Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki partnerskiej

26-02-2024

Spółka partnerska, która do tej pory była Twoim klientem, zamieniła się w dłużnika? Szukasz sprawdzonych sposobów na szybkie zaspokojenie roszczenia, ale nie wiesz, od czego zacząć? Nie martw się - dzięki temu artykułowi windykacja takiego kontrahenta nie będzie miała przed Tobą tajemnic. W dalszej części tekstu przybliżymy Ci zasady funkcjonowania spółki partnerskiej oraz podpowiemy, w jaki sposób wykorzystać zdobytą wiedzę, by odzyskać pieniądze.

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki partnerskiej

Czym jest spółka partnerska?

Na samym początku przyjrzyjmy się strukturze spółki partnerskiej. Co wyróżnia ją na tle innych spółek? Przede wszystkim - nie każdy może ją założyć, a zakres działalności tego rodzaju spółki ściśle określają przepisy prawa.

Art. 86. Kodeksu spółek handlowych: „Spółką partnerską jest spółka osobowa, utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu w spółce prowadzącej przedsiębiorstwo pod własną firmą”.

Co to oznacza? W skrócie - spółka partnerska może zostać powołana wyłącznie w celu świadczenia określonych usług. Partnerzy takiej spółki muszą posiadać uprawnienia do wykonywania tzw. wolnego zawodu.

Do „wolnych zawodów” należą: adwokat, aptekarz, architekt, inżynier budownictwa, biegły rewident, broker ubezpieczeniowy, doradca podatkowy, fizjoterapeuta, makler papierów wartościowych, doradca inwestycyjny, księgowy, lekarz, lekarz dentysta, lekarz weterynarii, notariusz, pielęgniarka, położna, radca prawny, rzecznik patentowy, rzeczoznawca majątkowy i tłumacz przysięgły.

Decyzja o założeniu spółki partnerskiej wynika zwykle z potrzeby osiągania tego samego celu, przy zachowaniu pewnej odrębności wspólników. Taka forma działalności jest opłacalna, ponieważ pozwala dzielić między partnerów obowiązki, odpowiedzialność oraz koszty stałe, takie jak rachunki za media czy wynajem.

Przykład:

Pan Robert, pan Kamil i pani Olga postanowili połączyć sił i założyć spółkę partnerską w celu świadczenia usług fizjoterapeutycznych. Każdy z nich ma swoją bazę klientów, jednak postanowili działać wspólnie, aby zmniejszyć koszty stałe prowadzenia działalności oraz zwiększyć opłacalność.

Zdecydowali się wynająć jeden lokal, w którym będą prowadzić swoją praktykę fizjoterapeutyczną. Koszty związane z wynajmem lokalu, jego wyposażeniem, utrzymaniem oraz innymi potrzebnymi wydatkami są dzielone równo między wszystkich partnerów.

Dzięki temu modelowi współpracy każdy z partnerów może korzystać z zasobów spółki partnerskiej, a jednocześnie dzielić się zarówno zyskami, jak i kosztami, co pozwala im efektywnie prowadzić swoją działalność fizjoterapeutyczną.

W tym miejscu musimy podkreślić jeszcze jedno, bardzo ważne zagadnienie - majątek spółki partnerskiej nie jest współwłasnością wspólników. Należy on w pełni do spółki.

Pamiętaj! Majątek spółki partnerskiej nie należy do jej partnerów!

Zarząd spółki partnerskiej

Do prowadzenia spraw spółki partnerskiej może zostać powołany zarząd. Do zadań zarządu może należeć:

 • wydawanie decyzji i opinii,
 • podejmowanie uchwał,
 • właściwe organizowanie działalności spółki.

Zarząd spółki partnerskiej może być jedno lub wieloosobowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w skład zarządu musi wchodzić co najmniej jeden partner.

Art. 97. Kodeksu spółek handlowych: „Członkiem zarządu jest co najmniej jeden partner. Członkiem zarządu może być także osoba trzecia”.

Każdy partner ma prawo do prowadzenia spraw spółki, jednak podejmowane decyzje i działania nie mogą przekraczać zakresu zwykłego zarządu. Jeśli kroki jednego partnera zaczną budzić wątpliwości innych, mogą oni zgłosić sprzeciw, a załatwienie sprawy będzie wymagało podjęcia stosownej uchwały.

Kto odpowiada za długi w spółce partnerskiej?

Zastanawiasz się do kogo kierować pisma windykacyjne, gdy spółka partnerska nie płaci? Kto powinien pokryć dług? Wszystko zależy od charakteru roszczenia.

Art. 95. Kodeksu spółek handlowych: „Partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę na podstawie umowy o pracę, lub innego stosunku prawnego, które podlegały kierownictwu innego partnera przy świadczeniu usług związanych z przedmiotem działalności spółki”.

Partnerzy ponoszą odpowiedzialność za długi spółki całym swoim majątkiem. Istnieje jednak istotny wyjątek od tej reguły: partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które powstały w wyniku wykonywania wolnego zawodu przez pozostałych partnerów. Dodatkowo nie odpowiada on za zobowiązania spółki wynikające z działań lub zaniechań pracowników, którzy działali pod kierownictwem innego partnera.

Przykład:

Pan Tomasz jest wspólnikiem w spółce partnerskiej, która świadczy usługi prawne. W jednej ze spraw, w której mężczyzna reprezentował klienta spółki, dopuścił się rażącego błędu, który spowodował poważne konsekwencje finansowe dla klienta.

W wyniku tego błędu klient poniósł straty, a spółka została pozwana przez inną firmę. Dochodzenie wykazało, że błąd ten był wynikiem zaniedbania i braku staranności ze strony pana Tomasza w prowadzeniu sprawy. W konsekwencji spółka poniosła odpowiedzialność finansową za straty klienta.

W tej sytuacji pan Tomasz jako wspólnik spółki partnerskiej poniósł bezpośrednią odpowiedzialność za swoje działania jako adwokat, a nie wszyscy wspólnicy. Pozostali wspólnicy wprowadzili bardziej rygorystyczne procedury kontroli jakości pracy adwokatów w firmie, aby ograniczyć szkody i przeciwdziałać podobnym sytuacjom w przyszłości.

W skrócie - jeśli powstała zaległość wiąże się z wykonywaniem wolnego zawodu, odpowiedzialność za dług spoczywa na tym partnerze, który zaniechał lub nie dopilnował podległego mu pracownika do uiszczenia płatności.

Odpowiedzialność każdego partnera

Odpowiedzialność konkretnego partnera

Zaległości w opłatach wspólnych (takich jak czynsz, media).

Uchybienia wynikające z wykonywania wolnego zawodu.

Zaległości w opłatach wspólnych, powstałe przed dołączeniem partnera do spółki.

Uchybienia pracownika podległego konkretnemu partnerowi.

Pamiętaj, że zakres odpowiedzialności poszczególnych wspólników spółki partnerskiej mogą być regulowane zapisami w umowie spółki partnerskiej. Nie potrafisz jednoznacznie ocenić, kto ponosi odpowiedzialność za powstały wobec Ciebie dług? Skontaktuj się ze specjalistami! W Vindicat.pl wesprzemy Cię w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za dług spółki partnerskiej i pomożemy odzyskać zamrożone środki.

Spółka partnerska nie płaci - od czego zacząć windykację?

Twój kontrahent będący spółką partnerską zalega z płatnościami? Nie czekaj - czas to pieniądz! Spółki partnerskie, podobnie jak inne podmioty gospodarcze, mogą napotykać na różnorodne problemy, które zakłócają ich działalność i relacje biznesowe. Możesz rozpocząć windykację swojego dłużnika już pierwszego dnia po przekroczeniu płatności.

Zanim zaangażujesz wymiar sprawiedliwości, podejmij próbę zawarcia ugody.

Podstawowe narzędzia windykacji polubownej spółek partnerskich:

 • rozłożenie płatności na raty,
 • ustalenie harmonogramu spłaty zobowiązania,
 • możliwość odstąpienia od naliczonych odsetek,
 • wysyłka przedsądowego wezwania do zapłaty,
 • przedstawienie konsekwencji dalszego braku płatności (wpis długu do rejestrów, takich jak Big InfoMonitor lub skierowanie sprawy do sądu).

Każda z tych metod ma swoje zalety i może być stosowana w różnych sytuacjach, w zależności od charakteru długu i warunków umowy. Istotne jest, aby wybrać metodę windykacji polubownej, która najlepiej odpowiada potrzebom i interesom wierzyciela oraz uwzględnia sytuację finansową dłużnika.

Korzyści polubownej windykacji spółek partnerskich dla wierzyciela i dłużnika:

 • szybkość i efektywność - windykacja polubowna jest znacznie szybsza niż tradycyjne postępowanie sądowe;
 • oszczędność środków - koszty związane z zatrudnieniem profesjonalnej firmy windykacyjnej są niższe niż koszty związane z obsługą procesu sądowego;
 • dyskrecja - informacje i szczegóły sporu mogą być utrzymywane w tajemnicy - jest to istotne, szczególnie w przypadku spółek partnerskich, które chcą zachować dobrą reputację;
 • kontrola nad procesem - strony samodzielnie ustalają terminy i warunki negocjacji, oraz mają większy wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie sporu. Dzięki temu możliwe jest znalezienie rozwiązania, które uwzględnia różnorodne potrzeby i interesy stron;
 • Zachowanie dobrych relacji - dzięki windykacji polubownej strony mogą łatwiej znaleźć kompromisowe rozwiązanie, które zaspokoi ich interesy i umożliwi kontynuowanie współpracy.

Jak widzisz, negocjacje pomagają stronom osiągnąć porozumienie i znaleźć kompromisowe rozwiązanie. Metody polubownego zaspokojenia roszczeń są skutecznym narzędziem w ściąganiu długów i mogą uchronić zarówno Ciebie jak i dłużnika od czasochłonnego i kosztownego procesu sądowego.

Vindicat - odzyskamy Twoje pieniądze od spółki partnerskiej!

Spółka partnerska będąca Twoim klientem nie reguluje zobowiązań? Chcesz ściągnąć dług, ale potrzebujesz profesjonalnego wsparcia! Świetnie trafiłeś - w Vindicat.pl zajmiemy się Twoją sprawą szybko i kompleksowo! Vindicat.pl zapewnia szybkie i skuteczne odzyskiwanie długów od nieuczciwych klientów. Naszą skuteczność potwierdzają statystyki - aż 93% spraw powierzonych Vindicat.pl znalazło szczęśliwy finał na etapie windykacji polubownej!

Zdaniem naszych zadowolonych klientów, Vindicat.pl to:

 • profesjonalne podejście - windykujemy zgodnie z zasadami etyki oraz obowiązującymi przepisami prawa;
 • wsparcie na każdym kroku - negocjujemy z Twoim dłużnikiem, a gdy zaistnieje taka potrzeba, pomożemy Ci odzyskać należności drogą sądową;
 • dostosowane podejście - działamy elastycznie, dostosowując metody windykacji do Twoich indywidualnych potrzeb i preferencji;
 • transparentność - zapewniamy stałą komunikację i regularne raportowanie dotyczące postępu windykacji;
 • skuteczność - naszym nadrzędnym celem jest ochrona Twoich interesów i maksymalizacja szans na odzyskanie należności.

RoboVindicat - samodzielna windykacja z każdego miejsca na ziemi!

Myślisz, że windykacja musi być czasochłonna? Nie chcesz tracić czasu na kontakty z dłużnikiem? Nie odpuszczaj walki o swoje pieniądze i skorzystaj z RoboVindicat - zautomatyzowanej aplikacji umożliwiającej samodzielną windykację online! Rejestracja w systemie to zaledwie kilka kroków - kliknij i przekonaj się, jak niewiele dzieli Cię od Twoich pieniędzy.

RoboVindicat ma dla Ciebie różne propozycje, które doprowadzą do zawarcia ugody z Twoim dłużnikiem:

 • szeroki moduł negocjacyjny,
 • monitorowanie faktur i płatności,
 • dostęp do giełdy długów,
 • personalizowane dokumenty windykacyjne,
 • zautomatyzowana wysyłka pism do dłużnika,
 • pieczęć prewencyjna kancelarii Vindicat.pl.

RoboVindicat jest niezastąpionym narzędziem dla wierzycieli, które nie tylko wspiera ich w procesie odzyskiwania należności, ale także zapewnia skuteczne działania mające na celu ochronę ich finansowych interesów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i stałemu monitorowaniu faktur RoboVindicat umożliwia wierzycielom skuteczne zarządzanie procesem windykacji, co przekłada się na szybsze i bardziej efektywne odzyskiwanie środków.

Czy windykowanie spółek partnerskich z Vindicat się opłaca?

Myślisz, że korzystanie z usług fachowców Vindicat.pl kosztuje majątek? Nic bardziej mylnego! To Twoje pieniądze są dla nas najważniejsze. W trosce o interesy naszych wierzycieli i opłacalność procesów przygotowaliśmy dwa modele rozliczeń:

 • w opcji abonamentowej możesz windykować aż 5 spraw, za jedyne 169 zł miesięcznie,
 • jeśli kwota, o którą się starasz, jest niższa, wybierz model prowizyjny - w jego ramach pobierzemy zaledwie 8% windykowanej kwoty! Co więcej, opłatę pobierzemy dopiero po skutecznym odzyskaniu Twoich pieniędzy, zgodnie z zasadą success fee!

Wybierz Vindicat.pl i już wkrótce ciesz się odzyskanymi pieniędzmi!

FAQ:

Jakie przepisy określają zasady funkcjonowania spółek partnerskich?

Szczegółowe zasady funkcjonowania spółek partnerskich określa kodeks spółek handlowych.

Czy partner spółki partnerskiej odpowiada za długi spółki?

TAK, jeśli dług powstał w wyniku wykonywania przez niego „wolnego zawodu” lub uchybienie zostało popełnione przez podległo mu pracownika.

Czy partner spółki partnerskiej może być pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które powstały po jego wycofaniu się z udziału w spółce?

NIE. Partner spółki partnerskiej nie może być pociągnięty do odpowiedzialności za zobowiązania spółki, które powstały po jego wycofaniu się z udziału w spółce, chyba że są one związane z działaniami podejmowanymi przez niego podczas pełnienia funkcji partnerskich.

Czym jest zasada success fee?

Success fee to opłacalność. Według tej zasady Vindicat.pl pobiera prowizję za usługi windykacyjne wyłącznie po skutecznym odzyskaniu Twoich pieniędzy.

Oceń ten artykuł:

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki partnerskiej
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!