Płacę faktury - jestem gospodarczo odpowiedzialny

15-11-2017

Bogusław Bieda: Witam państwa serdecznie. Bogusław Bieda, Vindicat.pl. Zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka programu Vindicat.pl w telewizji Słodki Live. Tematem dzisiejszego spotkania jest „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny”. To tytuł naszego odcinka. Moim gościem w studiu jest Jerzy Dąbrowski, prezes zarządu Bibby Financial Services.

Jerzy Dąbrowski: Dzień dobry państwu.

BB: Dzień

Mateus: Witaj Jurku i dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do naszego studia.

JD: Cała przyjemność po mojej stronie.

BB: Dzisiaj chciałem porozmawiać na temat kampanii społecznej, której jesteście organizatorem, kampanii pod hasłem „Płacę fakturę - jestem gospodarczo odpowiedzialny”. Vindicat jest partnerem merytorycznym tej kampanii i moje pytanie właśnie podstawowe jest, jaki jest cel kampanii?

JD: Wszystkie kampanie jakie są organizowane, takie społeczne mają na celu to, żeby zwiększyć świadomość. Zwiększyć świadomość przedsiębiorstw dlatego, że w moim przekonaniu działanie w środowisku niepełnej informacji powoduje, że popełniamy dużo błędów. O czymś nie wiem, nie wiemy, że coś istnieje. To powoduje tylko to, że podejmujemy działania i wykonujemy decyzje, które nie zawsze ekonomicznie są zasadne, czy też z punktu widzenia ryzyka. Stąd też kampania „Płacę faktury – jestem gospodarczo odpowiedzialny” bo chcemy zwiększyć tę świadomość, że odbiorca jako jednostka jest elementem większego zbioru, jest częścią gospodarki, od którego naprawdę dużo zależy. Jeżeli wyobrazimy sobie polską gospodarkę jako zbiór tych pojedynczych przedsiębiorstw, to tak naprawdę to, że ona działąją to, że idzie do przodu, to że mamy koniunkturę gospodarczą, czy też nie mamy tej koniunktury, zależy zawsze od każdego pojedynczego ogniwa.

BB: Czyli rozumiem, że mówimy tutaj, w głównej mierze, o budowaniu świadomości, mówimy o płynności finansowej przedsiębiorstw. Bo to jest jednym z głównych elementów tych problemów, na które wskazują przedsiębiorcy, jeżeli chodzi o efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, bo skala problemu jest chyba bardzo duża, jeśli chodzi o płynność finansową przedsiębiorców.

JD: Bibby organizuje badania koniunktury, które się nazywają Bibby MSP Index. Mamy już czternastą falę. Odczytujemy te badania cały czas i między innymi ta kampania jest pewną reakcją na wynik badania tej koniunktury gospodarczej wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Okazało się, że ponad 70% polskich przedsiębiorców czeka na płatność i otrzymuje ją z opóźnieniem. Tu musi być jasna i twarda odpowiedź, że tak nie musi być, to można zarządzić. Płynność finansowa z mojej perspektywy to najważniejszy parametr funkcjonowania przedsiębiorstwa. Nawet jeżeli przedsiębiorstwo papierowo jest zdrowe, to znaczy widzimy, że ma przychody, widzimy że generuje na poszczególnych poziomach swojej aktywności, pozytywne wyniki, czyli zysk na sprzedaży, czy też zysk netto, to nie oznacza to, że firma nie upadnie. Mało tego istnieją badania, które pokazuj, że ponad 80% upadających przedsiębiorstw to papierowo zdrowe przedsiębiorstwa, dlatego, że borykają się z płynnością finansową, to znaczy przychód został wyfakturowany, mamy obroty i tak dalej, i tak dalej, natomiast realnie pieniądze do przedsiębiorstwa nie spływają.

BB: Czyli de facto mamy wirtualny zysk, bo na kontach nie ma gotówki, którą możemy obracać i nie możemy właściwie zarządzać przedsiębiorstwem. A jak sądzisz z czego biorą się te problemy przedsiębiorców związanych właśnie z płynnością finansową, bo też w swoim biznesie kilkunastoletnim, którym też zarządzasz w tej chwili jest ten temat bardzo często podnoszony i rozmawiacie z innymi przedsiębiorcami, jak to z twojej perspektywy wygląda? Dlaczego oni mają problemy z płynnością finansową.

JD: Pierwsze to ta świadomość, że jest się ogniwem większego łańcucha, to znaczy, że ktoś przede mną musi zapłacić, ja muszę zapłacić, ktoś za mną musi zapłacić. To po pierwsze, a po drugie brak wiedzy na temat rozwiązań i instrumentów, które można użyć w codziennym życiu gospodarczym, żeby przedsiębiorstwu po prostu żyło się lepiej, to znaczy, żeby działać płynnie, bez żadnych zacięć. To da się zrobić, jest setki jeżeli nie tysiące przykładów przedsiębiorstw w Polsce, które ułożyły sobie, ja to zawsze mówię lewą i prawą stronę, czyli stronę zobowiązań i stronę należności, a mówiąc szerzej cash flow, tak, że mimo mają rozbieżność pomiędzy terminami płatności swoich zobowiązań a terminami płatności spływu swoich należności i pewna dysproporcja kwotowa występuje między lewą a prawą stroną, mimo to są w stanie zarządzić tym przepływem i działać, bez względu na koniunkturę gospodarczą, płynnie.

BB: A jeżeli chodzi o te mechanizmy właśnie, czy produkty, które są związane z utrzymaniem płynności finansowej przedsiębiorstwa, to jak twoim zdaniem, bo nie ukrywam też, że nasz udział w tej kampanii też przede wszystkim ta idea, gdzie edukujemy przedsiębiorców w zakresie budowania świadomości, a z drugiej strony dostarczania właściwych produktów tym przedsiębiorstwom dzięki, którym ona utrzymują tę płynność finansową. Powiedz jeśli właśnie chodzi o takie produkty związane z utrzymaniem płynności finansowej, to z twojej perspektywy, co jest bardzo istotne?

JD: Przede wszystkim wydaje mi się, że musimy mówić o prewencji, to znaczy wiadomo, że skoro jesteśmy częścią jakiegoś większego łańcucha, to to czy zapłaci nam kolejne ogniwo zależy od tego, jaka jest moralność płatnicza tego następnego ogniwa. Warto rozpoczynając współpracę, a także kontynuując współpracę z odbiorcą , kontrahentem sprawdzać go, to znaczy sprawdzać, jak on płaci nie tylko do nas, bo to wiem, natomiast on płaci jeszcze do innych swoich partnerów gospodarczych, a jest szereg instrumentów dostępnych w wywiadowniach gospodarczych, między innymi, które mówią, jak ta firma płaci do innych. Ta moralność płatnicza według mnie to jest jeden z najważniejszych czynników wyprzedzających koniunkturę gospodarczą.

BB: Czyli ja rozumiem, że pieczęć prewencyjna obowiązkowo na fakturach i rozumiem raport o kontrahencie, czyli w momencie, kiedy przedsiębiorca podejmuje działania o współpracy powinien jednak sprawdzić tego kontrahenta, czy on w ogóle nie widnieje w BIGach, na przykład, na liście jako nierzetelny kontrahent.

JD: Tak, to prawda. Myślę, że dobrze, że wspomniałeś o tej pieczęci, bo to, że wierzytelność jako taka, czyli faktura jest monitorowana przez zewnętrzną instytucję taką jak bank, firma faktoringowa, firma windykacyjna, czy w ogóle jakakolwiek firma, która zajmuje się inkasem, czyli spływem należności, jest bardzo istotne dlatego, że bez względu na to, jaką ja firmę reprezentuje, to jednak o wiele większy respekt odbiorca, czyli płatnik ostateczny tej faktury, czuje wobec instytucji, które są większe, silniejsze, które mają zaplecze windykacyjne i prawne.

BB: Okey. A jakie inne jeszcze produkty? Idźmy dalej jakby jeżeli chodzi o tę dostępność produktów dla przedsiębiorcy w momencie, kiedy już ma do czynienia... jakby ten element wystawienia faktury i co wtedy? Jak może się zabezpieczać przedsiębiorca?

JD: Myślę, że bardzo taki ważnym instrumentem, który zawiera w sobie wiązkę wielu usług jest faktoring, który nie dość, że pozwala sprawdzić odbiorcę, nie dość, że pozwala upłynnić fakturę, która jest z definicji nie płynna przez okres terminu płatności, kiedy ma zastąpić ta zapłata, jak również pozwala ubezpieczyć taką należność przed skutkami niewypłacalności kontrahenta, a także pozwala ostatecznie zwindykować taką należność. To jest jedna sprawa, druga sprawa to oczywiście posiłkowanie się instytucjami, które pomagają windykować dług. Ja uważam, biorąc pod uwagę swoją wieloletnią praktykę, nie ma sensu, jeżeli kontrahent nie płaci, nie ma sensu w nieskończoność prolongować mu termin płatności i wierzyć, że w końcu zapłaci. W pewnym momencie trzeba podjąć bardzo ważną decyzję menadżerską i powiedzieć: nie, tworzę rezerwę od tej należności czy od grupy należności i zlecam windykacje. Windykacja obecnie nie jest drogim instrumentem w porównaniu do wielkości kwoty, którą można stracić ostatecznie. Więc nie ma co się zastanawiać, nie ma co wierzyć. Ja teraz się śmieję, że należność dopóki jest należnością, dopóki się nie wierzy w spłatę kontrahenta, później jest wierzytelnością.

BB: Wiesz, ja sam mam doświadczenia rzeczywiście z klientami, którzy dzwonią do nas i problem. Ja uważam też jeden z głównych problemów przedsiębiorców, czy całego segmentu MSP polega na tym, że oni podejmują działania po kilku miesiącach, czyli oni nie działają po 14, po 30 dniach , tylko oni reagują po 7-8 miesiącach i na pytanie, co do tej pory robili, oni mówią, że no właśnie mieli nadzieję, że ktoś spłaci i wykonywali telefon a ktoś im obiecywał, że po prostu dokona spłaty. Czyli nie ma jakby tej wiedzy podstawowej w zakresie zarządzania tą płynnością finansową.

JD: To ważne jest z moralnego, ludzkiego punktu widzenia oczywiście, że wierzymy, że ufamy, to jest istotne dlatego, że większość, na przykład, wskaźników badających koniunkturę… to są takie subiektywne odczucia związane bardzo mocno z psychologią i zaufaniem, ale z drugiej strony w biznesie nie można i ufać i nie można ufać przez długi czas dlatego, że czym wcześniej podejmiemy działania. Czy to mówimy o inwestycjach, czy to mówimy ostatecznie o długu, który gdzieś tam jest niezapłacony, tym większa jest szansa, że go odzyskamy i jest naprawdę bardzo wiele przykładów na rynku, które pokazują, że jeżeli ktoś zdrowo od samego początku do samego końca zarządza taką należnością i spływem tej należności, czyli spłatą, przechodzi przez czasy koniunktury i dekoniunktury gospodarczej o wiele łagodniej, o wiele płynniej.

BB: Dobrze. To w taki razie, szanowni państwo zobaczmy też z punktu widzenia budowania świadomości krótki filmik prezentujący, jakie przedsiębiorca może mieć problemy w związku z niezapłaconymi fakturami.

Narrator: To jest faktura. Została wystawiona z dwutygodniowym terminem płatności. Spokojnie czeka na terminową wpłatę. Wierzy, że pieniądze wpłyną na czas, dzięki czemu firma opłaci koszty, wypłaci pensję pracownikom oraz uiści należne podatki. Dodatkowo przedsiębiorce będzie stać na zakup produktów lub usług. Stanie się częścią dobrze funkcjonującego łańcucha napędzającego gospodarkę.

Mężczyzna: Ale to tylko teoria. Według czternastej fali badania Bibby MSP Index ponad połowa polskich przedsiębiorców odnotowuje opóźnienia w płatnościach. Spójrzmy, co będzie się działo, gdy kontrahenci przestają płacić w terminie.

Narrator: Powstają złe długi, czyli płatności przeterminowane, trudne do odzyskania, które utrudniają rozwój małych, średnich i dużych polskich firm. Brak płynności finansowej powoduje problemy z terminowym wypłacaniem wynagrodzeń, opłaceniem należnych podatków, składek ZUS i zobowiązań wobec podwykonawców. Dobrze funkcjonujący łańcuch pęka. Firma nie może normalnie funkcjonować, ani rozwijać się. Grozi jej bankructwo.

BB: Kończąc naszą dyskusję, chciałem zapytać z punktu widzenia budowania tej świadomości przedsiębiorców i kampanii społecznej, którą prowadzimy. Powiedz, jakie będę kolejne kroki tej kampanii?

JD: Przede wszystkim spotkania z przedsiębiorcami. My chcemy mówić o narzędziach, nie chcemy mówić o instytucjach, które proponują te narzędzia. To jest istotne, ale tych instytucji jest naprawdę dużo. Ważne jest, żeby przebiło się do świadomości przedsiębiorców, czyli właścicieli firm, ale także tych, którzy zarządzają w imieniu właścicieli finansami tych firm, że istnieje bardzo dużo narzędzi do tego, żeby poprawić płynność, żeby zabezpieczyć tę płynność. Więc spotkania z przedsiębiorcami, akcje medialne w prasie, w mediach społecznościowych, w telewizjach, których będziemy szeroko i bardzo mocno mówić na temat tego, że można, jeżeli się chce. Zamierzamy bardzo szeroko promować wszystkie rozwiązania. Nie tylko faktoring, który bezpośrednio ja oferuję.

BB: Czyli to o czym mówiliśmy,czyli różny rodzaj?

JD: Tak, ale także te poszczególne wiązki usług, które składają się na ten faktoring, dlatego, że ja wychodzę z założenia, że to minimum, które trzeba wykonać by czuć się bezpiecznie posiadając firmę, czy prowadząc tę firmę, to jest korzystanie, co najmniej z dwóch , trzech narzędzi które są na rynku. Jeżeli nie z faktoringu, który pozwala, gdzieś na końcu zastąpić wiele narzędzi i mieć jedną umowę i jeden produkt, który oferuje wiele dodatkowych usług.

BB: Oczywiście. Bardzo dziękuję. W takim razie „Płacę faktury - jestem gospodarczo odpowiedzialny” to hasło naszej kampanii społecznej. Zwracamy się też do państwa, o oglądanie i czytanie też na stronie www.placefaktury.pl. Zapraszamy właśnie do obejrzenia też tej strony, gdzie jest program, gdzie są wywiady z przedsiębiorcami, gdzie staramy się edukować w zakresie szeroko rozumianego zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstwa.

JD: Ja jeszcze pragnę dodać tylko, że każdy przedsiębiorca musi pamiętać o tym, że od niego bardzo, bardzo dużo zależy. Bycie ogniwem, które składa się na całą gospodarkę oznacza, że jeżeli ja płacę i jestem gospodarczo odpowiedzialny, oznacza, że mój łańcuch, w którym istnieje, łańcuch gospodarczych powiązań działa prawidłowo. A jest duża szansa, że cały ten łańcuch przetrwa nawet najcięższe czasy.

BB: Bardzo dziękuję Jurku za dzisiejsze spotkanie, dziękuję państwu za uwagę i do zobaczenia za tydzień. Do zobaczenia.

Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!