Czy dłużnik ma prawo do odroczenia

29-05-2023

Twój klient jest w trudnej sytuacji finansowej? Nie chcąc zrywać ustaleń, prosi Cię o odroczenie spłaty długu? Nie martw się - prolongata płatności jest popularnym i często stosowanym przez wierzycieli rozwiązaniem. Tego rodzaju kompromis jest działaniem doraźnym, jednak bardzo często skutecznym. Jeśli jednak spotykasz się z tym terminem po raz pierwszy, przeczytaj artykuł i przekonaj się, czy odroczenie płatności może być korzystnym rozwiązaniem w Twojej sytuacji!

Czy dłużnik ma prawo do odroczenia spłaty długu?

Prolongata płatności jako narzędzie windykacji polubownej

Odroczenie spłaty długu to umowa między wierzycielem a dłużnikiem, na mocy której dłużnik uzyskuje czasowe zawieszenie spłaty zadłużenia. W wyniku takiego działania nie musi on wywiązywać się ze swoich zobowiązań we wcześniej ustalonym terminie. Co istotne - odroczenie spłaty długu jest rozwiązaniem tymczasowym i nie zwalnia dłużnika z jego zobowiązań, a jedynie przesuwa czas spłaty.

Warto pamiętać, że nie każdy dłużnik jest nieuczciwy. Płynność finansową może zaburzyć wiele czynników, na które nie mamy wpływu. Przyznasz, że galopująca inflacja czy wypadki losowe nie są zależne ani od Ciebie, ani od Twojego klienta. Przystając na prolongatę, okazujesz swojemu dłużnikowi zrozumienie oraz chęć współpracy na korzystnych dla niego warunkach. Wbrew pozorom jest to korzystne nie tylko dla dłużnika, ale także dla wierzyciela.

Korzyści dla dłużnika:

 • Oszczędność na odsetkach - gdy dłużnik zdecyduje się na prolongatę spłaty długu, nie musi ponosić dodatkowych kosztów w postaci odsetek za opóźnienia w spłacie.
 • Uniknięcie kosztów windykacji - dłużnik, który spłaca swoje zobowiązania według warunków prolongaty, nie ponosi dodatkowych opłat związanych z procesami windykacyjnymi.
 • Poprawa historii kredytowej - regularna spłata długu zgodnie z prolongatą może wpłynąć pozytywnie na historię kredytową dłużnika.
 • Poprawa relacji z wierzycielem - dłużnik, który korzysta z prolongaty spłaty długu, pokazuje wierzycielowi, że jest skłonny do współpracy i spłaty swojego zobowiązania.
 • Ochrona przed egzekucją komorniczą - dłużnik, który spłaca swoje zobowiązania terminowo, unika ryzyka egzekucji komorniczej.
 • Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa finansowego - regularna spłata długu pozwala dłużnikowi zredukować stres związany z zaległymi zobowiązaniami.

Korzyści dla wierzyciela:

 • Zwiększenie szans na spłatę długu - prolongata spłaty długu daje wierzycielowi większą szansę na odzyskanie pieniędzy, z którymi zalega dłużnik.
 • Zmniejszenie ryzyka strat finansowych - dzięki terminowo spłacanej prolongacie wierzyciel otrzymuje regularne wpłaty od dłużnika, co pozwala na planowanie własnych finansów.
 • Oszczędność na kosztach windykacji - uniknięcie kosztów związanych z procesami windykacyjnymi, które mogą wynikać z opóźnień w spłacie długu.
 • Poprawa relacji z dłużnikiem - udzielenie dłużnikowi prolongaty spłaty długu może pomóc w poprawie wzajemnych relacji.
 • Wzmocnienie dobrej opinii w środowisku - wierzyciel, który udziela prolongaty spłaty długu, może zyskać pozytywną opinię wśród innych potencjalnych klientów.
 • Zmniejszenie obciążenia administracyjnego - regularne wpłaty zgodnie z prolongatą ułatwiają wierzycielowi procesy księgowe i administracyjne związane z obsługą długu.

Przykład:

Pani Emilia prowadziła niewielką kawiarnię w centrum miasta. W pewnym momencie, kiedy interes zaczął się rozwijać, zdecydowała się na inwestycję w nowoczesne oprogramowanie do zarządzania sprzedażą. Postanowiła skorzystać z usług firmy informatycznej, której właścicielem był pan Łukasz.

Pan Łukasz zaoferował pani Emilii kompleksowe rozwiązanie, w tym sprzęt i oprogramowanie, które miało pomóc jej w prowadzeniu biznesu. Po podpisaniu umowy pani Emilia zaczęła korzystać z usług firmy informatycznej i w krótkim czasie zauważyła poprawę w prowadzeniu swojej firmy. Niestety, z powodu nieprzewidzianych wydatków związanych z remontem lokalu, Pani Emilia zaczęła mieć problemy z regularnym opłacaniem faktur za usługi.

Po kilku miesiącach opóźnień w spłacie pani Emilia zdała sobie sprawę, że nie jest w stanie poradzić sobie z długami i zdecydowała się skontaktować z panem Łukaszem. Pan Łukasz zrozumiał sytuację pani Emilii i zaproponował jej prolongatę spłaty długu.

Zgodnie z uzgodnieniami, pan Łukasz przedłużył termin płatności o kolejne trzy miesiące, co dało pani Emilii szansę na regularną spłatę długu. Dzięki temu kobieta nie musiała rezygnować z usług firmy informatycznej, która przynosiła jej duże korzyści w prowadzeniu biznesu.

Dla pani Emilii prolongata spłaty długu oznaczała kilka korzyści. Po pierwsze, była w stanie utrzymać swoje konto u firmy informatycznej, dzięki czemu nie traciła klientów i utrzymywała stały poziom sprzedaży. Po drugie, uniknęła kosztów windykacji i opóźnień w spłacie, co mogłoby zaszkodzić jej reputacji jako przedsiębiorcy. Ponadto, dzięki prolongacie spłaty, była w stanie zreorganizować swoje finanse i uregulować długi bez uszczerbku dla swojego biznesu.

Dla pana Łukasza udzielenie prolongaty spłaty długu również przyniosło korzyści. Po pierwsze, miał większe szanse na odzyskanie pieniędzy. Po drugie, uniknął kosztów związanych z procesami windykacyjnymi i egzekucyjnymi. Wreszcie, dzięki temu, że pani Emilia była zadowolona z usług firmy informatycznej, pan Łukasz miał większe szanse na pozyskanie kolejnych klientów z jej polecenia.

Pamiętaj! Odroczenie płatności długu wpływa pozytywnie na relację między wierzycielem a dłużnikiem, co może skutkować szybszą spłatą zobowiązania!

Odroczenie spłaty długu - o czym musi pamiętać wierzyciel?

Mimo wielu korzyści płynących z odroczenia spłaty długu musisz mieć na uwadze przede wszystkim bezpieczeństwo własnych finansów. Zanim prolongata wejdzie w życie, upewnij się, że Twój klient jest wiarygodny.

Zanim zdecydujesz się skorzystać z prolongaty:

 • sprawdź, czy dłużnik nie widnieje w rejestrach długów takich jak BIG InfoMonitor,
 • przeanalizuj czy powody, dla których dłużnik chce skorzystać z prolongaty są rzetelne.

Dane Twojego klienta widnieją w bazach i rejestrach długów? W takiej sytuacji poważnie zastanów się, czy odroczenie spłaty długu jest dobrym rozwiązaniem. Niesłowny klient może w ten sposób uniknąć płacenia odsetek oraz docelowo opóźniać spłatę.

Przykład:

Pan Jan z branży remontowej zlecił firmie pani Teresy remont swojego mieszkania za kwotę 10 000 złotych. Prace zostały wykonane w terminie, a pani Teresa wystawiła fakturę na całą kwotę. Niestety, pan Jan nie uregulował płatności na czas i zaczął zalegać z płatnościami.

Pani Teresa zgodziła się na propozycję odroczenia płatności, przedłużając termin spłaty o pół roku. Niestety, pan Jan nie dotrzymał warunków prolongaty.

Po kolejnych kilku miesiącach bezskutecznych prób kontaktu z panem Janem, pani Teresa postanowiła skorzystać z usługi BIG InfoMonitor. Okazało się, że pan Jan jest zadłużony na kwotę 50 000 złotych i ma wiele niespłaconych długów. Po odkryciu prawdy, kobieta sięgnęła po pomoc profesjonalnej firmy windykacyjnej. Niestety straciła wiele miesięcy, oferując panu Janowi prolongatę bez sprawdzenia jego wiarygodności.

Jeżeli w Twojej sytuacji wszystko przemawia za wypracowaniem kompromisu z klientem, dłużnik powinien przygotować profesjonalny dokument prolongaty.

Aby interesy obu stron były jednakowo chronione, dokument prolongaty powinien zawierać:

 • dane dłużnika i wierzyciela,
 • numer umowy lub faktury, której dotyczy prolongata,
 • prośbę o odroczenie płatności wraz z uzasadnieniem,
 • termin, do którego spłata zobowiązania zostaje odroczona,
 • wysokość prolongowanej kwoty,
 • załączona kopia umowy lub faktury, której dotyczy sprawa.

Pamiętaj! Decyzja o przyznaniu prolongaty jest zgodna z prawem, jednak zależy wyłącznie od woli wierzyciela.

Odroczenie płatności a przedawnienie długu

Przedawnienie długu to proces, w którym upływ czasu powoduje, że roszczenie wierzyciela przeciwko dłużnikowi traci ważność, jednak możliwość jego zaistnienia zależy od rodzaju długu oraz przepisów prawa. Czy odroczenie płatności może więc prowadzić do przeterminowania długu? Jeśli podjąłeś działania windykacyjne stosunkowo szybko, nie powinieneś obawiać się przykrych konsekwencji.

Bieg przedawnienia roszczenia liczy się już od pierwszego dnia po przekroczeniu terminu płatności przez dłużnika. Aby chronić interesy wierzycieli, którzy dążą do odzyskania swoich pieniędzy, przepisy prawa regulują tzw. przerwanie biegu przedawnienia.

Należą do nich:

 • negocjacje z dłużnikiem na poziomie windykacji polubownej,
 • wpłata części zobowiązania przez dłużnika,
 • złożenie przez wierzyciela pozwu do sądu oraz wniosku o nadanie klauzuli wykonalności czy egzekucji komorniczej.

Zasady przerwania biegu roszczenia reguluje Dz.U.2022.0.1360  Kodeksu Postępowania Cywilnego:

§1.

Bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw, lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia, lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje.

Podejmując decyzję o prolongacie długu, uciekasz się do metod windykacji polubownej. Odroczenie płatności (o ile zostało zawarte na piśmie i ma charakter mediacyjny) może przerwać bieg przedawnienia. Jak widzisz, stosując odroczenie płatności, nie musisz obawiać się przedawnienia roszczeń. Ważne jest, abyś windykował szybko i płynnie.

Jeśli nie posiadasz w tej kwestii doświadczenia, skorzystaj z pomocy firmy windykacyjnej, takiej jak Vindicat.

Vindicat - wsparcie od pierwszego dnia powstania długu

Po raz pierwszy natknąłeś się na dłużnika? Nie posiadasz wystarczającego doświadczenia i wydaje Ci się, że windykacja nie jest dla Ciebie? W Vindicat jesteśmy dla Ciebie! Włączenie specjalistów Vindicat będzie nieocenionym wsparciem w walce o odzyskanie pieniędzy za nieopłacone faktury.

Aż 93% spraw przyjętych do naszej kancelarii zostało rozwiązanych na drodze polubownej!

Klienci Vindicat zyskują na każdym kroku. Na współpracy z Vindicat skorzystasz i Ty:

 • Negocjacja - prolongata, rozłożenie na raty, a może odsetki? Nasi specjaliści doradzą, jakie rozwiązanie będzie najbardziej skuteczne w Twojej sytuacji.
 • Automatyzacja - wystarczy tylko kilka kliknięć, a nasz system wyśle do Twojego dłużnika monity o upływających terminach płatności, harmonogramie rat czy powstałych odsetkach.
 • Profesjonalizm - przygotujemy dla Ciebie spersonalizowane dokumenty, na podstawie wprowadzonych przez Ciebie dane, opatrując je pieczęcią prewencyjną kancelarii Vindicat.
 • Wygoda - aplikacja do windykowania online pozwoli Ci na zarządzanie Twoją sprawą bez wychodzenia z domu czy biura.
 • Opłacalność - skorzystaj z modelu success fee, a pobierzemy zaledwie 8% windykowanej kwoty i to wyłącznie po odzyskaniu długu!

Baza dokumentów na wyciągnięcie ręki z Vindicat!

Nie wiesz, jak przygotować dokumenty windykacyjne? Z RoboVindicat nie będzie Ci straszne żadne wezwanie, wniosek czy nawet pozew. Intuicyjny kreator w zaledwie kilka chwil pomoże Ci w przygotowaniu właściwych dokumentów.

W systemie Vindicat znajdziesz:

 • ponaglenia i monity dotyczące spłaty długu,
 • wezwanie do zapłaty będące jednym z ostatnich dokumentów na etapie przedsądowym,
 • pozew do sądu w przypadku nieskutecznej windykacji polubownej,
 • wniosek o nadanie klauzuli wykonalności, będącej podstawą dla działań komorniczych.

Nie musisz być specjalistą od wszystkiego. Przeznacz swój czas na rozwój firmy czy sprawy prywatne, a Vindicat zadba o Twoje finanse!

FAQ:

Czy prolongata jest legalna?

TAK. Przyznanie dłużnikowi prolongaty jest w pełni zgodne z prawem.

Czy prolongując płatność, mogę narazić się na przedawnienie długu?

NIE. Odroczenie płatności jest jednym z narzędzi wspierających windykację polubowną. Przedawnienie długu może dotknąć tych wierzycieli, którzy przez długi czas wstrzymują się od podejmowania działań windykacyjnych.

Czy dłużnik ma prawo do odroczenia spłaty długu?

TAK. Jednak wierzyciel nie ma obowiązku przyznawać prolongaty.

Czy podczas umowy prolongaty rosną odsetki za niespłacony dług?

NIE. Jeśli wierzyciel z dłużnikiem wspólnie ustalą, że spłata długu zostaje odroczona, to przez ten czas odsetki nie rosną.

Kiedy można mówić o przedawnieniu długu?

Aby można było mówić o przedawnieniu, dłużnik musi złożyć podniesienie zarzutu przedawnienia, które zostanie pozytywnie zaopiniowane przez sąd.

Oceń ten artykuł:

Czy dłużnik ma prawo do odroczenia
Ocena: 5/5
Głosowano: 3 razy.
Twoja ocena: Brak
Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!