Poręczyciel (żyrant) - definicja

30-10-2023

Poręczyciel zobowiązuje się do opłacenia zobowiązania, jeśli dłużnik nie będzie w stanie tego zrobić osobiście. Poręczycielem może być osoba fizyczna oraz osoba prawna - np. spółka akcyjna czy spółka z o.o. Jest to zatem funkcja obciążona ryzykiem i kosztami finansowymi.

Poręczyciel (żyrant)

Kim jest poręczyciel (żyrant)?

Czytając o poręczycielach, spotkasz się także z pojęciem żyranta. Obydwa pojęcia oznaczają to samo, więc mogą być używane wymiennie. Przekonasz się, że to częsta praktyka w języku potocznym.

 • Poręczyciel - może poręczyć umowę np. kredytu.
 • Żyrant - może podżyrować umowę np. kredytu.

Poręczyciel podpisuje umowę wiążącą go do uregulowania długu, jeżeli dłużnik główny tego nie zrobi. Jeśli chcesz zostać poręczycielem, musisz z wierzycielem podpisać umowę poręczenia.

Przykład:

Pani Beata uczy polskiego w liceum. Jednym z przywilejów pracy w tym zakładzie są korzystnie oprocentowane pożyczki. Jednak, aby uzyskać taką pożyczkę, pani Beata musi skłonić kogoś, aby tę pożyczkę podżyrował. Żyrant podpisuje umowę prawną wiążącą go do spłacenia pożyczki, jeśli pani Beata nie wywiąże się ze zobowiązania. Ostatecznie żyrantem zostaje koleżanka z pracy pani Beaty i pożyczka zostaje zabezpieczona poręczeniem.

Podpisując umowę poręczenia, poręczyciel deklaruje, że:

 • spłaci dług,
 • spłaci odsetki,
 • pokryje wszystkie inne koszty wynikające z umowy.

Poręczyciel odpowiada za zaspokojenie wierzytelności na takich samych zasadach jak dłużnik, który poprosił o poręczenie.

 

Jak mogę zabezpieczyć poręczenie?

Poręczenie to deklaracja i prawna umowa, wiążąca poręczyciela do uregulowania świadczenia, które zaciągnął dłużnik. Jeśli dłużnik główny nie zapłaci na czas, to do odpowiedzialności zostanie pociągnięty poręczyciel.

O zabezpieczeniu poręczenia mówi się zdecydowanie za mało. Poręczyciele są spokojniejsi, kiedy wiedzą, że dług zabezpieczony jest na kilka sposobów. Z niewyjaśnionego powodu licząc na to, że wierzyciel w pierwszej kolejności sięgnie po pieniądze z tego „innego źródła”.

Jednak wierzyciele sięgają po najszybszą i najłatwiejszą opcję, która zagwarantuje im zwrot pieniędzy. Dlatego częściej w pierwszej kolejności zaglądają do portfeli poręczycieli, niż przeprowadzają windykację z hipoteki ustanowionej na nieruchomości.

O zabezpieczeniu długu na nieruchomości dłużnika pisaliśmy tutaj.

Niestety ryzyko, że to właśnie poręczyciel będzie pociągnięty do odpowiedzialności, jest bardzo rzeczywiste.

Zadbaj o to, aby umowa poręczenia była skonstruowana w możliwie najbezpieczniejszy dla Ciebie sposób, inaczej wierzyciel sam zdecyduje, skąd będzie domagał się pieniędzy w pierwszej kolejności.

Dla bezpieczeństwa, upewnij się, że w umowie poręczenia nie jesteś zapisany jako pierwsze źródło zaspokojenia roszczenia.

Kiedy poręczyciel zostanie wezwany do spłacenia długu?

Wierzyciel może wezwać poręczyciela do spłacenia długu, już pierwszego dnia po terminie ważności. Od razu kiedy powstanie opóźnienie w płatności poręczyciel może zostać pociągnięty do zaspokojenia roszczenia.

Wierzyciel może w tym samym czasie rozpocząć windykację wierzytelności od poręczyciela i od dłużnika głównego.

Co to oznacza dla poręczyciela? Otóż są dwa scenariusze. Pierwszy, w którym poręczyciel płaci dług i tym samym nabywa spłaconą wierzytelność (w stosunku równym procentowi spłaty). W drugim scenariuszu, kiedy poręczyciel nie ma środków do spłaty długu, czeka go długa i męcząca rozprawa sądowa, która w najgorszym wypadku skończy się egzekucją z majątku.

Poręczyciel spłaca dług dłużnika głównego

Może zdarzyć się tak, że zamiast dłużnika, to poręczyciel ureguluje roszczenie wobec wierzyciela. Oczywiście każdy poręczyciel wolałby tego uniknąć, ale jednak dochodzi do takich sytuacji. W takim przypadku poręczyciel może żądać od dłużnika zwrotu poniesionych kosztów.

Poręczyciel, który pokrył zobowiązanie dłużnika, zyskuje prawa wierzyciela.

Poręczyciel i dłużnik powinni być w stałym kontakcie. Kiedy poręczyciel ureguluje zobowiązanie zamiast dłużnika, musi go tym niezwłocznie powiadomić! Działa to także w druga stronę - jeśli dłużnik ureguluje dług, musi natychmiast powiadomić o tym poręczyciela.

Brak komunikacja między poręczycielem a dłużnikiem może mieć poważne skutki finansowe.

Jest to bardzo ważne. Gdyby poręczyciel zapłacił jako pierwszy i doszłoby do podwójnego uregulowania należności, poręczyciel straciłby prawo żądania zwrotu poniesionych kosztów.

Natomiast, kiedy to dłużnik zapłaci pierwszy, a dojdzie do zdublowania płatności, poręczyciel może żądać od niego zwrotu kosztów poniesionych w wyniku zaspokojenie wierzyciela.

Wygaśnięcie umowy poręczenia

Kiedy umowa wygaśnie, poręczyciel nie musi już spłacać zobowiązania.

Oczywiście umowa wygasa, kiedy dłużnik, za którego poręczono, spłaci swój dług. Do wygaśnięcia umowy może dojść także, jeśli dojdzie do przejęcia długu.

Poręczyciel może zostać zwolniony z odpowiedzialności, jeśli zawrze taką umowę z wierzycielem.

Uważne śledzenie umowy pomoże Ci określić warunki, w których umowa może wygasnąć. Termin jest kluczowym czynnikiem w określaniu czy poręczenie wygasło. Dużo zależy od tego czy poręczenie dotyczy długu istniejącego, czy długu przyszłego.

Poręczenie może wygasnąć po złożeniu świadczenia w depozycie sądowym, po potrąceniu lub zwolnieniu z długu, a także kiedy dojdzie do odnowienia.

Czy poręczenie długu jest bezpieczne?

Poręczenie długu niesie dla poręczyciela ryzyko poniesienia kosztów finansowych. Tego zmienić nie możesz, jednak możesz wpłynąć na to, aby była to operacja możliwie jak najbardziej bezpieczna. Jako poręczyciel musisz zadbać o swoje bezpieczeństwo, a z prawnego punktu widzenia najważniejsza jest dobra umowa poręczenia.

Musisz dokładnie określić, w jakim stopniu jesteś w stanie zaangażować się w spłatę zadłużenia. Określ w umowie limit odpowiedzialności finansowej.

Zadbaj o to na samym początku, a poręczenie cudzego długu nie wpakuje Cię w kłopoty. Jeśli podpiszesz umowę poręczenia bez zabezpieczenia swoich interesów, to jako poręczyciel możesz odpowiadać za odsetki i inne koszty, które pojawią się w trakcie.

Poręczyciel może zabezpieczyć swoje interesy, wystarczy, że w umowie poręczenia określi:

 • w jakim stopniu może uregulować dług, jeżeli dłużnik główny nie zapłaci,
 • czas, przez który umowy poręczenia jest aktualna,
 • kolejność windykowania należności np. ustalić, że poręczyciel będzie odpowiedzialny dopiero po egzekucji z pozostałych zabezpieczeń/bezskutecznej windykacji dłużnika głównego.

W pewnych okolicznościach wymienionych w art. 887 KC wierzyciel musi pomóc poręczycielowi odzyskać środki, które poręczyciel przeznaczył na uregulowanie długu dłużnika głównego.

Art. 887. [Odpowiedzialność wierzyciela]
Jeżeli wierzyciel wyzbył się zabezpieczenia wierzytelności albo środków dowodowych, ponosi on względem poręczyciela odpowiedzialność za wynikłą stąd szkodę.

Warto, aby poręczyciel i wierzyciel byli w kontakcie. Zgodnie z kodeksem cywilnym wierzyciel jest zobowiązany do poinformowania poręczyciela, jeśli dłużnik główny spóźnia się z regulacją świadczenia.

Wierzyciel musi poinformować poręczyciela, że dłużnik spóźnia się z zapłatą, inaczej poniesie konsekwencje.

Kiedy zobowiązanie zaczyna prawnie obowiązywać poręczyciela, nabywa on prawa przysługujące dłużnikowi. Poręczyciel ma prawa bez względu na decyzje i działania dłużnika głównego (może on w międzyczasie uznać roszczenia, bądź zrzec się zarzutów na korzyść wierzyciela). Poręczyciel może więc odwlec w czasie konieczność zapłaty, lub doprowadzić do całkowitego zwolnienie z odpowiedzialności finansowej.

Poręczyciel może zarzucić wierzycielowi, że:

 • roszczenie jeszcze nie jest zasadne, bo czas na uregulowanie świadczenia jeszcze nie minął,
 • roszczenie nie jest zasadne, ponieważ czas na egzekwowanie go już minął, a roszczenie się przedawniło,
 • to działania wierzyciela doprowadziły do szkody,
 • wierzyciel został już zaspokojony z innego źródła.

Windykuj z domu, w pełni zdalnie i automatycznie z Vindicat

Vindicat to automatyczna windykacja w pełni zdalna, w dodatku z kompleksowym monitoringiem płatności. Już na początku rejestracji połącz system Vindicat ze swoim systemem księgowym. Integracja systemów zapewni Twojej firmie skrupulatnie prowadzony monitoring płatności. System od razu powiadomi Cię i dłużnika o zbliżającym się terminie płatności, albo o tym, że termin już minął.

Vindicat to idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Procesy windykacyjne w systemie są zautomatyzowane, a Ty w kilku kliknięciach wyślesz dłużnikowi wezwanie do zapłaty, albo przeprowadzisz negocjacje w trakcie windykacji polubownej.

W Vindicat znajdziesz gotowe do użycia pisma sądowe i dokumenty windykacyjne. Już nie musisz szukać w Internecie wzorów napisanych przez „znawców” internetowych, od kiedy korzystasz z Vindcat masz dostęp do wniosków i klauzul napisanych przez prawników.

W systemie Vindicat czekają na Ciebie gotowe:

 • wezwania do zapłaty,
 • wnioski o nadanie klauzuli wykonalności,
 • pozwy sądowe.

Tutaj znajdziesz szczegółową listę dokumentów, które znajdziesz w systemie Vindicat.

Vindiact pomoże Ci odzyskać wierzytelność i od dłużnika głównego i od poręczyciela. Musisz jednak działać natychmiast, bo czas w windykacji odgrywa bardzo ważną rolę.

Zaloguj się na Vindicat.pl, w systemie przeprowadzisz sprawnie windykację zgodnie z przygotowanym dla Ciebie scenariuszem.

 

Możesz windykować z domu, a jednocześnie korzystać ze wsparcia specjalistów Vindicat

Przewagą windykacji zdalnej, jest to, że możesz windykować zdalnie z każdego miejsca, w którym masz dostęp do komputera. Niezależnie od tego, jaki rodzaj biznesu prowadzisz, zasługujesz na to, aby sprawnie odzyskiwać swoje należności. Vindicat korzysta z nowoczesnej technologii z branży prawnej, dlatego jest to platforma, gdzie szybko i skutecznie przeprowadzisz windykację.

Współpracujemy z ponad 3500 przedsiębiorcami reprezentującymi różne gałęzie rynku.

System Vindiact wesprze Cię na każdym etapie windykacji. Zapominasz o wysłaniu przypomnień o zapłacie? Nie ma sprawy! System Vindicat zrobi to za Ciebie! Dzięki automatyzacji odpowiednie dokumenty trafią do Twoich dłużników w odpowiednim czasie.

Co możesz zyskać, dzięki Vindicat?

 • automatycznie przeprowadzoną windykację polubowną,
 • narzędziawindykacji polubownej wpis na giełdę długów lub do rejestru dłużników,
 • monitoring płatności,
 • opiekę kancelarii windykacyjnej podczas windykacji sądowo-egzekucyjnej.

Windykacja to część prowadzenia biznesu i lepiej od razu wziąć się za ten proces w profesjonalny sposób. W ten sposób klienci od razu wyrobić sobie nawyk płacenia Twojej firmie w pierwszej kolejności.

Na terminowe płatności wpływa także stosowanie pieczęci prewencyjnej, którą oferujemy naszym klientom. Umieść pieczęć prewencyjną na swojej fakturze i zasygnalizuj kontrahentom, że brak płatności, spotka się z natychmiastową windykacją.

Tak, to wszystko możesz teraz zrobić za pomocą jednej platformy - w systemie Vindicat.

System przeprowadzi Cię krok po kroku przez cały proces windykacji, musisz zacząć od przycisku „odzyskaj należności”. Dalej już będzie tylko łatwiej, bo będziesz postępować zgodnie ze wskazówkami.

Zaloguj się w Vindicat i skorzystaj z automatycznej windykacji online!

FAQ:

Czy poręczycielem może być osoba z innego kraju?

Nie. Poręczycielem musi być osoba pracująca i mieszkająca w tym samym kraju co dłużnik.

Czy to dłużnik musi zainicjować umowę poręczenia?

Nie. Zazwyczaj to leży w interesie wierzyciela i dłużnika, aby znaleźć poręczyciela umowy. Dla obydwu stron takie rozwiązanie jest korzystne.

Kiedy poręczyciel staje się odpowiedzialny za dług?

Poręczyciel jest odpowiedzialny za dług od razu, kiedy powstanie zadłużenie, czyli wtedy kiedy dłużnik nie ureguluje należności na czas.

Czy jako poręczyciel, który spłacił dług, mogę żądać zwrotu kosztów od innych poręczycieli?

Tak. Jeśli poręczycieli było kilku, zgodnie z prawem możesz żądać od nich, aby także mieli swój wkład w spłatę zadłużenia i partycypowali w kosztach.

Czy jako poręczyciel muszę płacić odsetki wynikające z długu?

To zależy od warunków umowy poręczenia, która podpisałeś.

Oceń ten artykuł:

Poręczyciel (żyrant) - definicja
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!