Jak długi wpływają na ocenę zdolności kredytowej firmy?

03-01-2023

Ocena zdolności kredytowej firmy jest ważnym elementem, który banki i inne instytucje finansowe biorą pod uwagę przy udzielaniu kredytów i innych form finansowania. Ocena opiera się na szeregu różnych czynników, w skład których między innymi wchodzi poziom zadłużenia przedsiębiorstwa.

Jak długi wpływają na ocenę zdolności kredytowej firmy?

Na co banki zwracają uwagę?

Gruntowna weryfikacja sytuacji klienta zabezpiecza interesy pożyczkodawcy. Udzielenie kredytu niewypłacalnej firmie może wiązać się z trudnościami w odzyskaniu pieniędzy, na co banki nie mogą sobie pozwolić.

W trakcie rozmowy dotyczącej przyznania kredytu dla Twojej firmy możesz spodziewać się pytań dotyczących:

 • sytuacji i historii finansowej firmy,
 • wyników finansowych,
 • struktury kapitałowej,
 • wiarygodności kredytowej,
 • obciążenie długami,
 • zabezpieczeń pomagających w spłacie kredytu,
 • perspektyw branży.

Znajomość powyższych obszarów już na etapie rozmów wstępnych może znacząco wpłynąć na czas otrzymania decyzji dotyczącej przyznania kredytu. Spodziewaj się, że bank poprosi Cię o szereg dokumentów i zaświadczeń określających stan finansowy Twojej firmy - warto być na to przygotowanym. Wykazy potrzebnych dokumentów znajdziesz na stronach instytucji finansowych.

 

Ocena zdolności kredytowej na własną rękę?

Jak widzisz, starania o kredyt są czasochłonne. Nim otrzymasz pożyczkę, czeka Cię przejście przez wiele procedur. Zanim więc bank poprosi Cię o stos dokumentów i zaświadczeń, samodzielnie sprawdź zdolność kredytową swojej firmy. Dzięki temu zmniejszysz ryzyko sytuacji, w której mimo długich przygotowań, pożyczka nie zostanie Ci przyznana.

Istnieje kilka sposobów na sprawdzenie swojej zdolności kredytowej:

 • wykorzystanie darmowych narzędzi online,
 • zamówienie raportu kredytowego,
 • pomoc doradcy finansowego,
 • kontakt z wybranym bankiem bądź inną instytucją finansową.

Wiele banków i instytucji finansowych oferuje bezpłatne narzędzia, które w sposób zdalny pozwalają sprawdzić naszą zdolność kredytową. W większości przypadków wystarczy podać podstawowe informacje, takie jak dochody i wydatki. Takie rozwiązanie jest wygodne i wykorzystywane przez przedsiębiorców, którzy nie mając czasu, mogą otrzymać potrzebne informacje bez wychodzenia z domu. Innym, równie atrakcyjnym sposobem jest skorzystanie z raportu kredytowego (możesz go zamówić m.in. z Biura Informacji Kredytowej).

Znajdziesz w nim informacje o Twoich dotychczasowych zobowiązaniach. W tym przypadku skonsultuj dokument z doradcą finansowym. Specjalista rozwieje Twoje wątpliwości oraz w razie potrzeby podpowie jakie kroki należy podjąć, by poprawić swoją zdolność kredytową. Informacji warto również szukać u źródła. Skontaktuj się z wybranym bankiem i poproś o wstępne informacje dotyczące Twoich zdolności kredytowych.

Pamiętaj! Samodzielna ocena zdolności kredytowej daje Ci informacje orientacyjne i może być różna od oceny dokonanej przez bank bądź instytucję finansową!

Analiza płynności finansowej oraz analiza zadłużenia

To jak długi wpływają na ocenę zdolności kredytowej firmy, zależy od ich wielkości i struktury. Firmy z dużymi długami mogą napotkać trudności z uzyskaniem kredytu. W przypadku, gdy długi są rozłożone na dłuższy okres i spłacane w sposób regularny, ich wpływ na ocenę zdolności kredytowej może być mniejszy.

Analiza płynności finansowej firmy

Analiza płynności finansowej firmy polega na ocenie zdolności przedsiębiorstwa do spłaty bieżących zobowiązań finansowych w terminie. Płynność finansowa jest ważna, ponieważ wskazuje na zdolność przedsiębiorstwa do pokrycia swoich bieżących wydatków i zobowiązań, co jest kluczowe dla stałego utrzymania działalności i stabilności finansowej.

Aby dokonać analizy płynności finansowej firmy, należy wziąć pod uwagę następujące wskaźniki:

 • płynność bieżąca (określa stosunek aktywów obrotowych do bieżących zobowiązań - im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepsza jest płynność finansowa firmy),
 • płynność natychmiastowa (określa stosunek aktywów pieniężnych i rzeczowych, które mogą być szybko zamienione na pieniądze, do bieżących zobowiązań - im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepsza jest płynność finansowa firmy),
 • płynność długoterminowa (określa stosunek długoterminowych aktywów do długoterminowych zobowiązań - im wyższy jest ten wskaźnik, tym lepsza jest płynność finansowa firmy na dłuższy okres).

Analiza płynności finansowej pozwala ocenić, czy przedsiębiorstwo jest w stanie spłacić swoje bieżące zobowiązania finansowe w terminie i czy posiada odpowiednie rezerwy finansowe, aby przetrwać trudne okresy.

Analiza zadłużenia (ocena wypłacalności) firmy

Analiza zadłużenia to proces, w którym ocenia się poziom zadłużenia przedsiębiorstwa w stosunku do jego aktywów i dochodów. Jest to niezwykle ważne działanie, ponieważ poziom zadłużenia może mieć wpływ na zdolność przedsiębiorstwa do spłaty zobowiązań i na jego płynność finansową.

W celu analizy zadłużenia można wykorzystać następujące wskaźniki:

 • zadłużenie ogólne (określa stosunek ogólnych zobowiązań finansowych do aktywów trwałych i obrotowych - im wyższy jest ten wskaźnik, tym większe jest zadłużenie przedsiębiorstwa),
 • zadłużenie długoterminowe (określa stosunek zobowiązań długoterminowych do aktywów trwałych - im wyższy jest ten wskaźnik, tym większe jest zadłużenie przedsiębiorstwa na dłuższy okres),
 • zadłużenie krótkoterminowe (określa stosunek zobowiązań krótkoterminowych do aktywów obrotowych - im wyższy jest ten wskaźnik, tym większe jest zadłużenie przedsiębiorstwa na krótszy okres).

Analiza zadłużenia jest cennym dokumentem przy ocenie ryzyka związanego z przyznaniem pożyczki. Bardzo często wymagają jej banki i inne instytucje finansowe, dlatego warto przygotować wyliczenia wcześniej.

Czy zadłużone przedsiębiorstwo może wziąć kredyt?

Być może będziesz zaskoczony, ale to, że opłacasz faktury w terminie, nie równa się brakowi długów. Istotnie, powszechnie uważa się, że przedsiębiorstwo jest zadłużone, gdy w sposób nieuczciwy zalega ze zobowiązaniami wobec innych podmiotów. Warto wiedzieć, że pojęcie długu jest bardziej pojemne.

Bank lub inna instytucja finansowa może uznać Cię za dłużnika, gdy posiadasz kartę kredytową, spłacasz pożyczkę lub wziąłeś auto w leasingu!

Pamiętaj, że jeśli działalność gospodarcza wykazuje spore przychody, to zadłużony przedsiębiorca z powodzeniem może ubiegać się o kredyt w banku. W sytuacji, gdy działalność gospodarcza wykazuje straty, najpewniej nie otrzyma pieniędzy od banku.

Istnieją jednak rozwiązania, które zwiększają szanse otrzymania pożyczki przez zadłużoną firmę, oto niektóre z nich:

 • konsolidacja zobowiązań finansowych w jedną ratę
 • skorzystanie z kredytu konsumenckiego
 • pożyczka pod zastaw
 • pożyczka od instytucji pozabankowej

Korzystając z powyższych informacji, bądź szczególnie ostrożny w przypadku ostatniego punktu. Choć w Polsce istnieje tzw. Ustawa lichwiarska, na rynku nie brakuje nieuczciwych pożyczkodawców. Aby nie musieć korzystać z usług niepewnych parabanków ani uprawiać finansowej żonglerki, przede wszystkim dbaj o płynność finansową swojej firmy. Bardzo często sposobem na uniknięcie długów jest ściąganie ich od własnych kontrahentów.

Przykład:
Jeden z klientów firmy „Kadr” produkującej klisze fotograficzne, nie uregulował faktury opiewającej na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Właściciel firmy, Pan Krzysztof, w obawie o zachowanie dobrych relacji z klientem, nie skorzystał z narzędzi windykacyjnych, które pomogłyby mu odzyskać pieniądze. Z tego powodu przedsiębiorstwo zaczęło mieć poważne trudności finansowe. Pan Krzysztof zaciągnął kredyt, aby utrzymać biznes przy życiu, ale niestety nie był w stanie spłacić go w terminie. W rezultacie firma popadła w długi.

Kiedy właściciel próbował wziąć kolejny kredyt, aby spłacić swoje zobowiązania, bank odrzucił jego wniosek, ze względu na jego historię finansową i wiarygodność kredytową. W rezultacie Pan Krzysztof nie mógł wziąć kredytu i musi szukać innych sposobów na restrukturyzację swojego biznesu i spłatę długów.

Jak widzisz, Pan Krzysztof popadł w pułapkę spłacania jednego kredytu drugim. Zauważ jednak dlaczego taka sytuacja nastąpiła. Jego błędem była nadmierna troska o dłużnika, który był przecież nielojalnym klientem, a jego opieszałość doprowadziła do ruiny firmę „Kadr”.

Nie bądź jak Pan Krzysztof - nie pozwól, by dłużnik zaburzył płynność finansową Twojej firmy. Z Vindicat unikniesz takiej sytuacji! Narzędzia, jakie dla Ciebie opracowaliśmy, pozwolą skutecznie zaspokoić Twoje roszczenia, a dzięki naszej bazie wiedzy windykacja nie będzie miała dla Ciebie żadnych tajemnic.

Vindicat - odzyskamy Twoje pieniądze!

Ściąganie należności od dłużników to obowiązek każdego odpowiedzialnego przedsiębiorcy. Dbając o własne finanse, budujesz prestiż swojej firmy oraz umacniasz jej status na rynku. Z Vindicat walka o każdą sumę jest opłacalna! Dlaczego? W zależności od Twoich potrzeb oferujemy dwa warianty rozliczenia:

 • prowizyjny (pobieramy zaledwie 6% windykowanej sumy),
 • abonamentowy (169 zł miesięcznie).

Co najważniejsze, opłatę pobierzemy dopiero po odzyskaniu Twoich pieniędzy. Wybierając odpowiadającą Ci opcję płatności możesz, mieć pewność, że będziemy działać wyłącznie w Twoim interesie.

 

Zautomatyzowana windykacja dzięki RoboVindicat!

Żaden wierzyciel nie ma czasu na walkę z dłużnikiem. Odzyskiwanie zarobionych przez siebie pieniędzy nigdy nie powinno wiązać się z czasochłonnymi procesami, które kosztują masę stresu. Z myślą o tych, którzy borykają się z nieuczciwymi dłużnikami opracowaliśmy system RoboVindicat. Z jego pomocą możesz windykować o każdej porze, a jego zautomatyzowana formuła zaoszczędzi Twój cenny czas.

W naszej aplikacji znajdziesz:

 • bieżący monitoring Twojej sprawy,
 • automatyczną wysyłkę pism i zawiadomień do dłużnika,
 • personalizowane wzory dokumentów wraz z pieczęcią prewencyjną kancelarii windykacyjnej Vindicat,
 • usystematyzowany wykaz wszystkich faktur, aby żaden dług nie umknął Twojej uwadze.

Specjaliści Vindicat będą wspierać Twoją sprawę na każdym jej etapie. W pierwszym kroku podejmiemy próbę windykacji polubownej - może to być zarówno ostatni krok, ponieważ aż 93% spraw rozwiązaliśmy właśnie w drodze ugody! Jeśli jednak zaistnieje konieczność, poprowadzimy Twoją sprawę w sądzie oraz podczas egzekucji komorniczej.

W naszym systemie znajdziesz również narzędzie, które może uchronić Cię przed zawarciem relacji biznesowej z dłużnikiem. Elektroniczna Giełda Długów Vindicat gromadzi dane o Klientach, którzy zalegają ze zobowiązaniami wobec innych podmiotów. Aby dokonać weryfikacji kontrahenta, wystarczy, że podasz podstawowe dane kontrahenta (nazwa, NIP, miejscowość). Podstawową funkcją Giełdy Długów Vindicat jest oczywiście sprzedaż i zakup wierzytelności.

Oddłużenie Twojej firmy z Vindicat

Wsparcie Vindicat jest także pomocne w procesie oddłużenia przedsiębiorstwa. Jeśli posiadasz zadłużenie, które uniemożliwia Ci wzięcie pożyczki na korzystnych warunkach, skorzystaj z pomocy Vindicat!

To oczywiście tylko niektóre z narzędzi i rozwiązań, jakie dla Ciebie przygotowaliśmy. Sprawdź, wszystkie logując się do naszej aplikacji - zajmie Ci to tylko kilka minut. Nie trać czasu - zacznij windykować z Vindicat!

FAQ:

Czy Vindicat może mi pomóc, jeśli moje przedsiębiorstwo jest założone?

Oczywiście, że tak! Dzięki automatycznemu przetwarzaniu i analizie danych finansowych lepiej zrozumiesz sytuację swojego przedsiębiorstwa i wspólnie znajdziemy sposoby na jej poprawę.

Czy mogę liczyć na kredyt, jeśli moja firma ma długi?

Tak. Ważne jest, aby firma zarządzała swoimi długami w sposób odpowiedzialny i regularnie spłacała je w terminie. Dzięki temu zachowa dobrą ocenę zdolności kredytowej, a także zyska możliwość skuteczniejszego ubiegania się o finansowanie w przyszłości.

Chcę przygotować profesjonalną analizę zadłużenia, kto mi w tym pomoże?

Jeśli nie posiadasz ku temu odpowiedniej wiedzy, warto skorzystać z pomocy doradcy finansowego. Od poprawnie przeprowadzonej analizy może zależeć decyzja pożyczkodawcy.

Czy muszę poddawać się analizie płynności finansowej?

Tak. Jest to ważne dla instytucji finansowych, które chcą udzielić przedsiębiorstwu kredytu lub innej formy finansowania. Istotnym uzupełnieniem analizy płynności finansowej jest analiza zadłużenia.

Jak zmierzyć zadłużenie firmy?

Aby dokonać oceny zadłużenia, warto opierać się na danych z bilansu oraz rachunku zysków i strat. Zawierają one m.in.: informacje o aktywach, pasywach i kapitale własnym przedsiębiorstwa.

Oceń ten artykuł:

Jak długi wpływają na ocenę zdolności kredytowej firmy?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!