Jak wyliczyć termin płatności faktury?

11-09-2017

W artykule omówimy jak należy wyliczyć termin płatności faktury. Odpowiemy również na kilka innych, związanych z tym tematem pytań.

jak wyliczyć termin płatności faktury

Zasady wyliczania terminów płatności faktury

Zasady obliczania terminów wynikają z Kodeksu cywilnego [Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93] i są one następujące:

  • termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia
  • termin oznaczony w tygodniach, miesiącach lub latach kończy się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca
  • termin oznaczony na początek, środek lub koniec miesiąca upływa odpowiednio pierwszego, piętnastego lub ostatniego dnia miesiąca
  • termin oznaczony w miesiącach lub latach, gdy ciągłość terminu nie jest wymagana, liczy się odpowiednio jako trzydzieści lub trzysta sześćdziesiąt pięć dni
  • jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy lub na sobotę, termin upływa następnego dnia, który nie jest dniem wolnym od pracy ani sobotą.
 

Czy dzień wystawienia faktury jest pierwszym dniem 14-dniowego terminu płatności?

Nie - jeśli termin płatności ma być liczony od dnia wystawienia faktury, to pierwszym dniem będzie dzień następujący po dniu wystawienia faktury. Jeśli fakturę wystawiono w czwartek, to pierwszym dniem terminu będzie piątek, a ostatnim, dniem – czwartek dwa tygodnie później.

Czy termin płatności można wyznaczyć w fakturze VAT?

Tak - jeśli strony nie określiły terminu zapłaty w umowie. W takiej sytuacji termin płatności może zostać wyznaczony kontrahentowi w treści doręczonej mu faktury VAT.  Jest on dla kontrahenta wiążący.

Czy termin zapłaty jest dotrzymany, jeżeli dyspozycję przelewu złożono ostatniego dnia terminu?

Raczej nie, chyba że przelew zostanie tego samego dnia zaksięgowany na koncie wierzyciela. Przy zobowiązaniach o charakterze cywilnoprawnym obowiązuje zasada, że zapłata jest dokonana z chwilą uznania rachunku bankowego wierzyciela (czyli w momencie pojawienia się pieniędzy na jego koncie).

Czy można ustalić termin zapłaty dłuższy niż 30 dni?

Tak – jest to możliwe. Jednak w przypadku transakcji handlowych może to być niekorzystne. Bowiem kontrahent, który spełni swoje zobowiązanie ma prawo naliczać dodatkowe odsetki od 31. dnia po spełnieniu świadczenia. Transakcje handlowe to umowy, których przedmiotem jest odpłatne dostarczanie towaru lub odpłatne świadczenie usług w związku z działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Oceń ten artykuł:

Jak wyliczyć termin płatności faktury?
Ocena: 5/5
Głosowano: 7 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!