Jak zająć i zlicytować samochód dłużnika?

23-02-2017

Możliwość zajęcia oraz późniejszej licytacji należących do dłużnika rzeczy ruchomych wynika z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296]. Należy pamiętać, że komornik może zająć i zlicytować rzeczy pozostające we władaniu dłużnika, które stanowią jego własność. z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Należy pamiętać, że zająć i zlicytować można

 

na zdjęciu jest stary zniszczony samochód, który został pomalowany różnymi kolorami i stoi na polu

Zajęcie samochodu - jak to zrobić?

Zajęcie samochodu może przeprowadzić tylko komornik sądowy. Komornik najpierw sporządza protokół zawierający informację o zajęciu samochodu. W protokole takim komornik dokładnie określa wartość pojazdu. Oczywiście dłużnik - lub wierzyciel - może się nie zgodzić z wartością określoną przez komornika. W takiej sytuacji komornik wzywa specjalistę, który oszacowuje wartość auta musi oszacować wartość samochodu.

Ktoś inny używa samochód dłużnika - co wtedy?

Komornik ma prawo zająć samochód dłużnika nawet wtedy, gdy pojazd jest wykorzystywany przez inną osobę. Istotne jest to, kto jest właścicielem samochodu, a nie to kto aktualnie z niego korzysta.

 

Kiedy zajęty samochód można wystawić na licytację?

Nie można tego zrobić od razu po zajęciu auta przez komornika - zgodnie z obowiązującym prawem od momentu zajęcia do licytacji musi upłynąć 14 dni. Poza tym dłużnik musi zostać powiadomiony o terminie i miejscu licytacji co najmniej trzy dni przed jej odbyciem.

Jak przebiega licytacja?


Do licytacji może przystąpić każdy, kto wyrazi taką chęć oraz dokona wpłaty rękojmi (wpłata taka jest zwracana wszystkim licytantom, poza osobą która wygra licytację). Rękojmia wynosi 1/10 oszacowanej wartości samochodu. Cena wywoławcza pierwszej licytacji wynosi ¾ wartości szacunkowej pojazdu. W przypadku drugiej licytacji cena spada i wynosi już tylko ½ wartości szacunkowej pojazdu. Pojazd nie może zostać sprzedany za cenę niższa niż cena wywoławcza. Licytację wygrywa osoba, która zaoferowała najwyższą cenę i komornik udzielił jej przybicia, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu nikt nie przebił oferowanej ceny.

 

Kiedy należy zapłacić za wylicytowany samochód?

Nabywca ma obowiązek niezwłocznie zapłacić za wylicytowany pojazd. Przysługują mu jednak pewne przywileje - w przypadku, gdy wartość pojazdu przekracza 500 zł, od razu musi uiścić jedynie 1/5 ceny (ale nie może być to mniej niż 500 zł). Pozostałą kwotę nabywca może wpłacić w dniu następnym w godzinach urzędowania kancelarii komorniczej albo na rachunek bankowy komornika do godziny osiemnastej następnego dnia po licytacji. Jeżeli następny dzień po licytacji przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, cenę uiszcza się w następnym dniu po dniach wolnych od pracy. Dopiero po wpłaceniu całej sumy nabywca otrzymuje prawo własności wylicytowanego auta. Jeśli sąd z jakiejkolwiek przyczyny odmówi przybicia (uprawomocnienia się wyników licytacji), kwota, którą zapłacił nabywca zostaje mu zwrócona.

Oceń ten artykuł:

Jak zająć i zlicytować samochód dłużnika?
Ocena: 4,75/5
Głosowano: 4 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!