Dłużnik - definicja kto to jest dłużnik?

18-09-2023

Dłużnik jest prawnie zobowiązany uregulować dług wobec wierzyciela. Dług może powstać wobec osoby prywatnej, instytucji czy przedsiębiorstwa. Wierzyciel może wystąpić do sądu przeciwko dłużnikowi, jeżeli ten dobrowolnie nie zaspokoi powstałego roszczenia.

Dłużnik - definicja kto to jest dłużnik?

Kim jest dłużnik?

Dłużnik to osoba, która nie opłaciła należności po upływie terminu płatności. Dłużnik ma zobowiązania do spełnienia i powinien, uregulować je jak najszybciej to możliwe. Dłużnik musi zaspokoić roszczenia wierzyciela, a więc kim jest wierzyciel?

Wierzyciel, to osoba lub przedsiębiorstwo, względem którego powstało zadłużenie. Ma prawne podstawy, aby żądać od dłużnika zaspokojenia roszczenia.

Dłużnika i wierzyciela łączy powstałe zobowiązanie, które dla dłużnika jest długiem, a dla wierzyciela wierzytelnością.

Art.  353.  Zobowiązanie

§  1. Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien świadczenie spełnić.

§  2. Świadczenie może polegać na działaniu albo na zaniechaniu.

Jeśli tylko pojawi się szansa na dogadanie się z wierzycielem i polubowne rozwiązanie sprawy, dłużnik powinien z tego skorzystać. Windykacja polubowna jest dużo bardziej elastyczna i korzystna, zarówno dla dłużnika jak i wierzyciela.

Podczas windykacji polubownej wszystko odbywa się bez ingerencji sądu, więc jest szybciej i taniej. Jest to o tyle wygodniejsza opcja, że nad całym procesem odzyskiwania należności możesz czuwać samodzielnie lub korzystając z pomocy doświadczonego windykatora.

Jeśli spóźniasz się z opłacaniem faktury, nawet jeden dzień, wierzyciel może rozpocząć dochodzenie należności. Dłużnikiem stajesz się, kiedy minie termin na uregulowanie płatności.

Zazwyczaj umowa pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą określa termin zapłaty, np. 7 dni po wystawieniu fakturyklient musi zapłacić. Jeśli w tym czasie nie opłaci faktury, to zgodnie z prawem już pierwszego dnia po terminie wierzyciel może rozpocząć windykację.

Przykład:

Karol jest właścicielem hotelu z restauracją, miejsca idealnego na komunie, urodziny, wesela czy przyjęcia jubileuszowe. W sezonie wiosenno-letnim ze względu na duże obłożenie Karol zdecydował skorzystać się z usług cateringowych jednej z zewnętrznych firm usługowych. Wybrał rozbudowany pakiet, dzięki któremu przez cały miesiąc miał zapewnione posiłki dla gości świętujących w jego hotelu. Jednak okazało się, że Karol nie zarobił, tyle ile się spodziewał i po opłaceniu opłat stałych oraz wypłaceniu pensji swoim pracownikom, nie wystarczyło już pieniędzy na opłacenie firmy cateringowej. Po umówionych 30 dniach od wystawienia faktury, Karol nadal nie opłacił swojego zobowiązania, więc 31 dnia powstał dług, a Karol oficjalnie został dłużnikiem.

Gdyby Karol rozsądniej planował budżet opierając się na tym co jest, a nie na tym co może być, to nie doszłoby do zadłużenia. Jednak jeśli już powstała taka sytuacja, Karol nadal miał w zasięgu ręki rozwiązania poprawiające sytuację. Mógł jeszcze przed upływem zapisanych w mowie 30 dni skontaktować się z firmą cateringową i omówić sprawę.

 

Kontakt z wierzycielem w celu wspólnego opracowania rozwiązania postawiłby Karola w lepszym świetle i pokazał, że swoje zobowiązania traktuje poważnie, a partnera biznesowego darzy szacunkiem.

Dłużnikiem można zostać na różnych etapach życia. Wystarczy nie opłacić zobowiązania finansowego w jednej z poniższych sytuacji:

 • niespłacony kredyt hipoteczny, studencki lub konsumencki,
 • zaległości na karcie kredytowej,
 • pożyczka od firmy lub znajomych/krewnych.

Jeśli masz zobowiązanie w postaci kredytu hipotecznego, musisz koniecznie spłacać je regularnie, zgodnie z warunkami umowy podpisanej w banku. Jeśli nie dotrzymasz warunków umowy i zaniechasz płatności, bank może nawet sprzedać nieruchomość, na którą masz wzięty kredyt, czyli np. Twój dom lub mieszkanie. Podobnie jest jeżeli nie spłacisz zobowiązania powstałego na karcie kredytowej lub nie spłacisz pożyczki - za to wszystko poniesiesz konsekwencje!

Nigdy nie podejmuj zobowiązań finansowych pod wpływem chwili w przypływie emocji.

Dlatego tak ważne jest rozsądne i przemyślane podejmowanie zobowiązań finansowych. Późniejszy brak możliwości pokrycia zobowiązania może nieść tragiczne skutki dla Twojej sytuacji finansowej. Jedno niespłacone zobowiązanie, które dodatkowo będzie obciążone rosnącymi odsetkami może doprowadzić do bankructwa.

Przykład:

Klaudia zdecydowała się wziąć kredyt hipoteczny, aby kupić swoje pierwsze mieszkanie. Wolała spłacać co miesiąc ratę kredytu niż płacić czynsz za wynajmowane mieszkanie. Miała dobrą pracę i odłożyła na wkład własny, więc wszystkie warunki sprzyjały temu, aby wziąć kredyt w banku. Jednak po kilku latach spłacania rat jej sytuacja finansowa zmieniła się na gorsze. Straciła dobrze płatną pracę i chociaż, dzięki oszczędnościom przez kilka miesięcy była w stanie utrzymywać umówione tempo spłaty kredytu, to na dłuższą metę nie było to możliwe. Dlatego podjęła próbę renegocjacji warunków umowy kredytowej. Bank jednak nie przystał na jej propozycję i ogłosił przetarg na sprzedaż mieszkania, aby odzyskać pieniądze pożyczone Klaudii.

Jakie prawa ma dłużnik?

Oczywiste jest, że to dłużnik ponosi odpowiedzialność za niedotrzymanie umowy i wierzyciel może mieć uzasadnione pretensje do nierzetelnego partnera. Jednak sposób, w jaki wierzyciel może żądać zapłaty zobowiązania, jest uregulowany i wierzyciel nie może przekraczać pewnych granic. Niechęć do dłużników jest dość powszechna, dlatego prawa chroniące dłużników są koniecznością.

Prawo chroni dłużnika przed nękaniem i nachodzeniem przez wierzycieli i windykatorów. Poznaj inne najważniejsze prawa dłużników:

 • klarowne informacje,
 • poprawnie sporządzona umowa,
 • pisemne powiadomienia dotyczące zadłużenia,
 • negocjowanie warunków spłaty zadłużenia,
 • całkowity zakaz nękania i nachodzenia przez wierzyciela,
 • zabezpieczenie warunków życiowych,
 • zachowanie prywatności.

Jako dłużnik masz prawo wiedzieć, jaki jest stan Twojego zadłużenia, jakimi odsetkami jest obciążony dług, jakie są koszty windykacyjne i czy są jakiekolwiek inne koszty związane z powstałym roszczeniem. Wierzyciel ma obowiązek informować dłużnika o krokach, które podejmuje np. o planowanej egzekucji majątku. Dług może spłacić także osoba trzecia, na pozór niezwiązane ze sprawą, zgodnie z art. 356. Osobiste świadczenie dłużnika.

Art.  356. Kodeks cywilny

§  1. Wierzyciel może żądać osobistego świadczenia dłużnika tylko wtedy, gdy to wynika z treści czynności prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia.

§  2. Jeżeli wierzytelność pieniężna jest wymagalna, wierzyciel nie może odmówić przyjęcia świadczenia od osoby trzeciej, chociażby działała bez wiedzy dłużnika.

Niezbywalnym prawem dłużnika jest możliwość negocjacji z wierzycielem. Sprawdź, czego mogą dotyczyć negocjacje z wierzycielem:

 • anulowanie odsetek,
 • rozłożenie długu na mniejsze raty,
 • wspólne opracowanie nowego harmonogramu spłaty obciążenia.

Przykład:

Karina nie opłaciła faktury za usługę fotograficzną na weselu. W odwecie firma fotograficzna zaczęła straszyć Karinę, wydzwaniać do niej, nachodzić w domu, a przy okazji zaczepiać także na mieście. Przez brak środków Karina dalej nie opłaciła faktury za wykonaną usługę. Sprawa ucichła i kiedy wydawało się, że jest już zamknięta, bo dług uległ przedawnieniu, firma fotograficzna znowu się odezwała, tym razem wysyłając pisma i strasząc kolosalnymi odsetkami naliczanymi przez lata.

Oczywiście firma fotograficzna z powyższego przykładu rażąco łamała prawa dłużniczki Kariny i postępowała nieetycznie i niezgodnie z prawem. Dłużnika nie można zastraszyć.

Zabronione jest nękanie, straszenie, zatajenie informacji i celowe przedstawienie fałszywych danych. Dane o długu są chronione, ponieważ dłużnik ma prawo do prywatności. Wierzyciel czy windykator nie może o długu rozmawiać z osobami nieupoważnionymi. Całkowicie zabronione jest odwiedzanie dłużnika w domu i rozmawianie z jego rodziną o zadłużeniu.

Już na etapie podpisywanie umowy zadbaj o to, aby umowa, którą podpisujesz, była dla Ciebie w 100% zrozumiała. Żaden z punktów nie powinien zaskoczyć Cię nieoczekiwanymi kosztami. Zadbaj o to, aby umowa chroniła nie tylko wierzyciel, ale i dłużnika.

 

System Vindicat, czyli automatyczna windykacja należności w Twojej firmie!

System Vindicat wesprze Twoje przedsiębiorstwo w monitorowaniu płatności i automatycznej windykacji należności. W dodatku to wszystko zrobi całkowicie zdalnie! W Vindicat mamy różne sposoby, na to, aby pomóc Ci odzyskać pieniądze. Klientom oferujemy także korzystanie z pieczęci prewencyjnejVindicat, którą mogą zaopatrzyć każdą swoją fakturę. Za pośrednictwem systemu możliwe jest także dodanie informacji o zadłużeniu do BIG InfoMonitor.

System jest przygotowany tak, aby monitorował płatności. Zapobieganie powstawaniu zaległości korzystanie wpływa na płynność finansową przedsiębiorstwa. A jeśli klient nie zapłaci na czas i stanie się dłużnikiem, system Vindicat podejmie automatyczne czynności i przeprowadzi windykację polubowną krok po kroku. Zawsze masz też możliwość zlecenia kancelarii windykacyjnej Vindicat przeprowadzenia windykacji sądowo-egzekucyjnej.

Co zyskujesz, dzięki współpracy z Vindicat?

 • System zapewnia stały monitoring płatności, dzięki temu zminimalizujesz ryzyko strat finansowych związanych ze zwłoką w płatnościach, a klienci zawsze na czas dostaną przypomnienie o zbliżającym się terminie zapłaty.
 • Automatyzacja windykacji, dzięki RoboVindicat! System znacznie usprawni windykację i wyręczy Cię w nużących czynnościach windykacyjnych.
 • Logując się do systemu Vindicat zyskasz dostęp do bazy profesjonalnie przygotowanych pozwów, wniosków i klauzul, które są niezbędne w skutecznym odzyskiwaniu należności. Dodatkowo każde pismo sądowe i windykacyjne zostanie wygenerowanie już z danymi Twojej sprawy. System zapewnia całkowitą personalizację dokumentów.

Wejdź na Vindicat.pl i zaloguj się do systemu, żeby korzystać ze wszystkich udogodnień, które oferuje Vindicat.

Cennik automatycznej windykacji z Vindicat:

 • model abonamentowy 169 zł,
 • model prowizyjny, w którym płacisz jedynie 6% od odzyskanej kwoty, dopiero jak windykacja zakończy się sukcesem.

Aby windykować w pełni zdalnie, dołącz do systemu i odzyskaj należne Ci roszczenia za pomocą kilku kliknięć. Zyskaj pewność, że Twoje sprawy są w dobrych rękach. Dzięki opiece merytorycznej i automatyzacji systemu Vindicat możesz windykować samodzielnie z domu, a jednocześnie być pod opieką profesjonalistów.

System Vindicat umożliwia monitorowanie płatności i automatyczną windykację należności online!

Jeśli windykacja sprawia Ci problemy, z niechęcią podejmujesz się negocjacji z dłużnikami, albo odwlekasz działania windykacyjne? W takim razie system Vindicat jest narzędziem wprost stworzonym dla Twojej firmy! Dzięki systemowi wszystkie nieprzyjemne lub skomplikowane czynności, które zniechęcały Cię do windykacji lub wręcz ja uniemożliwiały, teraz znikną.

Zajmij się rozwojem swojej firmy, a windykację zostaw nam. Aż 93% spraw w Vindicat zakończyliśmy sukcesem już na drodze windykacji polubownej. Dołącz do nas już, żebyśmy mogli wziąć się do pracy i odzyskać pieniądze za nieopłacone faktury.

Zaloguj się do Vindicat i od dziś windykuj automatycznie całkowicie online!

FAQ:

Kto to jest dłużnik?

Dłużnik to osoba, która musi zaspokoić roszczenie wobec wierzyciela.

Czy mogę dzwonić na prywatny numer dłużnika, aby przypomnieć mu o płatnościach?

Nie. Jest to absolutnie niewskazane, chyba że dłużnik podał swój prywatny numer jako numer kontaktowy, wtedy to jest to naturalna ścieżka kontaktu.

Czy jako dłużnik potrzebuję w sądzie dodatkowego reprezentanta?

Nie. Zarówno jako dłużnik jak i wierzyciel możesz samodzielnie występować przed sądem i bronić swoich interesów.

Co to jest dług?

Dług to zobowiązanie rzeczowe lub finansowe, które dłużnik musi zaspokoić wobec wierzyciela.

Czy dłużnik zapisany w KRD lub BIG ma szanse na pozytywne rozpatrzenie decyzji kredytowej?

W takiej sytuacji będzie bardzo trudno uzyskać kredyt, bo taki wpis bardzo osłabia wiarygodność kredytobiorcy. Jednak warto próbować, a przede wszystkim warto unikać długów.

Oceń ten artykuł:

Dłużnik - definicja kto to jest dłużnik?
Ocena: 5/5
Głosowano: 2 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!