Baza wiedzy

Wybrany tag – Umowy

None

Umowa zlecenie – praktyczne porady dla przedsiębiorców

    30-11-2017

Umowa zlecenie to jedna z najczęściej występujących umów w sektorze przedsiębiorstw. W porównaniu z umową o pracę, zleceniobiorca ma mniej praw i przywilejów niż pracownik. Ale umowa zlecenia ma również swoje plusy nie tylko z punktu widzenia zleceniodawcy. Dla zleceniobiorców korzystne jest przede wszystkim to, że zlecenie jest bardziej elastyczne niż mocno uregulowana umowa o pracę. Właśnie dzięki temu ta forma zatrudnienia jest bardziej przystępna dla wielu osób. Należy pamiętać, że umowa ta umożliwia pracownikom zatrudnionym na umowę o pracę wykonywanie dodatkowych prac w innych przedsiębiorstwach bez konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Właśnie dzięki temu ten typ umowy jest ...

None

Umowa przewozu – porady dla przedsiębiorców

    21-11-2017

Umowa przewozu została uregulowana w polskim prawie zarówno w kodeksie cywilnym, jak i w licznych ustawach szczególnych, które odnoszą się do poszczególnych typu transportu. Co do zasady kodeksowe regulacje stosuje się subsydiarnie, gdyż pierwszeństwo mają regulacje zawarte w ustawach szczególnych. Postanowienia kodeksowe stosuje się w pełni tylko w przypadku przewozu konnego, gdyż nie jest on uregulowany w żadnej odrębnej ustawie.

Popularne tematy