Baza wiedzy

Wybrany tag – Umowa kupna-sprzedaży

None

Umowa kupna sprzedaży – na czym polega?

    05-10-2017

Umowa kupna sprzedaży jest to umowa cywilnoprawna uregulowaną w kodeksie cywilnym, konkretnie w jego przepisach art. 535 – 555. Jej istotą jest to, że sprzedawca zobowiązuje się do przeniesienia na kupującego własności rzeczy oraz wydania tej rzeczy, a kupujący w zamian ...