Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki jawnej

05-02-2024

Jednym z fundamentalnych aspektów windykacji spółki jawnej jest odpowiedzialność zarządu za jej zobowiązania. W niniejszym artykule zagłębimy się w tę tematykę, analizując kluczowe aspekty i wyzwania, wiążące się z długami spółki. Czy zarząd jest jedynie biernym obserwatorem w obliczu zadłużenia spółki? Jakie są konsekwencje niewłaściwego zarządzania długami dla wspólników firmy? Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak doprowadzić spółkę jawną do skutecznego zaspokojenia Twoich roszczeń.

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki jawnej

Kto zarządza spółką jawną?

Jak wiesz, zarząd to organ odpowiedzialny za kierowanie bieżącymi sprawami oraz podejmowanie decyzji związanych z działalnością firmy. Zwykle składa się z kilku osób i jest wybierany przez radę nadzorczą. Warto jednak wiedzieć, iż w przypadku spółki jawnej, każdy ze wspólników jest zobowiązany i uprawniony do prowadzenia jej spraw (chyba że umowa spółki stanowi inaczej).

Wspólnikiem spółki jawnej może zostać:

 • osoba fizyczna,
 • osoba prawna,
 • jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej.

Art. 39 kodeksu spółek handlowych: „Każdy wspólnik ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki”.

Czy wobec tego, każdy wspólnik spółki jawnej, może decydować o wszystkim, co z nią związane? Nie do końca. Przepisy prawa handlowego określają, iż każdy ze wspólników może prowadzić sprawy spółki, nie przekraczając jej zwykłych czynności.

Kodeks spółek handlowych nie określa jednoznacznie zakresu takich operacji - jest on zależny od charakteru działalności danej spółki jawnej. Jeśli jednak czynności podejmowane przez jednego wspólnika budzą wątpliwości innego, ma on prawo przedstawić swoje zastrzeżenia, a czynności będące przedmiotem kontrowersji muszą zostać zatwierdzone uchwałą. Co to oznacza w praktyce?

Przykład:

Spółka jawna „AutoTech” specjalizuje się w produkcji i sprzedaży części samochodowych. Wspólnicy, Kamil, Paweł i Natalia od lat prowadzą firmę, która cieszy się dobrą reputacją w branży motoryzacyjnej. Pewnego dnia, Kamil dowiedział się o możliwości przyjęcia zlecenia na remont elewacji budynku od jednego ze swoich klientów biznesowych. Zlecenie to dotyczyło dziedziny, w której spółka „AutoTech” nie ma doświadczenia ani specjalizacji.

Mimo braku kompetencji w zakresie remontów budowlanych Kamil chce podjąć się tego zlecenia, widząc w nim szansę na dodatkowy dochód dla spółki. Taka działalność wychodzi jednak poza zakres usług, jakimi zajmuje się firma, naruszając jej pierwotny cel biznesowy oraz zasady rzetelnego zarządzania. Pozostali wspólnicy spółki natychmiast zgłosili zastrzeżenia co do decyzji Kamila i podjęli kroki w celu zapobieżenia nieodpowiednim czynnościom.

Działanie Natalii i Pawła, poparte uchwałą, przyczyniło się do ochrony interesów spółki, utrzymania jej reputacji oraz zachowania spójności i zgodności z zakresem działalności firmy.

W wyjątkowych przypadkach wspólnik może zostać pozbawiony prawa do reprezentowania spółki. Taka decyzja jest jednak prawomocna wyłącznie na podstawie orzeczenia sądu.

 

Windykacja spółki jawnej - od czego zacząć?

Twoim dłużnikiem jest spółka jawna? Zacznij od windykacji z jej majątku. Na majątek spółki jawnej składa się:

 • mienie wniesione przez wspólników,
 • mienie nabyte w czasie istnienia spółki.

W ramach windykacji polubownej oraz negocjacji z dłużnikiem poinformuj spółkę o zaległościach, oraz określ harmonogram spłaty. Następnym krokiem powinno być wystosowanie profesjonalnego wezwania do zapłaty. Jeśli spółka pozostanie bierna, upewnij się, czy jej majątek jest wystarczający, aby pokryć dług.

Jeżeli windykacja polubowna okaże się niewystarczająca, podejmij następujące kroki:

 • złóż pozew o nakaz zapłaty przeciwko spółce,
 • złóż wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z majątku spółki.

Nie posiadasz doświadczenia i wiedzy w zakresie windykacji? Skorzystaj z profesjonalnego wsparcia Vindicat.pl.

Jeśli windykacja z majątku spółki nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, skorzystaj z narzędzia odpowiedzialności subsydiarnej wspólników.

Odpowiedzialność subsydiarna za długi spółki - co to znaczy?

Odpowiedzialność subsydiarna, często nazywana też odpowiedzialnością „drugiego rzędu”, jest koncepcją prawną, która nakłada na pewne osoby lub podmioty obowiązek poniesienia odpowiedzialności finansowej za zobowiązania innej osoby prawnej. Odpowiedzialność zostaje przeniesiona w przypadku, gdy ta pierwsza nie jest w stanie ich uregulować. Innymi słowy, gdy podmiot główny nie może lub nie chce spłacić swoich długów, osoby trzecie mogą być zobowiązane do ponoszenia odpowiedzialności finansowej wobec wierzycieli.

Art. 31 kodeksu spółek handlowych: „Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna (subsydiarna odpowiedzialność wspólnika)”.

Przykład:

Spółka „Innowacyjne Rozwiązania” jest firmą działającą w branży informatycznej, założoną przez dwie osoby - Annę i Michała. Po kilku latach działalności przedsiębiorstwo zaczęło napotykać trudności finansowe ze względu na spadek popytu na oferowane usługi oraz konkurencję na rynku.

Pomimo podejmowanych wysiłków, spółka nie była w stanie spłacić długu wobec głównego dostawcy oprogramowania w wysokości 20 000 złotych. Dostawca, zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji finansowej spółki, postanowił dochodzić swojego roszczenia, wykorzystując mechanizm odpowiedzialności subsydiarnej.

Zgodnie z umową spółki jawnej oraz obowiązującymi przepisami prawa, Anna i Michał zostali obciążeni odpowiedzialnością finansową za zobowiązania spółki w związku z jej niewypłacalnością. Wspólnicy, choć nie mieli wystarczających środków na spłatę długu, zostali zmuszeni do podjęcia działań w celu uregulowania zobowiązania z własnego majątku.

Dla Anny i Michała konieczność uregulowania długu spółki była nie tylko finansowym obciążeniem, ale także ważnym przypomnieniem o konieczności starannej kontroli i zarządzania finansami firmy.

Świadomość istnienia odpowiedzialności subsydiarnej w spółce jawnej ma kluczowe znaczenie dla wierzycieli, którzy chcą skutecznie zaspokoić swoje roszczenia. Zrozumienie i respektowanie tej zasady jest nieodłącznym elementem prowadzenia odpowiedzialnego biznesu i mądrej windykacji.

Windykacja wspólników spółki jawnej

Jak już wiesz, w przypadku zadłużenia spółki jawnej możliwe jest skuteczne odzyskanie należności od samych wspólników. Jakie są najczęstsze metody i środki prawnie dopuszczalne w tym procesie?

Chcesz się dowiedzieć więcej o windykacji spółki jawnej? Zajrzyj do naszej bazy wiedzy!

Jeśli windykacja z majątku spółki nie przyczyniła się do wypracowania satysfakcjonujących rozwiązań, podejmij następujące kroki:

 • złóż wniosek o nakaz zapłaty przeciwko wspólnikom spółki,
 • uzyskaj klauzulę wykonalności,
 • złóż wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z majątku wspólników spółki jawnej.

Pamiętaj! Zanim zaczniesz postępowanie windykacyjne wobec wspólników, musisz podjąć próbę zaspokojenia roszczenia z majątku spółki jawnej!

Widmo procesu sądowego Cię przeraża? Boisz się, że zrobisz fałszywy krok i stracisz zarobione przez siebie pieniądze? Aby mieć pewność, że odzyskasz swoje środki, skorzystaj ze wsparcia profesjonalnej firmy windykacyjnej Vindicat.pl.

Windykuj spółkę jawną z Vindicat.pl!

Vindicat.pl to profesjonalna firma windykacyjna, która wspiera klientów w walce z nieuczciwymi kontrahentami. Oferujemy wsparcie w procesie windykacji spółek jawnych, pomagając w zrozumieniu procedur oraz podejmując odpowiednie kroki w celu odzyskania zaległych należności. Naszą skuteczność potwierdzają statystyki - aż 93% spraw powierzonych Vindicat.pl zakończyło się sukcesem już na etapie windykacji polubownej.

Nie posiadasz specjalistycznej wiedzy w zakresie windykacji spółek jawnych? Brakuje Ci czasu na dochodzenie roszczeń? Rozwijaj swoją firmę, a w tym czasie Vindicat.pl odzyska Twoje pieniądze! Niezależnie od rodzaju i wysokości długu, wesprzemy Cię na każdym etapie windykacji - od działań polubownych po postępowanie sądowe i egzekucję komorniczą.

 

RoboVindicat - samodzielna windykacja kiedy chcesz i gdzie chcesz!

RoboVindicat to aplikacja, umożliwiająca skuteczną, samodzielną windykację. Jest to niezawodne narzędzie, które rewolucjonizuje proces windykacji, oferując profesjonalne wsparcie na każdym etapie. Dzięki zaawansowanym algorytmom i automatyzacji RoboVindicat zapewnia szybkie i skuteczne rozwiązania dla klientów, przy minimalnym zaangażowaniu czasowym i finansowym. To inteligentne narzędzie, które analizuje dane, generuje spersonalizowane pisma i monitoruje postęp sprawy, umożliwiając klientom efektywne zarządzanie swoimi zobowiązaniami finansowymi.

Z RoboVindicat każdy klient może liczyć na profesjonalne i kompleksowe wsparcie, które przyspiesza proces windykacji i prowadzi do skutecznego odzyskiwania należności. Rejestracja w systemie trwa zaledwie kilka minut, a korzystanie z niego jest proste i intuicyjne.

Na klientów, którzy zdecydowali się na wsparcie Vindicat.pl czekają:

 • obszerny moduł negocjacyjny - z Vindicat.pl ustalisz odpowiednią wysokość odsetek, obliczysz ratę zobowiązania oraz ustalisz dogodny harmonogram spłaty;
 • automatyczna wysyłka e-wezwań - regularnie zawiadamiaj swojego klienta o zadłużeniu zaledwie kilkoma kliknięciami;
 • gromadzenie dokumentów - zbieraj pisma i dokumenty w jednym miejscu, na wypadek postępowania sądowego;
 • bieżący monitoring płatności - dzięki integracji RoboVindicat z popularnymi systemami do fakturowania, nie umknie Ci żadna nieopłacona faktura;
 • personalizowane pisma - wprowadź dane związane z długiem, a system wygeneruje dla Ciebie profesjonalne wezwanie do zapłaty i inne dokumenty windykacyjne;
 • pieczęć prewencyjna kancelarii Vindicat.pl - opatrz swoje dokumenty pieczęcią kancelarii Vindicat i skłoń dłużnika do szybszej spłaty długu;
 • giełda długów Vindicat.pl - na giełdzie sprawdzisz wiarygodność potencjalnego klienta lub wystawisz na sprzedaż swoje wierzytelności;
 • profesjonalna baza wiedzy - brakuje Ci specjalistycznej wiedzy dotyczącej windykacji? Sprawdź bazę wiedzy Vindicat.pl i rozwiej wszelkie wątpliwości!

Wysoka stawka za niską cenę - opłacalna windykacja z Vindicat.pl!

Vindicat.pl to nie tylko profesjonalna pomoc w procesie windykacji, ale także wsparcie przyjazne dla portfela. Dzięki dwóm modelom rozliczeń prowizyjnemu oraz abonamentowemu dostosowujemy się do różnych potrzeb i możliwości finansowych naszych klientów. Model prowizyjny, oparty na zasadzie success fee sprawia, że opłacisz usługę tylko wtedy, gdy odzyskasz swoje pieniądze. Z kolei model abonamentowy, rozliczany miesięcznie, zapewnia stały dostęp do usług windykacyjnych bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat.

 • Model prowizyjny - zaledwie 6% odzyskiwanej kwoty,
 • model abonamentowy - już od 169 zł miesięcznie.

Dzięki transparentnym cenom i elastycznym opcjom rozliczeń Vindicat.pl umożliwia skuteczną i opłacalną windykację dla każdego klienta.

Windykacja spółek jawnych to złożony proces, który wymaga profesjonalnego podejścia i skutecznych działań. W tej roli Vindicat.pl wyłania się jako godny zaufania partner, oferujący kompleksowe wsparcie w procesie windykacji. Nie pozwól swoim pieniądzom czekać  - windykuj z Vindicat.pl!

FAQ:

Co to jest spółka jawna?

Spółka jawna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, w której co najmniej dwóch wspólników prowadzi działalność pod wspólną nazwą, odpowiadając całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Czy wierzyciel może dochodzić długu spółki jawnej od jej wspólników, jeśli spółka nie ureguluje zobowiązania?

TAK. Wierzyciel może dochodzić długu spółki jawnej od wspólników, jeśli majątek spółki nie wystarcza na pokrycie zadłużenia.

Jakie kroki może podjąć wierzyciel w przypadku niespłacenia długu przez spółkę jawną?

Wierzyciel może podjąć różne działania, takie jak windykacja polubowna, złożenie pozwu sądowego, a nawet wystąpienie o stwierdzenie upadłości spółki.

Czy Vindicat.pl pomaga w odzyskaniu należności od spółki jawnej?

TAK. Vindicat.pl wesprze Cię na każdym etapie windykacji, od odzyskiwania długu z majątku spółki, po pociągnięcie do odpowiedzialności finansowej jej wspólników.

Ile kosztują usługi Vindicat.pl?

W modelu abonamentowym zapłacisz 169 zł miesięcznie. Model prowizyjny zakłada pobranie 6% windykowanej sumy po skutecznym odzyskaniu Twoich pieniędzy.

Oceń ten artykuł:

Odpowiedzialność członków zarządu za długi spółki jawnej
Ocena: 5/5
Głosowano: 1 raz.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!