facebook

Baza wiedzy

Materiały edukacyjne dotyczące różnych etapów windykacji

W artykule znajdziesz:

  Faktura VAT - sposób na szybsze odzyskanie należności w postępowaniu nakazowym?

   24-02-2017

  Każde postępowanie przed sądem wymaga przedstawienia dowodów potwierdzających istnienie długu. W sprawie o odzyskanie należności najlepszym dowodem jest faktura VAT. Może ona stanowić dowód, który umożliwi wydanie nakazu zapłaty.

  na zdjęciu widać położoną myszkę komputerową oraz plik dokumentów na których leży długopis

  Czy sąd może wydać nakaz zapłaty na podstawie faktury?

  Art. 485 Kodeksu postępowania cywilnego [Dz.U. 1964 Nr 43 poz. 296] określa, w jakich sytuacjach sąd wydaje nakaz zapłaty. Przede wszystkim, aby sąd wydał taki nakaz, wierzyciel – czyli powód – musi dochodzić roszczenia pieniężnego albo świadczenia innych rzeczy zamiennych w zamian.

  Do pozwu muszą zostać załączone dowody, które potwierdzają istnienie należności takie jak:

  • dokumenty urzędowe

  • zaakceptowane przez dłużnika rachunki

  • wezwanie dłużnika do zapłaty i pisemne oświadczenie dłużnika o uznaniu długu

  • zaakceptowane przez dłużnika żądanie zapłaty, które zostało zwrócone przez bank i niezapłacone z powodu braku środków na rachunku bankowym

  • umowa; dowód spełnienia wzajemnego świadczenia pieniężnego, dowód doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, jeżeli dochodzimy należności zapłaty świadczenia pieniężnego i odsetek w transakcjach handlowych oraz kwoty 40 euro tytułem zwrotu kosztów za windykację należności na podstawie ustawy o transakcjach handlowych

   

  Jeżeli pozew i dołączona do niego faktura nie budzą żadnych wątpliwości, sąd wydaje nakaz zapłaty i doręcza go dłużnikowi w raz ze wszystkimi załącznikami np. fakturą, które stanowiły dowód na istnienie długu. W nakazie zawarta jest informacja o konieczności uregulowania długu oraz uiszczenia kosztów postępowania w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia nakazu.

  W jaki sposób faktura zmniejsza koszt postępowania sądowego?

  Inną korzyścią wynikającą z wykorzystania faktury w postępowaniu nakazowym przed sądem jest zmniejszenie kosztów sądowych. W zwykłym postępowaniu sądowym przedsiębiorca musi na samym początku uiścić całą opłatę, (czyli 5% od wartości przedmiotu sporu. Jednak gdy dysponuje fakturami, musi jedynie uiścić opłatę wynoszącą zaledwie 1,25 % wartości przedmiotu sporu albo opłatę stałą, przy wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu umowy:

  • do 2.000,00 zł – 30,00 zł,

  • ponad 2.000,00 zł do 5.000,00 zł – 100,00 zł,

  • ponad 5.000,00 zł do 7.500,00 zł – 250,00 zł,

  • ponad 7.500,00 zł – 300,00 zł.

  Opłata ta nie będzie jednak mniejsza niż 30 zł.
  Ostatnią korzyścią ze stosowania faktury VAT w postępowaniu nakazowym jest to, że stanowi ona podstawę do naliczenia kwoty 40 Euro tytułem zwrotu kosztów windykacji, gdy naszym dłużnikiem jest przedsiębiorca.

   
  Artykuł napisany pod redakcją: Marcin Setlak
  Załóż konto

  Oceń ten artykuł:

  Ocena: 4,56/5
  Głosowano: 9 razy.
  Twoja ocena: Brak
  Skutecznie odzyskuj długi
  Bądź na bieżąco!
  Polub nas na Facebooku!