egzekucyjna przenosi spór o zaległą wierzytelność na salę sądową. Kiedy wszystkie inne działania zawiodły, nie wahaj się i skieruj sprawę do sądu. Na tym etapie windykacji zarówno wierzyciel, jak i dłużnik są podporządkowani wynikowi rozprawy. Wiesz, gdzie kończy się windykacja, a zaczyna egzekucja?

Cały proces windykacji skupia się na odzyskaniu wierzytelności. Do zaspokojenia wierzytelności można doprowadzić na kilka sposobów.

Kiedy klient zalega z płatnością, możesz:

 • przekazać sprawę do agencji windykacyjnej,
 • windykować samodzielnie,
 • zalogować się na vindicat.pl i połączyć wszystkie plusy windykacji ze specjalistą i windykacji samodzielnej.
 

WSKAZÓWKA: Nadrzędnym celem każdego z powyższych rozwiązań jest doprowadzenie do zaspokojenia roszczenia. Kiedy wierzytelność jest wymagalna, musisz już mocno skupić się na odzyskaniu roszczenia. Kiedy wierzytelność jest niewymagalna, skup się na monitorowaniu płatności, aby uniknąć powstania długu.

Zastanawiasz się, czy masz wierzytelność? Przekonaj się, że wierzytelność może przybierać naprawdę różne formy:

 • wierzytelność pieniężna (długi np. niezapłacone faktury, kredyty, pożyczki, niezapłacone raty)
 • wierzytelność rzeczowa (mienie, które dłużnik musi przekazać zgodnie z podpisaną umową),
 • wierzytelność na podstawie wyświadczonej usługi,
 • wierzytelność na podstawie praw autorskich.

Powstałej wierzytelność nie możesz zignorować! Zajmij się nią natychmiast. Jeśli będziesz zwlekać, Twoje roszczenie może obniżyć swoja wartość, albo sytuacja zmusi Cię do rozpoczęcia kosztownego procesu sądowego.

Na czym polega wierzytelność wymagalna?

Wiesz jakie metody windykacyjne, możesz i musisz podejmować, na etapie wierzytelności wymagalnej? Wszystkie działania poparte przymusem państwowym możesz podejmować, dopiero kiedy wierzytelność staje się wymagalna.

Wierzytelność staje się wymagalna, kiedy upływa termin płatności.

Działania przymusu to np. egzekucja komornicza. Przed konsekwencjami egzekucji komorniczej dłużnik już nie uchyli się, ponieważ komornik na podstawie tytułu wykonawczego może zająć majątek dłużnika i w ten sposób zaspokoić roszczenie wynikające z wierzytelności.

Jednak, aby do tego doprowadzić, musisz złożyć w sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Sprawdź, jak działa rygor natychmiastowej wykonalności. Dowiedź się, jak może Ci to pomóc w odzyskaniu wierzytelności.

Oto co musisz wiedzieć, aby rozpoznać, czy wierzytelność jest wymagalna:

 • musisz znać aktualny status dłużnika (jeśli jest w opóźnieniu, to znaczy, że naruszył warunki umowy).
 • musisz wiedzieć, czy termin płatności został przekroczony.

Kiedy wierzytelność stanie się wymagalna, możesz już zacząć naliczać odsetki.Wiesz, jak windykować zaległe odsetki? Ten artykuł wszystko wyjaśnia.

Przykład:

Pan Kacper prowadzi przedsiębiorstwo transportowe. Jego model biznesowy zakłada, że zawsze pobiera zaliczkę, a następnie wystawia fakturę z 30-dniowym terminem płatności. Tak też zrobił, podpisując umowę z biurem podróży. Pan Kacper wykonał zlecenie, jednak po 30 dniach nie otrzymał wynagrodzenia za wykonaną pracę. Kiedy termin płatności minął, pan Kacper stał się właścicielem wierzytelności wymagalnej i mógł dochodzić swojego roszczenia na drodze sądowej.

Na tym etapie, kiedy wierzytelność stała się już wymagalna możesz sięgać po narzędzia windykacji sądowo-egzekucyjnej. Przeterminowanie faktury, już upoważnia Cię do podejmowania kroków prawnych.

Jednak w pierwszej kolejności warto wykorzystać metody, które oferuje windykacja polubowna. W ramach windykacji polubownej możesz: wysłać wezwanie do zapłaty, dzwonić do dłużnika i negocjować z nim warunki spłaty. Dopiero, jeśli okażą się nieskuteczne, warto szukać sprawiedliwości w sądzie i napisać pozew sądowy.

Pamiętaj, że o wierzytelność najlepiej zatroszczyć się już na etapie podpisywania umowy z klientem czy usługodawcą. Upewnij się, że umowa zawiera klauzule dotyczące odsetek za opóźnienia, sprawdź, jak odnosi się do kar za opóźnienia i uważnie przeanalizuj wszystkie warunki związane ze spłatą zobowiązania.

Przeterminowana wierzytelność może wpłynąć negatywnie na płynność finansową Twojego przedsiębiorstwa. Nie pozwól na to, aby niesłowny klient utrudniał rozwój Twojego biznesu. Windykuj na czas i wprowadź w swojej firmie monitoring płatności.

Na czym polega wierzytelność niewymagalna?

Wierzytelność niewymagalna, to taka, której termin płatności jest cały czas aktualny. Status dłużnika nadal nie zobowiązuje go do natychmiastowej spłaty zadłużenia, ponieważ nie jest w zwłoce ze spłatą. Termin ciągle jest przyszły, więc dłużnik, nie naruszył warunków terminu i warunków podpisanej umowy. Klient może spłacić zobowiązanie nawet ostatniego dnia, który wyznacza umowa i nadal będzie, to spłata w zgodzie z ustalonymi warunkami.

Przykład:

Kasia i Tomek wzięli pożyczkę w wysokości 25 000, aby dołożyć tę kwotę do nowego samochodu. Kiedy podpisali umowę i stali się pożyczkobiorcami, zobowiązali się wobec wierzyciela (pożyczkodawcy), że będą spłacali pożyczone pieniądze w małych ratach i zgodnie z harmonogramem spłaty. Tutaj pożyczkobiorca jest zarządcą wierzytelności niewymagalnej. Wierzytelność niewymagalna to taka, która ma termin ustalony na przyszłość, i tak jak w tym przykładzie termin spłaty nie został przekroczony przez Kasię i Tomka.

KIedy wierzytelność jest niewymagalna nie ma przymusu, aby dłużnik spłacił zobowiązanie, więc jeśli strony są otwarte na negocjacje, to mogą być one prowadzone w atmosferze spokoju już zaufania do partnera biznesowego. Na tym etapie, kiedy wierzytelność jest niewymagalna, nie musisz prowadzić żadnych działań windykacyjnych. Nie masz też podstaw, aby wnieść pozew do sądu, ponieważ jeszcze powstało zadłużenie.

Wierzytelność niewymagalna może przekształcić się w wierzytelność wymagalną, jeśli klient nie zapłaci w terminie, albo złamie inne warunki umowy. Warunki przekształcenia wierzytelności reguluje podpisana między stronami umowa.

Wierzytelność niewymagalna jest częścią biznesowej rzeczywistości. Ważne jest, aby była opłacona na czas i nie zmieniała się w wierzytelność wymagalną. Możesz wesprzeć ten proces, prowadząc monitoring płatności i przypominać klientom o terminach i warunkach umowy.

 

Korzystaj z Systemu Vindicat do monitoringu i samodzielnej windykacji online

System Vindicat zajmie się Twoimi wierzytelnościami wymagalnym i niewymagalnymi. System Vindicat to nowoczesne narzędzie stworzone dla współczesnego biznesu, które umożliwia monitoring płatności wszystkich transakcji jednocześnie oraz samodzielną windykację online.

Regularny monitoring płatności prowadzony w firmie pozwoli na szybką i skuteczną windykację. System Vindicat będzie monitorował status wszystkich Twoich faktur i przypominał klientom o konieczności uregulowania należności.

Znasz korzyści płynące z prowadzenia monitoringu płatności w Systemie Vindicat?

 • podniesienie bezpieczeństwa finansowego Twojego przedsiębiorstwa,
 • automatyzacja procesu monitorowania płatności zwiększa jego skuteczność,
 • zawsze zostaniesz powiadomienie o zbliżającej się płatności, a jeśli będzie to konieczne, dostaniesz również kolejne powiadomienie, informujące, że termin płatności już minął,
 • zyskasz opinię poważnego partnera biznesowego.

Z Vindicat nie musisz już martwić się o zaległe wierzytelności. Jeśli kiedykolwiek proces windykacyjny wydawał Ci się skomplikowany, teraz korzystając z systemu, przekonasz się, że można windykować w uporządkowany i korzystny sposób.

Dzięki Vindicat windykacja z domu jest możliwa i osiąga wysoką skuteczność. Aż 93% spraw w Vindicat zakończyliśmy z sukcesem na etapie windykacji polubownej. Po zalogowaniu się do systemu przekonasz się, że wystarczy kilka kliknięć, aby rozpocząć windykację należności.

W systemie Vindicat wygenerujesz dokumenty windykacyjne i pisma sądowe:

 • wezwanie do zapłaty,
 • pozew sądowy,
 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności.

Jest to intuicyjnie zaprogramowany system, który przeprowadzi Cię krok po kroku przez etapy ważne dla sukcesu windykacji. System działa według zaplanowanego scenariusza, a Ty podejmujesz najważniejsze decyzje. Zobacz jakie to proste, zaloguj się do systemu!

Pisma, które wygeneruje dla Ciebie System Vindicat zostaną stworzone na podstawie danych, które wprowadzasz jeszcze na etapie rejestracji. Wszystkie dokumenty, które pobierzesz będa uzupełnione Twoimi danymi.

Zoptymalizuj procesy windykacyjne w swojej firmie i wybierz rozwiązanie, które większość zadań wykona za Ciebie. Oszczędź czas i pieniądze. Z Vindicat możesz windykować już od 169 zł miesięcznie. Przekonaj się, jaka windykacja może być prosta, kiedy korzysta się z dobrze przygotowanego narzędzia. System Vindicat to nowoczesna odpowiedź na potrzeby rynku. System Vindicat to narzędzie dla Ciebie.

FAQ:

Co to jest wierzytelność wymagalna?

Wierzytelność wymagalna, to zobowiązanie prawne zgodnie, z którym dłużnik musi spłacić dług natychmiast, ponieważ termin płatności już minął.

Co to jest wierzytelność niewymagalna?

Wierzytelność wymagalna, to zobowiązanie prawne zgodnie, z którym klient nadal ma czas na spłacenie zobowiązania. Klient musi dokonać płatności w terminie ustalonym w umowie.

Czy wierzytelność niewymagalna może zmienić się w wierzytelność wymagalną?

Tak. Wierzytelność niewymagalna może zmienić się w wierzytelność wymagalną, jeśli dłużnik nie zaspokoi roszczenia w określonym umową czasie.

Jaki jest status dłużnika, jeżeli wierzytelność jest wymagalna?

Kiedy wierzytelność jest wymagana, wtedy dłużnik jest już w zwłoce.

Czy System Vindicat zajmuje się wierzytelnościami niewymagalnymi?

Tak. System Vindicat wspiera przedsiębiorców także na etapie monitorowania płatności, kiedy to trzeba sprawnie zarządzać wierzytelnościami niewymagalnymi.

Oceń ten artykuł:

Wierzytelność wymagalna, a wierzytelność niewymagalna
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!