Jak przebiega licytacja komornicza?

21-08-2020

Przebieg licytacji komorniczej ściśle regulują odpowiednie przepisy. W procesie tym niewiele zależy od dłużnika, czy wierzyciela. Tym bardziej warto więc wiedzieć, na co należy się przygotować, jeśli - w jakiejkolwiek roli - zamierzamy wziąć udział w takiej licytacji.

W dzisiejszym artykule wyjaśniamy, co rozumiemy pod pojęciem licytacji komorniczej oraz co bezwzględnie należy zrobić, aby wziąć w niej udział. Podpowiadamy także, jak przebiega licytacja komornicza i czy polskie prawo przewiduje licytacje online.

Jak przebiega licytacja komornicza?

Licytacja komornicza - co to jest i jak działa?

Licytacja komornicza to rodzaj publicznej sprzedaży ruchomości dłużnika (np. dzieł sztuki, auta itp.) lub należącej do niego nieruchomości (mieszkania, biura itp.)

Licytacje komornicze organizuje się, aby wierzyciele na skutek sprzedaży ruchomości lub nieruchomości mogli odzyskać swoje pieniądze. Wobec dłużnika musi być oczywiście wszczęte postępowanie egzekucyjne.

Organem przeprowadzającym egzekucję jest komornik, który działa przy właściwym sądzie rejonowym (czasem może to być także sąd). Warto przypomnieć, że wierzyciel może samodzielnie wybrać kancelarię komorniczą. Komornik co do zasady nie może odmówić przyjęcia od wierzyciela wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Słowem przypomnienia - komornik w postępowaniu egzekucyjnym działa na podstawie wniosku egzekucyjnego wierzyciela oraz tytułu wykonawczego.

Co poprzedza licytację komorniczą?

Na początek warto wyraźnie podkreślić, że ściąganie należności od dłużnika nie rozpoczyna się od razu od licytacji. Licytacja komornika wchodzi w grę, dopiero gdy komornik nie ma czego zająć z oszczędności lub dochodów dłużnika.

Ponadto licytację komorniczą zawsze poprzedza wezwanie dłużnika do uregulowania wierzytelności. Wezwanie takie kieruje do dłużnika komornik. Dłużnik na zapłatę ma dwa tygodnie liczone od daty otrzymania wezwania.

Dopiero, jeśli takie wezwanie nie przyniesie efektu, komornik rozpoczyna zajmowanie części składowych majątku dłużnika. Jeśli komornik zajmie także nieruchomości, np. mieszkanie, sporządza się odpowiedni wpis do hipoteki nieruchomości.

Jeśli po zajęciu składników majątku przez komornika dłużnik nadal pozostaje bierny, komornik na wniosek wierzyciela przeprowadza wycenę zajętego majątku.

Komornik, a w zasadzie powołany do wyceny biegły, opisuje i szacuje jego wartość.

 

Licytację komorniczą ogłasza się poprzez obwieszczenie

Po tym, jak majątek dłużnika został już skutecznie zajęty, pozostaje jego spieniężenie. W tym celu sąd i komornik podają do wiadomości publicznej gdzie i kiedy odbędzie się licytacja. Licytacja może odbyć się dopiero po co najmniej 14 dniach od uprawomocnienia się wyceny majątku dłużnika.

Wiadomość o licytacji komorniczej publikuje się zwykle: na stronie internetowej komornika, na stronie Krajowej Rady Komorniczej, w budynku właściwego sądu, a czasem też np. w lokalnej prasie.

Informację o licytacji podaje się do wiadomości nie później niż 14 dni przed terminem planowanej licytacji.

W ogłoszeniu znajdują się w szczególności informacje takie jak:

 • data,
 • dokładny adres miejsca, w którym odbędzie się licytacja,
 • opis przedmiotu licytacji - może on zawierać również fotografie,
 • cena wywoławcza i szacunkowa wartość przedmiotu licytacji,
 • informacja o tym, która to licytacja - czy pierwsza, czy druga,
 • kwota wadium.

Po obwieszczeniu konkretnej licytacji, jeśli zajęto również nieruchomość, osoby zainteresowane zakupem mają dwa tygodnie na jej obejrzenie. Oględziny odbywają się o określonych godzinach w dni robocze. Ponadto osoby zainteresowane wzięciem udziału w licytacji mogą też zapoznać się z aktami postępowania egzekucyjnego dostępnymi w kancelarii komornika.

Jak wziąć udział w licytacji komorniczej? Warunki przystąpienia do licytacji

Wyrażenie chęci uczestnictwa w licytacji komorniczej nie jest szczególnie skomplikowane.

Absolutnie podstawowym warunkiem wzięcia udziału w licytacji komorniczej jest wniesienie wadium w określonej kwocie.

Kwota ta to jedna dziesiąta sumy oszacowanego konkretnego składnika majątku dłużnika. Wadium należy wpłacić najpóźniej dzień przed rozpoczęciem licytacji. Numer rachunku bankowego do wpłaty podaje się najczęściej w obwieszczeniu. Wadium można też wpłacić w „standardowy” sposób - bezpośrednio w kancelarii komorniczej.

Po zakończeniu licytacji pieniądze zwracane są uczestnikom. Zwycięzca licytacji nie otrzymuje zwrotu wadium, ale kwota, którą musi uregulować, jest pomniejszona o jego wysokość.

Jak przebiega licytacja komornicza?

Licytację prowadzi komornik pod nadzorem sędziego. Ma ona oczywiście formę ustną.

Jeśli w pierwszym terminie licytacji nikt nie zgłosi się do zakupu, wyznacza się drugi termin.

Prawo określa wysokość cen wywoławczych. W przypadku nieruchomości cena wywoławcza nie może być niższa niż 3/4 oszacowanej wartości. W drugim terminie licytacji - który może się odbyć, choć nie musi - wartość ta nie może być niższa niż 2/3 tej kwoty.

Zasadniczo cała licytacja, co poniekąd wynika z istoty tej formuły, odbywa się w myśl zasady „kto da więcej”. Podbicie ceny nie może być niższe niż jeden procent ceny wywoławczej. Kwoty zaokrągla się do pełnych złotych w górę. Jeżeli po trzecim wezwaniu żadna z osób licytujących nie zgłasza się, ostatni z licytujących otrzymuje przybicie - czyli swoiste potwierdzenie, że zwyciężył w tej licytacji.

Ostatecznie w licytacji komorniczej zwycięża osoba (licytant), która zaoferowała najwyższą kwotę.

Postanowienia o przybiciu dokonuje sąd i musi się ono uprawomocnić.

Po uprawomocnieniu się tego postanowienia, sąd zobowiązuje licytanta do zapłaty odpowiedniej kwoty. Ma na to 14 dni od doręczenia wezwania. Kwota ta jest oczywiście pomniejszona o wysokość wadium. Pieniądze wpłaca się na rachunek depozytowy sądu.

Ważne: w drugim terminie licytacji wierzyciel może przejąć nieruchomość na własność za cenę wywoławczą. Jeśli nie skorzysta z tej możliwości, postępowanie umarza się.

Dopiero po upływie 6 miesięcy postępowanie egzekucyjne można ewentualnie wznowić.

Licytacja komornicza online w serwisie Krajowej Rady Komorniczej

Od niedawna w licytacjach komorniczych można uczestniczyć także przez Internet. Warto zainteresować się tą możliwością, ponieważ to stosunkowa nowość... i na razie mało kto o niej wie.

Licytować online można w serwisie Internetowym Krajowej Rady Komorniczej pod adresem licytacje.komornik.pl.

Ogłoszenia o licytacjach w serwisie KRK dostępne są dla wszystkich odwiedzających portal. Aby jednak wziąć udział w którejś z licytacji i poznać jej szczegóły, należy założyć konto w serwisie i zalogować się.

Procedura licytacji online przebiega zasadniczo podobnie do „stacjonarnej” licytacji. Niezbędne jest zgłoszenie przystąpienia do przetargu, wpłata wadium, a kolejno oczywiście - licytowanie przedmiotu.

Licytacja z nieruchomości jest zwykle skuteczniejsza

Tak jak podkreślaliśmy na początku, przedmiotem licytacji mogą być zarówno ruchomości, jak i nieruchomości dłużnika. Za bardziej skuteczną uchodzi jednak licytacja z nieruchomości, czyli np. domów, mieszkań, ale też np. garaży, czy lokali użytkowych.

Nieruchomości na licytacjach komorniczych można nabyć w okazyjnych cenach, co sprawia, że najczęściej znajdują one nabywców.

Jeśli jednak dłużnik nie posiada nieruchomości lub z różnych przyczyn nie trafią one na licytację, wierzyciel nie musi tracić nadziei na odzyskanie gotówki. Powodzeniem na licytacjach cieszą się także m.in. samochody oraz maszyny budowlane i rolnicze. Na licytacjach komorniczych wystawia się także antyki, czy biżuterię. Ze względu na spadające ceny nowych sprzętów AGD i RTV te w ostatnich latach cieszą się mniejszą popularnością. Jeśli jednak są dobrej jakości i w idealnym stanie, te również udaje się spieniężyć.

 

Sprawa nie musi zajść tak daleko - odzyskaj pieniądze szybciej, bez konieczności angażowania sądu i komornika

Postępowanie egzekucyjne to ostatni z etapów windykacji. Wcześniej wierzyciel musi spróbować rozwiązać sprawę polubownie i uzyskać korzystne orzeczenie sądu... a to zajmuje czas i oczywiście angażuje środki. Warto więc skupić się maksymalnie na etapie polubownym i spróbować zakończyć sprawę bez angażowania sądu i komornika.

Jak? Najlepiej w bezpieczny i nowoczesny sposób - z pomocą systemu do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl.

Vindicat.pl to innowacyjny system do windykacji online przeznaczony dla małych i średnich firm. Umożliwia szybkie i odzyskiwanie pieniędzy i monitorowanie płatności - w całości online.

W jaki sposób działa windykacja online? Wystarczy założyć darmowe konto, wybrać ofertę dopasowaną do potrzeb firmy... i można działać! System przedstawia przedsiębiorcy sprawdzony scenariusz windykacji oraz wyjaśnia, co i kiedy należy zrobić. Aplikacja rzetelnie prowadzi użytkownika przez każdy z etapów odzyskiwania pieniędzy.

Vindicat.pl to m.in.:

 • możliwość windykacji automatycznej i skorzystania z pomocy robota windykacyjnego,
 • dostęp do gotowych do użycia i spersonalizowanych dokumentów windykacyjnych - w szczególności wezwań do zapłaty, pozwów, czy e-pozwów,
 • moduł do negocjacji online,
 • opcja prowadzenia monitorowania należności w ramach jednego abonamentu, bez dodatkowych opłat!,
 • możliwość umieszczania pieczęci prewencyjnej na fakturach,
 • dostęp do stale rozbudowywanego programu edukacyjnego,
 • opcja przekazania sprawy kancelarii windykacyjnej na dowolnym etapie sprawy.

93% spraw prowadzonych przy pomocy systemu Vindicat.pl kończy się na etapie polubownym.

Zaufaj nowoczesnej windykacji online - tak jak tysiące świadomych przedsiębiorców z całego kraju.

Nie zwlekaj z podejmowaniem właściwych działań - szczególnie w tych niełatwych czasach

Sprzedaż majątku dłużnika podczas licytacji komorniczej to dla wierzyciela oczywista szansa na odzyskanie pieniędzy. W bardziej skomplikowanych przypadkach często również jedyna. Warto jednak pamiętać, że jest to jeden z ostatnich kroków na windykacyjnej drodze. Prowadzi do niego szereg innych skomplikowanych, formalnych czynności. Można ich uniknąć - jeśli tylko postanowisz na szybką i rozsądną windykację.

Sprawdź ofertę systemu do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Windykuj dowolnego miejsca na świecie, o dowolnej porze, bez konieczności osobistego kontaktu z dłużnikiem - już od 169 zł miesięcznie.

FAQ:

Kto nie może wziąć udziału w licytacji komorniczej?

Z mocy prawa w licytacji nie mogą wziąć udziału: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, jak również osoby będące na licytacji w charakterze urzędowym. W licytacji komorniczej nie może ponadto uczestniczyć licytant, który nie dopełnił warunków poprzedniej licytacji oraz osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego i nie przedstawiły tego zezwolenia.

Co jeśli dłużnik, nie chcąc, aby doszło do licytacji, utrudnia działania komornika?

W takich przypadkach komornik może nałożyć na dłużnika grzywnę. Będzie tak m.in., gdy dłużnik nie udziela odpowiednich wyjaśnień bez uzasadnienia, udziela fałszywych informacji czy np. fizycznie blokuje wykonywanie czynności przez komornika.

Czy jeśli zwycięzca licytacji ostatecznie nie wpłaci zgłaszanej kwoty, otrzyma on zwrot wadium?

Nie. Rękojmia zostanie wówczas przeznaczona m.in. na koszty egzekucji.

Czy licytant, który otrzymał przybicie w danej licytacji, zawsze musi uregulować należność w terminie 14 dni?

Zasadniczo tak. Na wniosek licytanta sąd może jednak wyznaczyć dłuższy termin wpłaty, wynoszący maksymalnie miesiąc.

Czy komornik sprawdza stan techniczny np. auta, które trafia na licytację?

Nie. Komornik nie ma takiego obowiązku. Osoba zainteresowana kupnem powinna więc jeszcze przed licytacją dokonać szczegółowych oględzin.

Czy nieruchomość może trafić na licytację tylko, gdy jest własnością dłużnika?

Tak. Warto jednak zachować czujność. Dłużnik może złożyć wniosek, aby na licytację trafiła tylko wydzielona z nieruchomości część, której cena wywołania wystarczy na zaspokojenie wierzyciela.

Czego komornik nie może zająć?

Komornik nie może zająć m.in. rzeczy osobistych dłużnika (pościeli, bielizny, ubrań.), narzędzi niezbędnych do pracy zarobkowej dłużnika, nauki itp. Szczegółowo o tym, czego komornik zająć nie może, pisaliśmy w artykule Co może zrobić windykator, a co komornik?.

Oceń ten artykuł:

Jak przebiega licytacja komornicza?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!