Jak odzyskać zadatek?

04-05-2023

Planujesz zakup wymarzonego auta lub mieszkania? Znalazłeś atrakcyjną ofertę i chciałbyś zyskać pewność, że to właśnie Ty zostaniesz właścicielem? Jeżeli zależy Ci na rezerwacji towaru lub zabezpieczeniu umówionej transakcji, z pewnością rozważasz dokonanie wpłaty wstępnej. To bardzo dobre posunięcie, jednak zanim do niego przystąpisz, przeczytaj nasz artykuł i poszerz swoją wiedzę, aby Twoje pieniądze były bezpieczne.

Jak odzyskać zadatek?

Wpłata wstępna - czym jest i kiedy ją stosować?

Wokół wpłat wstępnych narosło wiele mitów. Warto zdać sobie z tego sprawę, aby w pełni poznać wszystkie prawa i obowiązki związane z tą operacją finansową. Dokonywanie przedpłat daje obu stronom transakcji większą pewność, że umowa, jaką zawarli, dojdzie do skutku. Wpłatę wstępną regulujemy po podpisaniu umowy, ale przed zrealizowaniem transakcji. Jest ona częścią finalnej kwoty, jaką pokrywa kupujący.

Zastosowanie wpłaty wstępnej ma na celu rezerwację towaru oraz obustronne zabezpieczenie wykonania umowy. Nie zawsze jednak ma to odzwierciedlenie w rzeczywistości - wszystko zależy od tego, jaką formę przedpłaty ustalisz. Musisz mieć świadomość, że istnieją różne rodzaje takiej wpłaty.

Pamiętaj! Wybór rodzaju wpłaty wstępnej powinien być dostosowany do transakcji, jaką zawierasz!

Zadatek a zaliczka - jakie rozwiązanie wybrać?

Różnice między zadatkiem a zaliczką mogą wydawać się niuansami. Wiele osób używa tych określeń zamiennie, jednak rozdźwięk uwidacznia się bardzo szybko w przypadku niezrealizowania umowy. Zanim zdecydujesz się na wybór określonego rodzaju przedpłaty, powinieneś poznać różnice między zaliczką a zadatkiem.

Pamiętaj! Zaliczka jest formą rezerwacji towaru lub usługi. Nie określają jej przepisy prawa.

Zadatek jest stosowany głównie wtedy, gdy obie strony chcą zabezpieczyć wykonanie transakcji, a umowa jest zawierana w formie aktu notarialnego. W umowie musi znaleźć się zapis o wysokości zadatku. Ustaloną kwotę należy wpłacić podczas podpisywania dokumentu.

Z zadatkiem możesz spotkać się w dziedzinach:

 • nieruchomości (zakup lub wynajem mieszkania, lub domu),
 • motoryzacji (zakup lub wypożyczenie pojazdu),
 • gastronomii (zabezpieczenie usług cateringowych),
 • handlu (zabezpieczenie przed anulowaniem zamówienia przez klienta),
 • zamówień indywidualnych (potwierdzenie zamówienia i rozpoczęcia prac),
 • medycyny (zabezpieczenie przed odwołaniem rezerwacji na wizytę u specjalisty).

W przypadku rozwiązania umowy przez jedną ze stron istotne znaczenie ma, która z nich podjęła stosowne kroki:

 • Jeśli z realizacji postanowień wycofuje się strona dająca zadatek, wpłacona kwota przepada na rzecz biorącej.
 • Jeśli z realizacji postanowień wycofuje się strona biorąca zadatek, to biorący zadatek jest zobowiązany do jego oddania w podwójnej wysokości (o ile w umowie nie postanowiono inaczej).

Pamiętaj! Zadatek stanowi zabezpieczenie na wypadek zerwania umowy przez drugą stronę transakcji.

Obydwie wpłaty w przypadku zrealizowania umowy wliczają się w poczet całości kwoty, jaką kupujący reguluje na rzecz sprzedającego. Jak widzisz, różnice uwidaczniają się w momencie niezrealizowania umowy.

Przykład:

Pani Ewa postanowiła sprzedać swoje mieszkanie i znalazła kupca w osobie pana Krzysztofa. W ramach umowy sprzedaży pani Ewa zażądała wpłaty wstępnej, która wynosiła 10% ceny mieszkania. Pan Krzysztof zgodził się na tę kwotę, nie zwracając szczególnej uwagi na terminologię używaną w umowie i dokonał wpłaty kwoty 20 000 zł na konto pani Ewy. Niestety, po kilku dniach Pani Ewa otrzymała lepszą ofertę i zdecydowała się na wycofanie się z transakcji z panem Krzysztofem.

Zgodnie z umową, pan Krzysztof powinien otrzymać zwrot dwukrotności wpłaconej kwoty, czyli 40 000 zł. Jednakże, jak się okazało, wpłata, którą pan Krzysztof dokonał, była zaliczką, a nie zadatkiem. W wyniku niedopatrzenia pana Krzysztofa, pani Ewa mogła zwrócić tylko wpłaconą przez niego kwotę zaliczki, czyli 20 000 zł, a nie dwukrotność tej kwoty, która wynosiłaby 40 000 zł. Pan Krzysztof z powodu swojej niewiedzy stracił cenny czas, atrakcyjną ofertę oraz 20 000 zł.

Jak odzyskać zadatek za mieszkanie? Przede wszystkim należy upewnić się, że w umowie widnieje właśnie ten termin - zadatek. Wnioskiem z tej historii jest to, że przed podpisaniem umowy kupujący powinien dokładnie zapoznać się z jej treścią i zrozumieć, jakie warunki i zasady obowiązują w przypadku wycofania się z transakcji. W przypadku niejasności lub braku wiedzy na temat określonych pojęć - skonsultuj się z doradcą, lub prawnikiem, którzy pomogą w zrozumieniu treści umowy i uniknięciu nieporozumień.

 

Zadatek - formy rozliczenia

Jak już wiesz, zadatek jest wpłacany podczas podpisywania umowy. W przypadku rozwiązania warunków za porozumieniem stron zadatek jest zwracany w całości. Jeśli umowa zostanie wykonana, zostanie on odliczony od całkowitej kwoty płatności. W przypadku gdy jedna ze stron zrywa umowę, ogromne znaczenie ma to, kto podjął powyższe kroki.

Jeśli strona, która wpłaciła zadatek, wycofuje się z umowy, wpłacona kwota przepada na rzecz strony, która przyjmuje zadatek. W przeciwnym przypadku strona, która przyjmuje zadatek, jest zobowiązana do zwrotu zadatku w podwójnej wysokości. Zasady zwrotu zadatku mogą zostać wskazane w umowie, jednak nie jest to koniecznością, bowiem, w przeciwieństwie do zaliczki, rozliczenie zadatku określają przepisy prawa.

Art. 394 Kodeksu cywilnego:

§  1.

W braku odmiennego zastrzeżenia umownego albo zwyczaju zadatek dany przy zawarciu umowy ma to znaczenie, że w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej.

§  2.

W razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi.

§  3.

W razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony.

Jak odzyskać zadatek z umowy przedwstępnej?

Zadatek - jak odzyskać wpłacone pieniądze? W przypadku niezrealizowania umowy, zadatek stanowi rodzaj rekompensaty. W jaki sposób możesz ubiegać się o zwrot zadatku, gdy druga ze stron ponosi winę za zerwanie umowy? Jak odzyskać zadatek za samochód? Jeśli jesteś nabywcą, przygotuj odstąpienie od umowy oraz wniosek zwrot zadatku.

Zadbaj o profesjonalizację pism, aby Twój kontrahent jak najszybciej uregulował płatność. Przygotuj argumentację za winą sprzedającego, aby zgodnie z prawem móc wnioskować o zwrot dwukrotności zadatku. Koniecznie zwróć się do sprzedawcy z prośbą pisemną. Skorzystaj z wysyłki listownej za potwierdzeniem odbioru. Taka forma zabezpiecza Twoje interesy, ponieważ w przypadku unikania zwrotu przez drugą stronę, posiadasz stosowną dokumentację na podejmowane próby odzyskania zadatku.

Przykład:

Pani Ania zamówiła wymarzoną suknię ślubną w prestiżowym salonie. Była to dla niej jedna z ważniejszych rzeczy, na której skupiała się w związku ze zbliżającą się ceremonią. W celu potwierdzenia zamówienia wpłaciła zadatek w wysokości 4500 zł.

Niestety, salon nie wywiązał się z umowy i nie był w stanie dostarczyć zamówionej sukni w terminie. Pani Ania otrzymała informację o opóźnieniu, ale w końcu zdecydowała się na rezygnację ze współpracy z tym salonem i zamówiła suknię u innego dostawcy. Zgodnie z umową, pani Ania miała prawo do zwrotu dwukrotności wpłaconego zadatku. Kobieta złożyła wniosek o zwrot kwoty w wysokości 9000 zł. W uzasadnieniu do wniosku napisała, że salon nie wywiązał się z umowy i to było powodem jej rezygnacji. Pani Ania zdawała sobie sprawę, że zwrot kwoty może być skomplikowany, ponieważ salon miał swoją politykę zwrotów i mógł mieć różne wymagania co do formalności.

Dzięki gruntownej znajomości umowy oraz obowiązującego prawa, pani Ania była w stanie przygotować dokumenty i argumenty na piśmie, które potwierdzały, że z winy salonu nie doszło do realizacji zamówienia. Złożyła odpowiedni wniosek i dołączyła do niego niezbędne dokumenty, takie jak potwierdzenie wpłaty zadatku, umowę sprzedaży oraz korespondencję z salonem. Salon zrealizował zwrot zgodnie z przepisami prawa, a pani Ania otrzymała na swoje konto kwotę w wysokości 9000 zł. Wniosek z tej sytuacji jest taki, że znajomość prawa i umiejętność przygotowywania dokumentów są bardzo ważne, gdy chcemy uzyskać zwrot pieniędzy z firm lub instytucji, które nie wywiązały się z umowy.

Jeśli zastanawiałeś się jak odzyskać zadatek za suknię ślubną lub jak odzyskać zadatek na wesele, idź za przykładem pani Ani. Połączenie wiedzy i błyskawicznego działania to klucz do sukcesu.

Wpłacając zadatek, przekazujesz swoje pieniądze jeszcze przed realizacją umowy. Umowa przedwstępna oraz przepisy prawa oczywiście chronią Cię w tym zakresie, jednak musisz przyznać, że nigdy nie mamy stuprocentowej pewności, z kim wchodzimy w relację biznesową. Aby zminimalizować ryzyko przekazania pieniędzy niewypłacalnemu kontrahentowi, sprawdź go w bazach i na giełdach długów.

Pamiętaj, że prewencja to pierwszy krok w stronę owocnych relacji biznesowych.

Z pomocą przychodzi tu Giełda Długów Vindicat, gromadząca informacje o zadłużonych osobach i firmach. Nasi specjaliści na bieżąco aktualizują bazę osób, które zwlekają z uregulowaniem zobowiązań wobec innych podmiotów.

 

Vindicat - odzyskaj zadatek bez wglądu na jego wysokość!

Masz trudności z odzyskaniem zadatku? Zastanawiasz się jak odzyskać zadatek za wczasy? Potrzebujesz fachowego wsparcia w walce z nieuczciwym kontrahentem? Nie czekaj, sięgnij po pomoc specjalistów Vindicat! Vindicat to profesjonalna firma windykacyjna, zajmująca się zaspokajaniem interesów wierzycieli. Nasze drugie imię to skuteczność - aż 93% spraw zakończyliśmy z sukcesem na etapie windykacji polubownej.

Dążymy do tego, aby zarobione przez Ciebie pieniądze, jak najszybciej zasiliły Twoje konto. Dzięki Vindicat windykacja nawet niewielkich kwot staje się opłacalna!

Przygotowaliśmy dla Ciebie dwie wersje rozliczenia usług:

 • prowizja (6% windykowanej sumy),
 • abonament (169 zł miesięcznie).

Możesz być pewien, że działamy wyłącznie w Twoim interesie - opłatę za usługę pobierzemy dopiero wtedy, gdy skutecznie odzyskamy zobowiązania od dłużnika.

Vindicat - ręka na pulsie pod okiem specjalistów!

Nasza aplikacja pozwoli Ci na samodzielną windykację. Dostępne narzędzia usprawnią cały proces i pozwolą Ci na monitorowanie Twojej sprawy na bieżąco.

Co dla Ciebie przygotowaliśmy?

 • Przejrzystą aplikację, dzięki której windykacja nie będzie miała dla Ciebie żadnych tajemnic.
 • Profesjonalne wzory pism do dłużnika, które skłonią go do uregulowania zobowiązań przed wejściem na drogę sądową.
 • Automatyzację wysyłki ponagleń i dokumentów do dłużnika, dzięki czemu zaoszczędzisz swój cenny czas.
 • Integrację RoboVindicat z systemami do fakturowania, aby żadne zaległe zobowiązanie nie umknęło Twojej uwadze.
 • Wsparcie specjalistów, którzy na Twoje życzenie w każdym momencie mogą przejąć sprawę i doprowadzić do jej pozytywnego zakończenia.

Nie czekaj - windykuj z Vindicat!

FAQ:

Czy można odzyskać zadatek za mieszkanie?

TAK. Jeśli umowa nie została zerwana z Twojej winy, masz prawo do odzyskania wpłaconego zadatku.

iedy mogę wnioskować o zwrot dwukrotności zadatku?

Zwrot dwukrotności zadatku przysługuje tylko wtedy, gdy realizacja umowy nie dochodzi do skutku z winy sprzedającego.

Czy zaliczka zabezpiecza wykonanie umowy?

NIE. Zaliczka pełni formę rezerwacji towaru lub usługi, jednak w przypadku odstąpienia od umowy, żadna ze stron nie otrzymuje rekompensaty finansowej.

Czy zadatek jest częścią opłaty końcowej?

TAK. Realizacja umowy oznacza, że zadatek wlicza się w poczet całkowitej ceny towaru lub usługi. Opłata zostaje w związku z tym pomniejszona o ustaloną w umowie kwotę zadatku.

Czy zaliczka i zadatek to to samo?

NIE. Ich rozróżnienie jest niezwykle ważne, szczególnie w przypadku gdy zrealizowanie umowy się nie wydarzy.

Oceń ten artykuł:

Jak odzyskać zadatek?
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!