Przedawnienie składek ZUS

13-09-2017

Wielu przedsiębiorców zmaga się z problemem, jakim jest przedawnienie składek ZUS. Od 2012 roku termin przedawnienia należności składkowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz tych należności składkowych, które zostały nienależnie opłacone przez płatników składek ZUS wynosi pięć lat. Wcześniej płatników, którzy chcieli odzyskać nadpłatę, obowiązywał pięcioletni termin przedawnienia. Natomiast ZUS na upomnienie się o zaległe wpłaty miał dwa razy więcej czasu, czyli dziesięć lat.

przedawnienie składek ZUS.jpeg

Przedawnienie składek ZUS od stycznia 2017

W wyniku nowelizacji przepisów, najpóźniej 1 stycznia 2017 r. przedawniła się możliwość dochodzenia nieopłaconych składek należnych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych za rok 2012 i lata wcześniejsze. Analogicznie w tym samym czasie przedawniła się również możliwość dochodzenia przez płatników składek nienależnie wpłaconych na konto Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wyjątkiem od tej zasady mogą być sytuacje, w których nastąpiło zawieszenie lub przerwanie biegu przedawnienia.

 

Przedawnienie składek ZUS - sytuacje wyjątkowe

Bieg przedawnienia zgodnie z Kodeksem cywilnym [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93] może ulec zawieszeniu lub nawet przerwaniu w pewnych sytuacjach. Teraz właśnie o tych sytuacjach wyjątkowych.

Pierwszą z nich jest zawieszenie biegu przedawnienia. Przy zawieszeniu biegu przedawnienia następuje wstrzymanie obliczania, a po zakończeniu okresu zawieszenia bieg ten jest kontynuowany. Można więc uznać, że zawieszenie biegu przedawnienia działa jak pauza i powoduje wydłużenie okresu przedawnienia o czas trwania tej pauzy. W analizowanym kontekście przerwanie biegu przedawnienia może nastąpić np. gdy płatnik zawrze z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych umowę o odroczeniu terminu płatności należności z tytułu składek lub o rozłożeniu należności na raty. Drugą sytuacją, kiedy może dojść do przerwania biegu terminu przedawnienia jest dzień podjęcia przez ZUS pierwszej czynności zmierzającej do wyegzekwowania należności z tytułu składek, o której dłużnik zostaje zawiadomiony.

Drugą sytuacją wyjątkową jest przerwanie biegu przedawnienia. W zasadzie w analizowanym kontekście może ono nastąpić jedynie w sytuacji ogłoszenia upadłości przez płatnika składek ZUS. Takie przerwanie biegu przedawnienia oznacza, że bieg terminu przedawnienia rozpocznie się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub o jego umorzeniu.

Oceń ten artykuł:

Przedawnienie składek ZUS
Ocena: 5/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!