KLAUZULA INFORMACYJNA

 

TREŚĆ OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO ZGODNEGO Z ART. 13 UST. 1 RODO

 

1. Administratorem danych osobowych jest Vindicat Sp. z o.o. z siedzibą w: Warszawie (00-844) ul. Grzybowska 87 („Administrator”);

2. Dane kontaktowe Administratora: [email protected], tel. +48 796 123 124.

3. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach, w zależności od udzielonej zgody:

 1. W przypadku akceptacji Regulaminu świadczonych przez Administratora Usług: : w celu Świadczenia Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 2. W przypadku udzielenia dobrowolnych zgód dotyczących realizowania marketingu bezpośredniego: W celu przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, wiadomości sms) przy wykorzystaniu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, tablet, komputer), treści marketingowych, w tym informacji handlowych. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zgoda osoby, której dane dotyczą - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Do przetwarzania danych Abonenta uprawnia również art. 18 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
 3. W przypadku zapytania ogólnego lub ofertowego za pomocą formularza kontaktowego: W celu udzielenia odpowiedzi na pytanie, dostarczenia treści informacyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci udzielania wszelkich informacji na temat swojej działalności oraz na temat oferowanych przez siebie produktów i usług, na żądanie zainteresowanych osób.

4. Dane osobowe mogą być udostępniane następującym kategoriom odbiorców:: podmioty hostingowe oraz inne podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, pracownicy Administratora oraz osoby upoważnione przez Administratora.

5. Administrator jeśli nie będzie to konieczne (np. podane kontakty będą z krajów trzecich), nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez:

 1. W przypadku realizacji zamówionej usługi: przez cały okres świadczenia usługi,
 2. W przypadku udzielenia dobrowolnej zgody w celach marketingu bezpośredniego: do wycofania zgody,
 3. W przypadku zapytania ogólnego lub ofertowego: przez okres 90 dni od otrzymania zapytania względnie 90 dni od ostatniego kontaktu wykonanego w kontynuacji korespondencji.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku wskazanym w pkt. 3 lit c). a także prawo do przenoszenia danych,
 2. wycofania udzielonej zgody (w przypadku wskazanym w pkt. 3 lit b), co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem
 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie danych jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, lecz:

 1. ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi świadczenie Usług – w przypadku wskazanym w pkt. 3 lit. a),
 2. ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi wykonywanie marketingu bezpośredniego,
 3. ich nie podanie uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie

9. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!