facebook

Uznanie długu, czyli jak dłużnik – świadomie lub nie – może pomóc nam w windykacji należności

    17-02-2017

Uznanie przez dłużnika swojego długu znacznie poprawia sytuację prawną wierzyciela – jest dowodem na istnienie zobowiązania, przerywa proces przedawnienia i ułatwia sądową windykację należności.

Wyróżnia się dwa rodzaje uznania długuwłaściwe oraz niewłaściwe. Choć istotnie się od siebie różnią, mają takie same skutki prawne.

zdjęcie przedstawia rękę mężczyzny podpisującego piórem umowę

Uznanie właściwe czyli umowa

Uznanie właściwe to umowa pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem, w której dłużnik potwierdza swoje zobowiązanie, w szczególności jego wysokość i termin zapłaty. Najbardziej popularnymi przykładami właściwego uznania długu są:

Uznanie niewłaściwe czyli jakiekolwiek oświadczenie dłużnika

Takie uznanie budzi więcej kontrowersji, ponieważ jest to każde zachowanie dłużnika świadczące o tym, że dłużnik wie, że ma dług i że jest zobowiązany go zapłacić. Wykonując je, dłużnik nie zdaje sobie jednak sprawy, że takie zachowanie wywoła skutki prawne. Najczęstsze formy uznania niewłaściwego to:

  • prośba dłużnika o rozłożenie zobowiązania na raty, o odroczenie terminu płatności, o zwolnienie z odsetek lub o umorzenie długu,

  • spłata części długu lub spłata odsetek,

  • udzielenie zabezpieczenia przez dłużnika.

Kto może uznać dług?

Dług może uznać nie tylko dłużnik, ale także osoby umocowane lub działające za jego zgodą i wiedzą. Warto wspomnieć, że zgodnie z dnia 11 sierpnia 2011 roku (sygn. akt I CSK 703/2010) Sąd Najwyższy potwierdził, iż do uznania niewłaściwego wystarczy oświadczenie jednego członka zarządu z pominięciem umownych reguł reprezentacji danej osoby prawnej.

W jaki sposób uznanie długu wpływa na termin przedawnienia?

Uznanie przez dłużnika swojego długu powoduje przerwanie biegu przedawnienia.Oznacza to, że z chwilą uznania długu termin przedawnienia zaczyna się liczyć od początku (art.123 §1 pkt 2Kodeksu cywilnegohttp://isap.sejm.gov.pl/). W dodatku, nawet gdy roszczenie się przedawniło, uznanie długu może spowodować jego odnowienie.

Czy uznanie długu pomaga w windykacji sądowej?

Uznanie długu ma bardzo istotne skutki podczas sprawy sądowej. Wierzyciel, który wykaże, że dłużnik uznał swój dług, ma o wiele większe szanse na pozytywne zakończenie sprawy. Poza tym, zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego (art. 485 §1 pkt 3) jeśli dłużnik pisemnie uznał swój dług, wierzyciel może dochodzić roszczenia w postępowaniu nakazowym, w którym jego sytuacja jest znacznie bardziej korzystna niż w postępowaniu zwyczajnym. http://pl.wikipedia.org/wiki/Post%C4%99powanie_nakazowe

Załóż konto

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak
Cofnij
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!