Zalety i wady sprzedaży wierzytelności - kiedy warto sprzedać dług?

12-07-2019

Sprzedaż wierzytelności ma swoje wady i zalety. Wierzyciele, którzy mają już dość walki z dłużnikami, uporczywie ignorującymi terminy płatności, często rozważają takie rozwiązanie. Co warto wiedzieć na temat sprzedaży wierzytelności, gdzie można je sprzedawać i czy to jest to bezpieczne? Odpowiadamy.

Zalety i wady sprzedaży wierzytelności - kiedy warto sprzedać dług?

Gdzie można sprzedać dług? Podstawowe informacje o sprzedaży długów

Do sprzedaży wierzytelności służą specjalne rejestry, nazwane popularnie giełdami długów.
Wierzyciel umieszcza tam ofertę sprzedaży przysługującego mu długu, a zainteresowane osoby lub firmy mogą zgłosić się i odkupić wierzytelność. Giełdy długów działają online, a wierzyciele mogą wybierać spośród kilkunastu różnych giełd. W dalszej części artykułu podpowiemy jak wybrać najlepszą.

Giełda długów to specjalne rejestry informacji gospodarczych, umożliwiające zbycie wierzytelności w drodze przelewu (cesji).

Na przeniesienie długu na inną osobę w drodze cesji nie potrzebujesz zgody dłużnika. O dokonanej sprzedaży należy go jednak poinformować, aby wiedział komu powinien zapłacić. Aby sprzedać dług nie potrzebujesz ani nakazu zapłaty, ani prawomocnego wyroku sądu. Wystarczy w inny sposób wykazać, że jest się osobą uprawnioną do egzekwowania zapłaty. Mogą posłużyć do tego m.in. nieuregulowane przez dłużnika faktury VAT, zawarte z dłużnikiem umowy, rachunki do umów itp.

Nie będziesz mógł sprzedać wierzytelności, jeśli w umowie z dłużnikiem wyraźnie zastrzegliście, że możliwość taka jest wyłączona. W niektórych przypadkach zabraniać tego może również ustawa lub sama specyfika zobowiązania.

Jeśli jednak Twoja wierzytelność powstała wskutek niewywiązania się przez dłużnika z umowy lub nieopłacenia przez niego faktury VAT, najprawdopodobniej ograniczenia inne niż umowne nie będą Cię dotyczyły.

 

Czy sprzedaż długów jest bezpieczna? Sprzedaż długów, a RODO

Sprzedaż wierzytelności na giełdzie długów to w pełni legalne rozwiązanie. Działalność giełd długów regulują art. 509 § 1 i następne Kodeksu cywilnego [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93]., art. 4 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych [Dz.U. 2010 nr 81 poz. 530] oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych [Dz.U. 2018 poz. 1000].

Pewne wątpliwości co do legalności działania giełd długów pojawiły się po wejściu w życie przepisów RODO w maju 2018 r. Wystawienie długu na sprzedaż wiąże się nierozerwalnie z umieszczeniem danych dłużnika na giełdzie. Pomimo wejścia w życie nowych regulacji, art. 23 polskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 1997 r., utrzymano w mocy.

Po wejściu w życie przepisów RODO nadal można publikować dane dłużników na giełdach długów, a tym samym - wystawiać je na sprzedaż.

Sprzedaż wierzytelności na giełdzie długów jest więc rozwiązaniem legalnym. O bezpieczeństwo umieszczanych danych i zawieranych transakcji możesz się zatroszczyć samodzielnie, korzystając ze sprawdzonychi wysoko pozycjonowanych giełd długów.

Jak wybrać giełdę długów - jaka powinna być dobra giełda długów?

Dobra giełda długów powinna być przede wszystkim miejscem pewnym, o dobrej renomie. Chodzi o Twoje firmowe finanse - nie ma sensu ryzykować. Powinieneś również wybrać miejsce, które zapewni Ci więcej niż tylko możliwość wystawienia długu na sprzedaż.

Najlepiej zdecydować się na giełdę długów, która:

 • Ma ugruntowaną pozycję na rynku.
 • Oferuje więcej niż samo wystawienie długu na sprzedaż - chodzi tu o przydatne opcje, takie jak m.in. automatyczne powiadomienie dłużnika o wystawieniu należności na sprzedaż itp.
 • Wylicza za Ciebie odsetki, koszty windykacji i ewentualnie inne elementy, zwiększające wartość długu.
 • Jest wysoko pozycjonowana w wyszukiwarce Google - dzięki temu dane Twojego dłużnika będą łatwiejsze do odnalezienia dla innych osób.
 • Cieszy się zaufaniem innych użytkowników.

Wszystkie te wymogi spełnia giełda długów Vindicat.pl [https://vindicat.pl/gielda-dlugow/], dostępna w systemie do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl.

Zalety sprzedaży wierzytelności

Jakie zalety ma sprzedaż wierzytelności i czy warto sprzedawać długi? W niektórych sytuacjach - zdecydowanie tak. Sprzedaż wierzytelności ma szereg zalet. Poniżej kilka najważniejszych:

 • Otrzymujesz płatność praktycznie od razu. Zapobiega to zachwianiu płynności finansowej w Twojej firmie. Oszczędzasz czas i nerwy.
 • Często upublicznienie danych dłużnika na giełdzie długów działa na niego jak zimny prysznic. Zdarza się, że dłużnik spłaca swoje zobowiązanie już po samym umieszczeniu jego danych na giełdzie.
 • Eliminujesz konieczność prowadzenia postępowania sądowego. Sprzedaż długu kończy sprawę po Twojej stronie, a ewentualne zmagania z odzyskaniem należności przechodzą na kupującego.
 • Nie ponosisz żadnych kosztów windykacyjnych.
 • Możesz próbować sprzedać wierzytelności również wobec dłużników niewypłacalnych oraz dłużników, którzy ogłosili upadłość.
 • Niwelujesz konieczność utrzymywania rezerwy księgowej na niespłaconą należność. Możliwe jest także wliczenie części tzw. złych długów do kosztów uzyskania przychodu - pisaliśmy o tym w osobnym artykule [https://vindicat.pl/baza-wiedzy/ulga-za-zle-dlugi-czyli-jak-rozliczyc-niezaplacone-faktury/]. Sprzedaż wierzytelności może więc realnie wpłynąć na zmniejszenie zobowiązań podatkowych Twojej firmy.

Wady sprzedaży wierzytelności

Niestety, w przypadku odzyskiwania należności - nie ma rozwiązań idealnych dla każdego przypadku. Sprzedaż wierzytelności w niektórych sytuacjach może być korzystna, w innych - niekoniecznie. Chociaż zalet jest naszym zdaniem zdecydowanie więcej niż wad, możemy wymienić również kilka minusów:

 • Sprzedając wierzytelność nie odzyskasz pełnej jej wartości. Najczęściej będzie to kilkadziesiąt procent wartości długu. Lepiej zachowaj czujność, jeśli na widzisz ogłoszenia w których firma windykacyjna oferuje skup długów za np. 90% ich wartości nominalnej. Takie oferty raczej nie mają zbyt wiele wspólnego z rzeczywistością - firma windykacyjna również musi przecież na tej transakcji zarobić.
 • Korzystnie sprzedać można tylko stosunkowo „świeże” wierzytelności. Jeśli chciałbyś sprzedać mocno przeterminowany dług, możesz mieć z tym spory problem. Czym starsza wierzytelność, tym trudniej będzie ją odzyskać, a zatem maleją szansę na znalezienie zainteresowanego kupnem. Trudniej sprzedaż również wierzytelności, będące przedmiotem bezskutecznej egzekucji komorniczej.
 • Sprzedając wierzytelność nie masz wpływu kroki, które podejmie kupujący w celu jej odzyskania. Jeśli sprzedajesz wierzytelność nieuregulowaną przez partnera biznesowego na którym Ci zależy, możesz zupełnie nieświadomie narazić wasze relacje.

Przykład:
Firma Pana Jana jest wierzycielem dwóch spółek - spółki Alfa oraz spółki Beta. Dług spółki Alfa wynosi 10 000 zł a dług spółki Beta - 1 200 zł. Wierzytelność wobec spółki Alfa stała się wymagalna 01.04.2019 r., a spółka uporczywie ignoruje kolejne wezwania do zapłaty. Pan Jan już wcześniej miał liczne problemy z odzyskiwaniem należności od tej spółki. Postanowił więc wystawić tę wierzytelność na sprzedaż. Wierzytelność była bezsporna i potwierdzona przez dłużnika na piśmie, więc sprzedała się szybko, a Pan Jan uzyskał korzystną cenę. Zastanawiał się również czy podobnie postąpić z wierzytelnością wobec spółki Beta, wymagalnej od 12.01.2019 r., również bezspornej i potwierdzonej. Spółka Beta jest jednak stałym, wieloletnim i zaufanym kontrahentem firmy Pana Jana. Dodatkowo Pan Jan dowiedział się, że spółka Beta ma chwilowe problemy z płynnością finansową i zamierza niebawem spłacić swoje zobowiązania. Biorąc pod uwagę relatywnie niewielką wartość długu, postanowił więc nie ryzykować naruszenia relacji ze spółką Beta i nie sprzedawać wierzytelności firmie windykacyjnej. W przypadku spółki Beta Pan Jan postawił na kontynuację windykacji polubownej z ewentualnym zamiarem skierowania sprawy do sądu.

Sprzedaż wierzytelności na bezpiecznej i wysoko pozycjonowanej giełdzie długów Vindicat.pl

Jeśli temat sprzedaży wierzytelności zainteresował Cię i uważasz, że to dobre rozwiązanie również dla Twojej firmy - mamy dla Ciebie propozycję. W systemie do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl możliwe jest wystawienie wierzytelności na popularnej i wysoko pozycjonowanej giełdzie długów Vindicat.pl.

Vindicat.pl to platforma stworzona w odpowiedzi na potrzeby małych i średnich firm. Służy do samodzielnego odzyskiwania długów online, a jedną z możliwości, które oferuje jest wystawienie długu na sprzedaż na internetowej giełdzie.

Dlaczego giełda długów Vindicat.pl to dobre rozwiązanie? Przede wszystkim - nasza giełda jest pewna, bezpieczna i zajmuje wysokie miejsce w wyszukiwarkach internetowych. Jeśli dojdzie do sprzedaży i zawarcia umowy cesji zapewnia zwrot kwoty, za którą wystawiłeś wierzytelność. Pozwala również zaoszczędzić bardzo dużo czasu - jedyne, czego potrzebujesz, aby sprzedać wierzytelność to komputer i dostęp do Internetu.

Aby wystawić wierzytelność na sprzedaż na giełdzie długów Vindicat.pl, wystarczy zarejestrować się w systemie i wypełnić kilka prostych pól w odpowiednim formularzu. Przez całość procesu przeprowadzi Cię system.

Obejrzyj również video, które krok po kroku wyjaśni Ci jak dodać wierzytelność na sprzedaż [https://vindicat.pl/video/gielda-dlugow-jak-dodac-dluznika/].

 

Monitoring należności i samodzielna windykacja w systemie Vindicat.pl

System Vindicat.pl to oczywiście znacznie więcej niż tylko giełda długów. Przede wszystkim, umożliwia samodzielne i skuteczne prowadzenie windykacji przez Internet - na każdym z jej etapów.

System do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl to w pełni kompleksowe wsparcie. Dzięki usłudze monitoringu należności pozwoli Ci zachować kontrolę nad firmowymi płatnościami, a w razie potrzeby - szybko rozpocząć proces odzyskiwania pieniędzy.

Obawiasz się samodzielnego odzyskiwania należności? Niepotrzebnie - system dostarcza opracowane przez specjalistów scenariusze windykacji. Możesz z niego wygenerować także wezwania do zapłaty, pozwy oraz szereg innych dokumentów niezbędnych w windykacji. Umożliwia również negocjowanie z dłużnikiem online, możliwość korzystania z pieczęci prewencyjnej Vindicat oraz - w zależności od wybranej oferty - dostęp do Big InfoMonitor.

Brzmi dobrze? Koniecznie zapoznaj się ze szczegółowymi możliwościami systemu Vindicat.pl [https://vindicat.pl/faq/jak-dziala-system-vindicat/].

93% spraw prowadzonych przy pomocy aplikacji Vindicat.pl kończy się na etapie polubownym - to zasadniczo najkorzystniejsze rozwiązanie dla wierzyciela.

Wady i zalety sprzedaży wierzytelności - rozważ i sprzedawaj z głową!

Znasz już wady i zalety sprzedaży wierzytelności. Bardzo możliwe, że takie rozwiązanie okaże się korzystne również w Twoim przypadku. Sprzedaż wierzytelności to gwarancja szybkiego zastrzyku gotówki oraz pozbycia się problemu z uporczywym dłużnikiem.

Jeśli zdecydujesz się sprzedaż przysługujących Ci wierzytelności - koniecznie pamiętaj o giełdzie długów Vindicat.pl. Zapoznaj się także z pozostałymi możliwościami systemu do monitoringu należności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl i odzyskuj należności bez wychodzenia z domu!

FAQ:

Kiedy najlepiej sprzedać wierzytelność?

Jak najszybciej. Jeśli rozważasz taką możliwość, nie zwlekaj. Czym młodsza jest wierzytelność, tym łatwiej będzie Ci ją sprzedać.

Jakie są szanse na korzystną sprzedaż długu?

Czym mniej przeterminowana wierzytelność - tym większe. Niestety nie da się na to pytanie odpowiedzieć bardziej precyzyjnie. Wiele zależy od właściwości długu. Np. wierzytelności co do których bezskutecznie zakończyło się postępowanie egzekucyjne będą trudniejsze do sprzedaży. Trudniej będzie sprzedać też wierzytelności dłużnika, co do którego egzekucję rozpoczęli już inni wierzyciele. Zasadniczo jednak - zawsze warto próbować.

Czy każda giełda długów działa tak samo?

Podobnie, jednak każda z giełd długów ma swój własny regulamin. Warto się z nim zapoznać zanim podejmiesz decyzję.

Czy zawsze trzeba informować dłużnika o sprzedaży długu?

Tak. Dłużnik musi przecież wiedzieć komu ma zapłacić. Jeśli nie zrobi tego sprzedający wierzytelność, obowiązek przechodzi na kupującego.

Co musi zawierać umowa cesji?

Umowa cesji musi oczywiście zawierać datę, oznaczenie stron i opis wierzytelności wraz z wyjaśnieniem z jakiego stosunku prawnego wynika. W umowie cesji warto też określić która ze stron powinna poinformować dłużnika o cesji oraz co zrobić, jeśli dłużnik spłaci dług niewłaściwej osobie.

Czy można sprzedać wierzytelności, których termin płatności jeszcze nie minął?

Tak. Można sprzedać długi już istniejące, jak również takie, co do których termin wymagalności jeszcze nie nadszedł.

Co jeśli wierzyciel wbrew zakazowi z umowy cesji sprzeda wierzytelność?

Jeśli w umowie cesji znajdzie się postanowienie, zabraniające wierzycielowi sprzedaży, a on mimo to jej dokona - umowa cesji nie będzie nieważna. Jeśli dłużnik, którego dotyczy umowa zgodzi się na dokonanie cesji i zmianę wierzyciela, umowa będzie wobec niego skuteczna.

Kto korzysta z giełd długów?

Lista podmiotów, zainteresowanych wierzytelnościami wystawionymi na giełdach długów, jest obszerna. Będą to oczywiście wierzyciele i dłużnicy, ale nie tylko. Giełdy długów często służą celom weryfikacyjnym - korzystają z nich m.in. banki i inne instytucje finansowe przed udzieleniem finansowania. W podobnych celach korzystają z nich inni przedsiębiorcy, poszukując informacji np. o potencjalnym kontrahencie. Z giełd korzystają także firmy windykacyjne, zainteresowane znalezieniem korzystnych ofert.

Oceń ten artykuł:

Zalety i wady sprzedaży wierzytelności - kiedy warto sprzedać dług?
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!