Baza wiedzy

Wybrany tag – Umowa o pracę

None

Umowa o pracę – wskazówki dla przedsiębiorców

    08-01-2018

Umowa o pracę to czynność prawna, która polega na złożeniu na piśmie przez pracownika i pracodawcę zgodnych oświadczeń woli, które potwierdzają zobowiązanie pracownika do wykonywania za wynagrodzeniem określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu ...

None

Składki ZUS - koszty zatrudnienia pracowników

    07-06-2017

Poniżej przedstawiamy koszty (składki ZUS i inne koszty), jakie musi ponieść przedsiębiorca zatrudniając podwładnych na zasadach różnych typów umów. Omówimy te trzy typy, które są najbardziej popularne, czyli umowę o pracę, umowę – zlecenie i umowę o dzieło.