facebook

Baza wiedzy

Materiały edukacyjne dotyczące różnych etapów windykacji

W artykule znajdziesz:

  Składki ZUS - koszty zatrudnienia pracowników

   07-06-2017

  Poniżej przedstawiamy koszty (składki ZUS i inne koszty), jakie musi ponieść przedsiębiorca zatrudniając podwładnych na zasadach różnych typów umów. Omówimy te trzy typy, które są najbardziej popularne, czyli umowę o pracę, umowę – zlecenie i umowę o dzieło.

  kupka monet na których pada cień

  Koszty zatrudnienia przy umowie o pracę

  Szef zatrudniając podwładnych na umowę o pracę musi ponieść koszty ubezpieczenia społecznego pracownika. Te koszty wynoszą więcej niż kwota brutto wynagrodzenia, ponieważ pracodawca jest zobowiązany z własnych środków pokryć pewne składki. Poniżej diagram pokazujący, jak koszty zatrudnienia rozkładają się między pracownika i pracodawcę.

  schemat przedstwia koszty - skadki na ubezpieczenie społeczne i inne składki, które obciażają pracodawcę i pracownika, np. składka na ubezpieczenie emerytalne, wypadkowe, Fundusz Pracy itp.

  Poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenie. Jeżeli pracownik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł brutto, to „na rękę” dostaje jedynie 2 853,96zł, a pracodawca musi ponieść koszty równe 4 824,40 zł.

  wykres przedstawia różnicę między kwotą wynagrodzenia netto i brutto pracownika

  Koszty zatrudnienia przy umowie – zleceniu


  Trochę inaczej wygląda sytuacja przy umowie – zleceniu. Tutaj koszt pracodawcy zależy od sytuacji osoby zatrudnionej. Najczęściej w obrocie występują trzy sytuacje, które zestawiono na poniższym diagramie.

  schemat przedstawia od czego zależą koszty zatrudnienia zleceniobiorcy

  Poniżej przedstawiono przykładowe wyliczenie dla każdej z trzech powyższych sytuacji.
  Jeżeli pracownik otrzymuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4 000 zł brutto, koszt pracodawcy wyniesie 4 824,40 zł, jeżeli zleceniobiorca nie ma innego zatrudnienia albo 4 000 zł, jeżeli zleceniobiorca jest studentem lub ma zatrudnienie w innej firmie (i otrzymuje tam co najmniej minimalne wynagrodzenie).

  wykres przedstawia porównanie kosztów przy różnych sytuacjach zleceniobiorcy

  Koszty zatrudnienia pracownika przy umowie o dzieło

  Najmniej skomplikowana sytuacja jest dla pracodawcy, który zawarł umowę o dzieło, bowiem ten typ umowy nie jest oskładkowany (czyli nie odprowadza się żadnych składek do ZUS-u od wynagrodzenia wypłacanego podwładnemu). Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy pracodawca chcąc obchodzić obowiązki odprowadzania składek zawiera z własnymi pracownikami (tj. osobami zatrudnionymi na umowę o pracę) umowę o dzieło. W takiej sytuacji ta umowa jest oskładkowana identycznie jak umowa o pracę.

   
  Artykuł napisany pod redakcją: Bogusław Bieda
  Załóż konto

  Oceń ten artykuł:

  Ocena: 5/5
  Głosowano: 6 razy.
  Twoja ocena: Brak
  Skutecznie odzyskuj długi
  Bądź na bieżąco!
  Polub nas na Facebooku!