CEIDG – Praktyczne porady

19-05-2017

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (potocznie: cedig) to rejestr osób, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski. Rejestr ten prowadzony jest od 1 lipca 2011r. przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Należy pamiętać, że jeżeli chcemy prowadzić działalność w formie spółki to w takim przypadku należy zarejestrować spółkę w Krajowym Rejestrze Sądowym, który prowadzony jest także w systemie informatycznym przez sądy rejonowe. Pamiętajmy jednak, że tylko w przypadku spółki cywilnej jest inaczej – musimy jako jej wspólnik zarejestrować się w CEiDG.

logo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Chcemy prowadzić jednosobową działalność gospodarczą

Jeśli zdecydujemy się na prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej to musimy zarejestrować się w CEiDG. Jeżeli złożymy wniosek o wpis do CEiDG to już tego samego dnia możemy rozpocząć prowadzenie naszej działalności i nie musimy czekać na wpis, który zostanie dokonany nie później niż następnego dnia roboczego pod dniu złożenia wniosku.

Co jest potrzebne do dokonania wpisu?

Do dokonania wpisu potrzebny będzie nam nr NIP, ale nie jest on niezbędny. Jeżeli nie pamiętamy nr NIP to możemy zaznaczyć rubrykę „Nie posiadam numeru NIP”. Po zarejestrowaniu działalności gospodarczej NIP zostanie nadany lub zweryfikowany i umieszczony w rejestrze automatycznie.

Oprócz tego konieczne jest złożenie oświadczenia o braku zakazów na prowadzenie działalności gospodarczej, pod rygorem odpowiedzialności karnej nałożonych na osobę, która chce dokonać rejestracji.

 

Nie jest konieczne ponoszenie żadnych opłat, ponieważ rejestracja w CEiDG jest wolna od opłat. WAŻNE: Jeżeli natkniecie się na stronę lub pisma nakazujące dokonania opłaty związanej z rejestracją działalności w CEiDG to jest to nielegalne.

Do czego służy NIP?

Numer identyfikacji podatkowej w CEiDG służy odnajdowaniu zarejestrowanych osób prowadzących działalność w rejestrze. Poza tym NIP jest numerem identyfikacyjnym we wszelkich kontaktach z administracją podatkową.

NIP może nam również posłużyć do sprawdzenia wiarygodności naszego kontrahenta. Jeżeli znasz NIP swojego kontrahenta to możesz sprawdzić czy podał Ci prawdziwe dane, gdy zawieraliście umowę. Jeśli chcesz to sprawdź swojego kontrahenta, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą tutaj: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/Search.aspx

NIP może posłużyć do pobrania raportu o stanie jego zobowiązań finansowych (sprawdzisz w ten sposób czy jest on wiarygodny finansowo i czy wywiązuje się z umów, które zawiera z innymi przedsiębiorcami). Taki raport możesz m.in. pobrać w systemie Vindicat.pl.

Czy można rozpocząć działalność po złożeniu wniosku o wpis?

Tak. Mamy prawo określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku. W takim wypadku oznaczamy we wniosku, że rozpoczynamy działalność od konkretnego dnia.

Należy także pamiętać, że można zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej na okres od 30 do 24 miesięcy, ale przed upływem 24 miesięcznego okresu powinniśmy wznowić działalność. Dodatkowo możemy wznowić działalność przed upływem 30 dni od jej zawieszenia bez żadnych skutków prawnych (podatkowych, związanych z ubezpieczeniem społecznym (ZUSem). W przypadku, gdy chcemy zawiesić wykonywanie działalności jako wspólnik spółki cywilnej będzie to skuteczne tylko, gdy zrobią to wszyscy wspólnicy spółki cywilnej.

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEiDG; potocznie cedig) została wprowadzona do polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 19 grudnia 2008r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. [Dz.U. 2009 nr 18 poz. 97] CEiDG została unormowana w art. 23 – 45 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej [Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807].

 

Oceń ten artykuł:

CEIDG – Praktyczne porady
Ocena: 5/5
Głosowano: 10 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!