Co to jest niewypłacalność i czym ona się różni się od braku płynności finansowej?

    07-07-2017

Dzisiaj zajmiemy się dwoma kluczowymi pojęciami, które są często mylone, mianowicie pojęciem niewypłacalności i braku płynności finansowej. Niewypłacalność, a także brak płynności finansowej można ujmować zarówno w znaczeniu ekonomicznym, jak i w znaczeniu prawnym. W niniejszym materiale nie będziemy jednak przywoływać skomplikowanych definicji, tylko postaramy się wyjaśnić je w sposób jasny i zrozumiały nawet dla laików.

na zdjęciu widać siedzącego przy biurku, na którym stoi laptop mężczyznę, który czyta ze zdenerowaniem pismo

Niewypłacalność w ujęciu ekonomicznym

Niewypłacalność występuje, kiedy cały majątek dłużnika nie wystarcza na pokrycie zaciągniętych przez niego zobowiązań. Jest to więc stan trwały i wydostanie się z niego nie jest w cale proste. Natomiast brak płynności finansowej to jedynie stan, w którym dłużnik nie posiada środków płynnych pozwalających na uregulowanie zaciągniętych przez niego długów. Ma on jednak środki trwałe, które może spieniężyć i w ten sposób pokryć swoje zobowiązania. Tak więc z natury rzeczy jest to stan przejściowy, a dłużnik może dość łatwo wydostać się z tarapatów finansowych upłynniając swój majątek.

Niewypłacalność w ujęciu prawnym

Prawnicy nie mówią zazwyczaj o braku płynności finansowej. Znacznie częściej posługują się pojęciem niewypłacalności, dlatego jemu poświęcimy główną uwagę. Pojęcie to występuje w wielu aktach prawnych, m.in. w kodeksie cywilnym, kodeksie spółek handlowych, kodeksie pracy, itp. Jednak najważniejszym aktem regulującym skutki i pojęcie niewypłacalności jest ustawa - prawo upadłościowe (oraz w drugiej kolejności ustawa - prawo restrukturyzacyjne).

Prawo upadłościowe przeszło dość znaczną reformę w 2016 roku i dlatego radzimy zachować dużą ostrożność czytając starsze materiały wciąż obecne na wielu portalach internetowych. Od 2016 roku, prawo upadłościowe (a dokładnie jego art. 11) definiuje upadłość jako stan, w którym dłużnik utracił zdolność do wykonywania zaciągniętych przez siebie wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Omawiany przepis wprowadza również szereg domniemań, kiedy można uznać, że dany dłużnik jest niewypłacalny. Po pierwsze, domniemywa się, że dana osoba (fizyczna lub prawna) jest niewypłacalna, kiedy opóźnienie w dokonywaniu przez nią spłat zobowiązań o charakterze pieniężnym jest większe niż trzy miesiące. Drugie domniemanie dotyczy tylko osób prawnych i zgodnie z nim dany podmiot uznawany jest za niewypłacalny również, gdy wielkość jego zobowiązań o charakterze pieniężnym przekracza całkowitą wartość posiadanego przez ten podmiot majątku, przy czym taki stan musi trwać dłużej niż dwadzieścia cztery miesiące.

Jeżeli chcesz uniknąć braku płynności finansowej korzystaj z usług windykacji online, jaką oferuje Vindicat.pl, wejdź na główną stronę: www.vindicat.pl

I zarejestruj się, a otrzymasz dostęp do najnowocześniejszego systemu do windykacji online.

Oceń ten artykuł:

Ocena: 4,56/5
Głosowano: 9 razy.
Twoja ocena: Brak

Popularne tematy