Trzeciodłużnik - kim jest i jak go windykować?

04-12-2023

Zastanawiasz się kim jest trzeciodłużnik i w jaki sposób jego obecność wpływa na procesy windykacyjne? Czy zdajesz sobie sprawę, że zrozumienie tej kwestii może być kluczowe dla sukcesu w odzyskiwaniu należności od trudnych kontrahentów? W dzisiejszym świecie finansów, pojęcie trzeciodłużnika staje się coraz bardziej istotne, a jego występowanie w sprawie może mieć ogromne znaczenie dla stabilności wierzytelności Odkrywamy tajemnice trzeciodłużnika i tłumaczymy jego znaczenie w świetle procesów windykacyjnych. Przeczytaj nasz artykuł i przekonaj się, dlaczego warto zgłębić tę tematykę!

Trzeciodłużnik - kim jest i jak go windykować?

Trzeciodłużnik? Pierwsze słyszę!

Doskonale wiemy, że słownik windykacyjny może przysporzyć wielu problemów osobom spoza branży. Znajomość pojęcia „trzeciodłużnik” jest kluczowa z kilku istotnych powodów. Oswojenie z tym terminem umożliwia wierzycielom lepsze zarządzanie ryzykiem, skuteczniejsze negocjacje oraz właściwe dostosowanie strategii odzyskiwania należności.

Pamiętaj! Sukces windykacji tkwi w profesjonalnych działaniach! Jeśli terminy związane z dochodzeniem roszczeń są Ci obce, sięgnij do profesjonalnej bazy wiedzy Vindicat.pl!

Brak tej wiedzy może prowadzić do utraty kontroli nad procesem ściągania długu oraz do zwiększenia ryzyka niewypłacalności, co ma bezpośrednie konsekwencje finansowe dla wierzycieli. Zrozumienie roli trzeciodłużnika staje się obecnie newralgicznym elementem skutecznego zarządzania kłopotliwymi wierzytelnościami i minimalizowania potencjalnych strat.

W myśl prawa, pojęcie „trzeciodłużnik” odnosi się do osoby lub instytucji, która wchodzi jako trzecia strona w relacje między wierzycielem a dłużnikiem, mając wpływ na proces spłaty zobowiązań finansowych.

Mówiąc prostym językiem, trzeciodłużnik jest to dłużnik wierzytelności lub dłużnik dłużnika. Bywa nazywany również „poddłużnikiem”. Jeśli dłużnik jest niewypłacalny, istnieje szansa na zaspokojenie roszczeń wierzyciela poprzez windykację trzeciodłużnika.

Trzeciodłużnik = dłużnik wierzytelności = dłużnik dłużnika = poddłużnik

 

Windykacja trzeciodłużnika - od czego zacząć?

Zanim podejmiesz działania windykacyjne wobec trzeciodłużnika, koniecznie zacznij od windykacji dłużnika właściwego. Zaspokajanie roszczeń w drodze windykacji trzeciodłużników musi zostać poprzedzone negocjacjami z Twoim dłużnikiem. Dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny - jest ono najczęściej możliwe w drodze egzekucji, którą uprawomocnia wyrok sądu.

Komornik może dokonać egzekucji z majątku trzeciodłużnika tylko wtedy, gdy wobec dłużnika właściwego trwa już postępowanie sądowe.

Idąc dalej, sprawa może zostać skierowana do sądu wyłącznie po udokumentowaniu, że wyczerpujące metody windykacji polubownej nie przyniosły żadnych rezultatów. Oczywiście istnieją wyjątki, jednak w tym artykule skupiamy się na walce z dłużnikiem, który jest niewypłacalny, a roszczenie bardzo trudno zaspokoić.

Przykład:

Pan Tomasz jest specjalistą ds. marketingu i świadczy usługi dla różnych firm. Pani Katarzyna zatrudniła go do przeprowadzenia kompleksowej kampanii marketingowej dla jej przedsiębiorstwa. Niestety, po zakończeniu projektu pani Katarzyna nie uregulowała faktury za świadczone usługi, twierdząc, że nie uzyskała oczekiwanych rezultatów.

Ponieważ pan Tomasz nie otrzymał zapłaty, a pani Katarzyna ignorowała wezwania do zapłaty i propozycje polubownego załatwienia sprawy, mężczyzna zdecydował się wszcząć proces sądowy w celu odzyskania należności. W toku postępowania okazało się, że pani Katarzyna jest niewypłacalna. W międzyczasie firma sprzątająca, z którą kobieta miała zawartą umowę o świadczenie usług, również napotkała na trudności finansowe i zaczęła zalegać z płatnościami.

Z uwagi na brak regulacji zobowiązań wobec pana Tomasza, komornik został wezwany do zajęcia majątku pani Katarzyny w celu zaspokojenia jego roszczeń. Ze względu na jej niewypłacalność, zajął się sprawą firmy sprzątającej, która była dłużnikiem pani Katarzyny. Dzięki egzekucji trzeciodłużnika pan Tomasz odzyskał zaległe pieniądze.

Istnieje wiele metod skutecznej windykacji - w Vindicat.pl aż 93% spraw znalazło szczęśliwy finał w drodze owocnej windykacji polubownej.

Jeśli Twój dłużnik okaże się niewypłacalny lub szczególnie opieszały w regulowaniu zobowiązania, koniecznie sprawdź, czy posiada własnych dłużników.

Pamiętaj! Pierwszym etapem w dochodzeniu swoich roszczeń jest windykacja polubowna wobec dłużnika właściwego.

Gdzie szukać trzeciodłużników?

Podstawowym źródłem informacji o obecności trzeciodłużników jest sam dłużnik. Warto wiedzieć, że ujawnienie trzeciodłużników jest korzystne nie tylko dla wierzyciela, ale także samego dłużnika, którego zobowiązania mogą zostać pokryte ze środków innej osoby lub instytucji. Zdarza się jednak, że z różnych względów dłużnikowi zależy na zatajeniu takich informacji.

Wówczas w ustaleniu poddłużników przydatne są:

 • bazy i giełdy długów, takie jak BIG Info Monitor czy Giełda Długówpl - w tego typu rejestrach w sposób legalny znajdziesz informacje dotyczących zadłużeń,
 • profesjonalna kancelaria windykacyjna, taka jak pl.

Istnienie trzeciodłużnika jest dla wierzyciela sytuacją zwiększającą szanse na skuteczne zaspokojenie roszczenia. Kto najczęściej pełni rolę trzeciodłużnika? Może być nim instytucja finansowa, pracodawca czy nawet osoba bliska dłużnikowi. W poszukiwaniu poddłużników warto skierować swoją uwagę na kilka kluczowych obszarów.

Jak słusznie zauważa BIG Info Monitor, status trzeciodłużnika najczęściej posiadają:

 • kontrahencidłużnika, mający wobec niego zobowiązania (np. faktury do uregulowania),
 • pracodawca dłużnika, który wypłaca mu pensję,
 • Urząd Skarbowy (np. gdy dłużnikowi przysługuje zwrot nadpłaty podatku od osób fizycznych).

Przykład:

Pani Monika otrzymała mandat w wysokości 100 zł za przekroczenie prędkości, jednak zdecydowała się nie regulować opłaty w ustalonym terminie. W podobnym czasie pani Monika otrzymała od Urzędu Skarbowego informację o przysługującym jej zwrocie nadpłaty podatku od osób fizycznych w wysokości 500 zł.

Zgodnie z praktyką, Urząd Skarbowy zdecydował się potrącić zaległość wynikającą z mandatu drogowego z nadpłaty podatku. W efekcie 100 zł mandatu zostało przekazane na pokrycie długu pani Moniki, co oznacza, że otrzyma zwrot podatku w wysokości 400 zł.

Urząd Skarbowy stał się w tej sytuacji trzeciodłużnikiem policji i zdecydował się przekazać środki odpowiadające wartości mandatu w celu zaspokojenia zobowiązań finansowych pani Moniki.

Gdy dowiesz się, że Twój dłużnik posiada trzeciodłużników:

 • zidentyfikuj ich,
 • skontaktuj się z nimi,
 • złóż wniosek o zajęcie wierzytelności do komornika.

Pamiętaj! Windykacja trzeciodłużnika musi być poprzedzona negocjacjami z dłużnikiem właściwym.

W jakich przypadkach obecność trzeciodłużnika najbardziej pomaga?

Jednym z głównych powodów unikania spłaty może być trudna sytuacja finansowa dłużnika. Brak wystarczających środków, aby sprostać wszystkim bieżącym potrzebom i zobowiązaniom, skłania dłużników do podejmowania decyzji dotyczących priorytetów płatności - w takich sytuacjach zaspokojenie Twoich roszczeń z pewnością nie będzie ich pierwszą potrzebą.

Przyczyną unikania spłaty może być także brak stabilności zawodowej. Osoby, które doświadczają fluktuacji w zatrudnieniu lub posiadają nieregularne dochody, mogą napotykać trudności w utrzymaniu stałego tempa spłat.

W niektórych przypadkach unikanie spłaty może wynikać z kłopotów natury psychologicznej, takich jak wstyd czy obawa przed konsekwencjami prawno-finansowymi. Dłużnicy często bagatelizując problem, maksymalnie czekają z podjęciem działań, co może prowadzić do eskalacji zadłużenia.

Pamiętaj jednak, że istnieją także nieuczciwi kontrahenci, którzy podejmują różnorodne działania w celu uniknięcia spłaty swoich zobowiązań. Mogą one obejmować świadome manipulowanie sytuacją finansową, wykorzystywanie luk prawnych, czy nawet celowe ukrywanie majątku.

Aby unikać płacenia długów, niektórzy dłużnicy stosują takie praktyki jak:

 • ukrywanie dochodów,
 • przesuwanie majątku,
 • fikcyjne transakcje.

W powyższych przypadkach obecność trzeciodłużnika może okazać się skutecznym narzędziem w zwalczaniu nieuczciwych praktyk dłużników. Trzeciodłużnik, będąc osobą lub firmą mającą powiązania z głównym dłużnikiem, może stanowić skuteczne lekarstwo na oszustwa związane z unikaniem płacenia zobowiązań.

Korzyści z posiadania trzeciodłużnika

Jak już zauważyłeś, posiadanie trzeciodłużnika jest czasem ostatnim kołem ratunkowym w dochodzeniu należności od nieuczciwych bądź niewypłacalnych klientów.

Oto jakie korzyści płyną dla wierzyciela z sytuacji, w której jego dłużnik posiada własnego dłużnika:

 • rozszerzenie bazy majątkowej - trzeciodłużnik posiadający własny majątek może zwiększyć szanse wierzyciela na odzyskanie należności, zwłaszcza gdy majątek głównego dłużnika jest niewystarczający,
 • szybsza egzekucja - włączenie trzeciodłużnika do postępowania może przyspieszyć proces egzekucyjny, umożliwiając bieżące zajmowanie jego majątku,
 • zwiększenie elastyczności - w przypadku zmiany sytuacji majątkowej głównego dłużnika, trzeciodłużnik może stanowić elastyczne uzupełnienie w trakcie trwania procesu windykacyjnego.
 • ominięcie strat czasowych - gdy egzekucja z majątku głównego dłużnika napotyka na trudności, obecność trzeciodłużnika pozwala na kontynuację procesu bez zbędnego opóźniania.
 • zwiększenie presji egzekucyjnej - obecność trzeciodłużnika może wywierać dodatkową presję na dłużnika właściwego, motywując go do skuteczniejszej spłaty zadłużenia,
 • zabezpieczenie przed ukrywaniem majątku - w sytuacji gdy nieuczciwy dłużnik próbuje ukryć swój majątek, trzeciodłużnik może stanowić alternatywne źródło środków do zabezpieczenia roszczeń.
 

Vindicat.pl - walka z trudnymi dłużnikami to nasza specjalność!

Twój dłużnik zasłania się niewypłacalnością? Chcesz ustalić, czy posiada własnych dłużników? W Vindicat.pl zrobimy to za Ciebie! Działając jako specjaliści w obszarze windykacji, koncentrujemy się na dostarczaniu efektywnych rozwiązań klientom, którzy napotykają na trudności z odzyskaniem należności.

Vindicat.pl wykorzystujemy zaawansowane strategie i narzędzia do skutecznego egzekwowania długów od klientów, którzy mogą stawiać opór lub unikać płatności.

Z myślą o klientach, którzy nie mają czasu na pochłaniające procesy windykacyjne, przygotowaliśmy przejrzysty system, dzięki któremu możesz:

 • monitorować swoją sprawę w kontekście dłużników i trzeciodłużników,
 • negocjować korzystne warunki spłaty,
 • usprawniać działania korzystając z personalizowanych pism windykacyjnych,
 • wysłać do klienta monit o upływających terminach płatności za pomocą kilku kliknięć.

Skuteczne i opłacalne odzyskiwanie pieniędzy z Vindicat.pl!

Klienci, korzystając z usług Vindicat.pl przekonali się, że ich sprawy są prowadzone w profesjonalny i skuteczny sposób. Myślisz, że takie usługi muszą dużo kosztować? Nic bardziej mylnego!

W Vindicat.pl dostosujemy się do Ciebie! Z myślą o różnych rodzajach wierzytelności przygotowaliśmy dla Ciebie dwa modele rozliczeń:

Co więcej, w myśl zasady success fee opłatę za usługę pobierzemy dopiero wtedy, gdy odzyskamy Twoje środki!

Vindicat.pl to partner, który z pełnym zaangażowaniem wspiera przedsiębiorców na każdym etapie procesu. Nie zwlekaj i dołącz do grona zadowolonych klientów Vindicat.pl już dziś!

FAQ:

Czy trzeciodłużnik zawsze jest odpowiedzialny za dług?

NIE. Odpowiedzialność trzeciodłużnika zależy od umowy i obowiązującego prawa. Nie zawsze jest bezpośrednio odpowiedzialny, ale jego sytuacja może być związana z długiem.

Czy firma windykacyjna może działać w imieniu wierzyciela w odniesieniu do trzeciodłużnika?

TAK. Vindicat.pl, może działać w imieniu wierzyciela w kwestiach związanych z trzeciodłużnikiem, podejmując odpowiednie działania windykacyjne.

Czy trzeciodłużnik musi być informowany o procesie windykacyjnym?

TAK. Trzeciodłużnik powinien być poinformowany o wszczęciu procesu windykacyjnego, aby mieć możliwość obrony swoich interesów.

Czy to prawda, że Vindicat.pl pobiera opłatę dopiero po ściągnięciu długu?

TAK w rozliczeniu prowizyjnym. W Vindicat.pl najważniejsze są interesy wierzycieli.

Oceń ten artykuł:

Trzeciodłużnik - kim jest i jak go windykować?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!