Baza wiedzy

Wybrany tag – Skarga pauliańska

None

Jak działa skarga pauliańska?

    03-10-2017

Częstym sposobem na unikanie przez nierzetelnych dłużników zapłaty zaległych zobowiązań jest pozorne wyzbywanie się majątku. Chodzi tu o nic innego, jak o potocznie zwane „przepisywanie” wartościowych składników majątku (np. nieruchomości) na żonę, dzieci, rodzeństwo itp.

To „przepisywanie” jest z reguły fikcyjne i jego jedynym celem jest uniknięcie ryzyka skierowania przez wierzyciela egzekucji komorniczej do określonych składników majątku dłużnika. Właśnie w takich sytuacjach z pomocą przychodzi skarga pauliańska. Otóż zapewnia ona ochronę wierzycielowi przed takimi nielojalnymi zachowaniami dłużnika.

None

Co zrobić, gdy dłużnik pozbywa się swojego majątku?

    16-02-2017

W trakcie trwania postępowania sądowego dłużnicy często podejmują działania, które mają na celu ukrycie posiadanego majątku. Najczęściej sprzedają go po zaniżonej cenie lub przekazują w darowiźnie bliskim lub rodzinie. Są przekonani, że w ten sposób staną się niewypłacalni. Istnieje jednak w prawie polskim sposób, by ochronić się przed takimi zabiegami, a jest nią... skarga pauliańska.

Popularne tematy