Jak odzyskać pożyczone pieniądze?

04-09-2017

Dzisiaj o tym, jak odzyskać pożyczone pieniądze i to pieniądze pożyczone dość niefortunnie, ponieważ bez zawarcia pisemnej umowy pożyczki. A przecież zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93], umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych wymaga zachowania formy dokumentowej.

jak odzyskać pożyczone pieniądze od dłużników

Czy można odzyskać pożyczone pieniądze bez zawarcia pisemnej umowy?

Wielokrotnie w internecie można spotkać się z pytaniami, o to jak odzyskać pożyczone „na słowo” pieniądze, czy to w ogóle jest możliwe i jeśli tak to jak tego dokonać. Otóż tak – odzyskanie pieniędzy pożyczonych „na słowo” jest możliwe, ale nie jest to proste zadanie, bowiem zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego oraz art. 232 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] ciężar udowodnienia danego faktu spoczywa na tej osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne, czyli w omawianym przypadku to osoba pożyczająca musi udowodnić fakt zawarcia umowy pożyczki, bowiem to ona chce dochodzić zwrotu, czyli wywieść skutki prawne z danego faktu.

 

Czy umowa pożyczki zawarta „na słowo” jest ważna?

Tak jak już wspomnieliśmy na wstępie, zgodnie z art. 720 § 2 Kodeksu cywilnego, umowa pożyczki, której wartość przekracza tysiąc złotych wymaga zachowania formy dokumentowej. Jednak takie sformułowanie kodeksowe oznacza, że umowa pożyczki powinna być zawarta na piśmie dla celów dowodowych. Tak więc przepisy nie zastrzegają rygoru nieważności dla umowy pożyczki zawartej w formie ustnej, czyli taka umowa jest ważna.

Pożyczone pieniądze bez umowy – trudności przed sądem

Tak, jak wspomnieliśmy wyżej ustna umowa pożyczki (na każda kwotę) jest ważna, ale pożyczkodawca może mieć problem z udowodnieniem przed sądem, że do zawarcia takiej umowy w ogóle doszło (w szczególności jeżeli jej kwota przekracza 1000 złotych). Dlaczego? Ponieważ nie może on powoływać się przed sądem na dowód ze świadków ani dowód z przesłuchania stron, aby potwierdzić fakt dokonania pożyczki określonej kwoty wyższej niż tysiąc złotych.

Na pozór wydaje się, że pożyczkodawca w razie oddania sprawy do sądu ma związane ręce, bowiem nie ma dowodu zawarcia umowy w postaci pisemnej, ani nie może powołać świadków, którzy potwierdziliby fakt zawarcia umowy. Jednak przepisy przewidują pewne wyjątkowe okoliczności, kiedy dowód ze świadków, czy dowód z przesłuchania stron jest możliwy.

Pierwsza taka okoliczność to wyrażenie zgody przez obie strony sporu – na to raczej nie ma szans w omawianej sytuacji. Druga taka okoliczność to spór toczący się między konsumentem a przedsiębiorcą. Trzecia to sytuacja, gdy fakt dokonania danej czynności prawnej jest uprawdopodobniony za pomocą pisma, czyli w omawianej sytuacji wystarczy wymiana smsowa czy mailowa z pożyczkobiorcą odnośnie kwestionowanej przez niego pożyczki i już dowód ze świadków będzie możliwy. Czwartą wyjątkową okolicznością może być wola sądu, który uzna przesłuchanie za konieczne. I wreszcie, dowód ze świadków może zostać dopuszczony, jeżeli dokument dotyczący umowy został został zagubiony, zniszczony lub zabrany przez osobę trzecią. Tak więc jak widać pożyczkodawca nie jest bez szans w sądzie.

 

Oceń ten artykuł:

Jak odzyskać pożyczone pieniądze?
Ocena: 4,33/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!