Czy można windykować urząd państwowy?

20-11-2020

Odzyskanie pieniędzy od Państwa - czy to możliwe? Tak, choć proces dochodzenia należności będzie przebiegał odrobinę inaczej niż w przypadku „standardowego” dłużnika. W tym artykule wyjaśniamy, czy można windykować urząd państwowy. Podpowiadamy także, jak przebiega droga sądowa takiej windykacji.

Czy można windykować urząd państwowy?

Urząd państwowy - co to takiego?

Na początek słowo wyjaśnienia. W dzisiejszym artykule skupimy się na możliwości odzyskiwania należności od szeroko rozumianych urzędów państwowych. Pod pojęciem „urząd państwowy” rozumiemy w szczególności:

 • urząd gminy,
 • urząd miasta i gminy,
 • urząd skarbowy,
 • urząd celno-skarbowy.

W istocie powyższe urzędy to „aparaty pomocnicze organów administracji publicznej”. Dla uproszczenia, na potrzeby tego artykułu, będziemy je jednak nazywać urzędami państwowymi. Skupimy się w szczególności na gminie.

 

Urząd państwowy jako dłużnik

Urzędy państwowe - urzędy gminy, urzędy miasta itp. - także mogą być dłużnikami. Mają one osobowość prawną. Gmina posiada też zdolność sądową. W procesach reprezentuje ją przez wójt (burmistrz, prezydent) lub upoważniona przez nich osoba.

Kiedy urząd państwowy może być dłużnikiem? Będzie tak np. w przypadku żądania wypłaty odszkodowania przez obywatela (wierzyciela). Odszkodowania można domagać się z tytułu działania lub zaniechania organu władzy, które było niezgodne z prawem. Katalog tych przypadków jest więc bardzo szeroki. Może dotyczyć zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców.

Niestety w takich przypadkach nie zawsze łatwo jest ustalić podmiot, który należy pozwać. Urząd gminy, urząd miasta lub inny urząd państwowy oraz Skarb Państwa mogą przerzucać się odpowiedzialnością. Ustalenie podmiotu, od którego chcemy dochodzić należności, jest więc pierwszym, podstawowym krokiem w walce o odzyskanie pieniędzy od urzędu państwowego. Choć początkowo może się to wydawać banalne (przecież wiesz, od kogo chcesz dostać pieniądze), ze względów formalnych to bardzo ważne.

Jeśli mamy wątpliwości od kogo powinniśmy dochodzić należności, najbezpieczniej skontaktować się z wyspecjalizowaną kancelarią windykacyjną , która wskaże drogę postępowania w konkretnej sprawie.

W tym przypadku nie ma sensu działać po omacku. Odzyskiwanie pieniędzy od urzędu państwowego jest bardziej sformalizowane - pewną drogą, z której może skorzystać wierzyciel, jest tu droga sądowa.

Na urząd gminy nie można po prostu „nasłać” firmy windykacyjnej - w praktyce byłoby to nie tylko trudne do zrealizowania, ale też nie przyniosłoby oczekiwanych rezultatów. Z pomocy komornika korzystamy natomiast dopiero w ostateczności, na ostatnim etapie windykacji.

Drogę sądową należy poprzedzić etapem polubownym. W tym przypadku będzie on jednak okrojony. Zwykle sprowadza się do wysyłki wezwania do zapłaty do urzędu gminy lub innego urzędu państwowego. Nie istnieje tu niestety tak duże pole do negocjacji, jak np. w stosunkach B2B.

Windykacja sądowa urzędu państwowego - sprawa o zapłatę

Przed pozwaniem urzędu gminy lub innego urzędu państwowego o zapłatę, koniecznie należy pamiętać o właściwości sądu.

 • Sądem właściwym dla spraw, w których wartość roszczenia wynosi nie więcej niż 75 000 zł, jest sąd rejonowy. Właściwy będzie sąd rejonowy, w którego okręgu swoją siedzibę ma urząd państwowy, który chcemy windykować na drodze sądowej.
 • Sądem właściwym dla spraw, w których wartość roszczenia wynosi więcej niż 75 000 zł, jest sąd okręgowy. Ponownie chodzi o sąd okręgowy właściwy ze względu na siedzibę urzędu państwowego.

Prostym sposobem na to, aby upewnić się, do którego sądu i wydziału należy złożyć pozew, jest telefon do sądu. Pracownik wydziału cywilnego udzieli pewnych informacji na ten temat.

Windykacja od urzędu państwowego - etap sądowy. Co musi zawierać pozew?

Pozew o zapłatę np. odszkodowania lub innego świadczenia przez urząd gminy lub inny organ państwowy, musi zawierać elementy takie jak:

 • Oznaczenie sądu, do którego składamy pozew.
 • Oznaczenie rodzaju pisma (słowo „Pozew” w tytule pisma).
 • Oznaczenie stron - osoby, która składa pozew oraz pozwanego (urzędu państwowego). Należy wskazać dokładne adresy miejsc zamieszkania lub siedzib stron. W przypadku powoda obowiązkowe jest również podanie numeru PESEL.
 • Wartość przedmiotu sporu - w uproszczeniu to kwota, której się domagamy. Wartość tę zaokrąglamy w treści pozwu w górę do pełnych złotówek.
 • Datę wymagalności roszczenia. Chodzi o wskazanie dnia następującego po dniu, w którym urząd państwowy miał uregulować płatność.
 • Precyzyjne określenie żądania pozwu. Należy wskazać nie tylko samą kwotę, której się domagamy, ale też żądanie odsetek, pokrycia kosztów procesu itp.
 • Informację o tym, czy próby podjęły próbę pozasądowego zakończenia sporu. W praktyce zwykle wystarcza załączenie wysłanego wezwania do zapłaty wraz z potwierdzeniem nadania. Jeśli strony nie podjęły takiej próby, trzeba sądowi wyjaśnić dlaczego.
 • Uzasadnienie pozwu - czyli jego kluczowy element. Należy tutaj opisać wszystkie okoliczności, w których doszło do powstania roszczenia i jego wysokość. Należy także wskazać dowody, które potwierdzają nasze racje.
 • Kopie pozwu oraz kopie wszystkich załączników do pozwu. Załączniki należy również wymienić na końcu pozwu. Kopie sąd doręczy wszystkim stronom postępowania.

Decydując się na sądowe dochodzenie należności od urzędu państwowego, trzeba pamiętać o tym, że tzw. ciężar dowodu spoczywa na powodzie.

Innymi słowy, to właśnie osoba, która składa pozew, musi udowodnić, że roszczenie faktycznie istnieje i ile wynosi. Sąd nie będzie samodzielnie poszukiwał dowodów, które mogłyby potwierdzić Twoje racje w sprawie przeciwko urzędowi gminy, czy innemu urzędowi państwowemu.

Na koniec - bardzo istotna rzecz - czyli odręczny podpis pozwu. Choć wydaje się to banalny warunek, wiele osób o nim zapomina. Koniecznie pamiętaj o podpisie!

Windykacja urzędu państwowego na drodze sądowej - co dalej?

Załóżmy, że sąd wydał wyrok korzystny dla Ciebie i gmina lub inny urząd państwowy powinien zapłacić. Co dzieje się dalej?

W praktyce rzadko zdarza się, że urzędy państwowe nie wykonują wyroków sądowych.

Może to więc oznaczać koniec drogi. Urząd na mocy wyroku sądu powinien uiścić zasądzoną kwotę.

Jeśli jednak z jakiegoś powodu urząd nie zapłaci, pozostaje postępowanie egzekucyjne. W takim przypadku, po uprawomocnieniu się wyroku, wierzyciel powinien złożyć wniosek o nadanie klauzuli wykonalności. Następnie niezbędne jest złożenie do komornika wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego wraz z tytułem wykonawczym. Na tej podstawie komornik będzie mógł rozpocząć działania.

Na tym etapie droga dochodzenia roszczenia od urzędu państwowego nie różni się znacznie od odzyskiwania „standardowych” należności.

Profesjonalne wsparcie znacznie zwiększa szanse sukces - bez względu na to, kto jest dłużnikiem

Windykacja bywa stresująca - szczególnie, jeśli dłużnikiem jest urząd państwowy. Na szczęście w większości przypadków proces odzyskiwania należności odbywa się pomiędzy przedsiębiorcami - a to zadanie można sobie znacznie ułatwić.

Sposobem, który pozwala małym i średnim firmom odzyskiwać pieniądze szybciej i maksymalnie efektywnie, jest samodzielna windykacja online.

Jak działa windykacja online? To bardzo proste. Przez całość procesu odzyskiwania pieniędzy przedsiębiorcę prowadzi system do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji Vindicat.pl. Żadna specjalistyczna wiedza ani ponadprzeciętne umiejętności nie są tutaj niezbędne.

Wystarczy zarejestrować się w systemie, wybrać najlepszą ofertę i wprowadzić dane z nieopłaconych faktur. I gotowe - można rozpocząć działania. System przedstawi sprawdzony scenariusz windykacji oraz wyjaśni co, jak i kiedy należy zrobić. Instrukcje systemu są precyzyjne, przedstawione zrozumiałym językiem i zupełnie wystarczają, aby windykować bezpiecznie.

W czym może pomóc Vindicat.pl? To między innymi bogata baza gotowych do użycia i spersonalizowanych dokumentów windykacyjnych.

Użytkownicy Vindicat.pl z systemu mogą wygenerować m.in. wezwania do zapłaty, pozwy, e-pozwy czy wnioski egzekucyjne. Jak to możliwe, że są spersonalizowane? To proste - wszystkie dokumenty opierają się na danych wprowadzonych wcześniej do systemu. Oznacza to, że pisma z systemu Vindicat.pl należy tylko wydrukować i odręcznie podpisać.

To jednak dopiero początek korzyści. Vindicat.pl to także wygodny system do monitorowania płatności i popularna, wysoko pozycjonowana giełda długów.

Vindicat.pl to również innowacyjny robotwindykacyjny, który może wykonać za Ciebie proste czynności windykacyjne.

Robot automatycznie może m.in. generować wezwania do zapłaty, umieszczać wierzytelności na giełdzie długów, czy wysyłać przypomnienia do klientów. Możesz uruchomić go w dowolnym momencie. Korzyści z tego rozwiązania pojawią się szybko - zaoszczędzisz mnóstwo czasu. Więcej na ten temat dowiesz się z artykułu Automatyzacja w systemie Vindicat, czyli robot do ściągania należności.

Użytkownicy Vindicat.pl mogą także umieszczać na swoich fakturach pieczęć prewencyjną Vindicat, korzystać z modułu do negocjacji online i rzetelnego programu edukacyjnego.

A co z opłatami? Vindicat.pl to jeden abonament w stałej kwocie - bez ukrytych opłat. Zapoznaj się z ofertami i sprawdź, która spełni potrzeby Twojej firmy.

 

Windykacja online - proste rozwiązanie dla firm, które chcą windykować skuteczniej

Nie ma jednego, uniwersalnego przepisu na windykację zakończoną sukcesem. Pewne jest jednak, że w każdym przypadku, bez względu na to, kim jest dłużnik, trzeba działać szybko. Każdy miesiąc, a nawet każdy dzień zwłoki, działa na niekorzyść wierzyciela.

Dlatego jeśli poważnie podchodzisz do finansów swojej firmy - powinieneś mieć z góry opracowane procedury windykacyjne. Dzięki temu będziesz mógł niemal natychmiast wdrożyć właściwe rozwiązania, przystąpić do windykacji i odzyskać pieniądze możliwie szybko.

Na szczęście nie musisz opracowywać tych procedur samodzielnie. Pomoże Ci w tym system do monitoringu płatności i samodzielnej windykacji online Vindicat.pl. Dowiedz się więcej o szerokich możliwościach windykacji online.

FAQ:

Pozew o zapłatę przeciwko urzędowi państwowemu do niewłaściwego sądu - co się stanie?

Niestety znacząco przedłuży to całe postępowanie (które i tak najpewniej potrwa co najmniej kilka-kilkanaście miesięcy). Warto się z tym liczyć i dla bezpieczeństwa wykonać telefon do sądu z zapytaniem o potwierdzenie właściwości.

Czy w pozwie o zapłatę przeciwko urzędowi państwowemu, np. gminie, koniecznie trzeba podać jej NIP?

Nie. Nie istnieje taki wymóg formalny.

Czy za złożenie pozwu przeciwko urzędowi państwowemu także trzeba zapłacić?

Tak. Pozew trzeba opłacić, tak samo jak w każdym innym przypadku. Trzeba także pamiętać o dołączeniu do pozwu potwierdzenia uiszczenia opłaty sądowej. W przeciwnym razie sąd wyśle do powoda wezwanie do dokonania opłaty w terminie 7 dni liczonych od dnia otrzymania wezwania.

Ile wynosi opłata od pozwu przeciwko urządowi państwowemu?

Wysokość opłaty sądowej to 5% od wartości kwoty, której dochodzimy od gminy, powiatu, czy miasta.

Czy można uniknąć konieczności opłaty za pozew przeciwko urządowi państwowemu?

Tak. Istnieje możliwość złożenia wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Dotyczy ono osób, które są w trudnej sytuacji materialnej. W takim przypadku do pozwu powinieneś dołączyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Zwolnienie może dotyczyć całości lub części kosztów.

Czy urząd państwowy w przypadku przegranej zwraca opłatę sądową?

Tak. Jeśli sąd uwzględni Twoje roszczenie w całości, będziesz mógł dochodzić zwrotu uiszczonej opłaty od urzędu gminy, powiatu, czy innego urzędu państwowego. W tym przypadku ma zastosowanie „standardowa” zasada. Zgodnie z nią strona, która przegrała w sporze, zwraca koszty stronie wygranej.

Urząd państwowy a organ państwowy - czym się różnią?

Organ państwowy to zorganizowana instytucja utworzona na podstawie właściwych przepisów. Działa w imieniu i na rzecz państwa i może przy tym stosować środki właściwe dla władzy państwowej. Organem państwa są osoby lub zespół osób, które w imieniu państwa dokonują określonych czynności. Urzędy państwowe pełnią natomiast funkcje pomocnicze w stosunku do organów państwa. Dla przykładu: organem wykonawczym jest wójt, a urząd gminy - urzędem państwowym.

Oceń ten artykuł:

Czy można windykować urząd państwowy?
Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!