Baza wiedzy

Wybrany tag – Ugoda

None

Uznanie długu, czyli jak dłużnik – świadomie lub nie – może pomóc nam w windykacji należności

    17-02-2017

Uznanie przez dłużnika swojego długu znacznie poprawia sytuację prawną wierzyciela – jest dowodem na istnienie zobowiązania, przerywa proces przedawnienia i ułatwia sądową windykację należności.

Wyróżnia się dwa rodzaje uznania długu – właściwe oraz niewłaściwe. Choć istotnie się od siebie różnią, mają takie same skutki prawne.

None

Dlaczego warto złożyć wniosek o zawezwanie do próby ugodowej?

    07-02-2017

Prowadząc z dłużnikiem negocjacje dotyczące spłaty zadłużenia, większość przedsiębiorców stara się unikać drogi sądowej. Obawiają się nie tylko dodatkowych obciążeń finansowych (opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego) ale także tego, że pozew sądowy nadszarpnie ich relacje handlowe lub wręcz doprowadzi do zerwania współpracy z firmą, która zalega z płatnością.

Popularne tematy