• vindicat.pl»
  • Baza wiedzy»Uznanie długu, czyli jak dłużnik – świadomie lub nie – może pomóc nam w windykacji należności

Uznanie długu, czyli jak dłużnik – świadomie lub nie – może pomóc nam w windykacji należności

17-02-2017

Uznanie przez dłużnika swojego długu znacznie poprawia sytuację prawną wierzyciela – jest dowodem na istnienie zobowiązania, przerywa proces przedawnienia i ułatwia sądową windykację należności.

Wyróżnia się dwa rodzaje uznania długuwłaściwe oraz niewłaściwe. Choć istotnie się od siebie różnią, mają takie same skutki prawne.

Uznanie długu przez dłużnika

Uznanie właściwe długu w postaci umowy z dłużnikiem

Uznanie właściwe to umowa pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, w której dłużnik potwierdza swoje zobowiązanie, w szczególności jego wysokość i termin zapłaty. Najbardziej popularnymi przykładami właściwego uznania długu są:

  • odnowienie
  • ugoda
  • uznanie długu w tzw. czystej postaci np. przez uznanie powództwa.
 

Uznanie niewłaściwe poprzez jakiekolwiek oświadczenie dłużnika

Takie uznanie budzi więcej kontrowersji, ponieważ jest to każde zachowanie dłużnika świadczące o tym, że dłużnik wie, że ma dług i że jest zobowiązany go zapłacić. Wykonując je, dłużnik nie zdaje sobie jednak sprawy, że takie zachowanie wywoła skutki prawne. Najczęstsze formy uznania niewłaściwego to:

  • prośba dłużnika o rozłożenie zobowiązania na raty, o odroczenie terminu płatności, o zwolnienie z odsetek lub o umorzenie długu,
  • spłata części długu lub spłata odsetek,
  • udzielenie zabezpieczenia przez dłużnika.

Kto może uznać dług?

Dług może uznać nie tylko dłużnik, ale także osoby umocowane lub działające za jego zgodą i wiedzą. Warto wspomnieć, że zgodnie z dnia 11 sierpnia 2011 roku (sygn. akt I CSK 703/10) Sąd Najwyższy potwierdził, iż do uznania niewłaściwego wystarczy oświadczenie jednego członka zarządu z pominięciem umownych reguł reprezentacji danej osoby prawnej.

W jaki sposób uznanie długu wpływa na termin przedawnienia?

Uznanie przez dłużnika swojego długu powoduje przerwanie biegu przedawnienia.Oznacza to, że z chwilą uznania długu termin przedawnienia zaczyna się liczyć od początku art.123 §1 pkt 2 Kodeksu cywilnego, Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93. W dodatku, nawet gdy roszczenie się przedawniło, uznanie długu może spowodować jego odnowienie.

Czy uznanie długu pomaga w windykacji sądowej?

Uznanie długu ma bardzo istotne skutki podczas sprawy sądowej. Wierzyciel, który wykaże, że dłużnik uznał swój dług, ma o wiele większe szanse na pozytywne zakończenie sprawy. Poza tym, zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (art. 485 §1 pkt 3, [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] jeśli dłużnik pisemnie uznał swój dług, wierzyciel może dochodzić roszczenia w postępowaniu nakazowym, w którym jego sytuacja jest znacznie bardziej korzystna niż w postępowaniu zwyczajnym.

 

Oceń ten artykuł:

Uznanie długu, czyli jak dłużnik – świadomie lub nie – może pomóc nam w windykacji należności
Ocena: 5/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!