Baza wiedzy

Wybrany tag – Przedawnienie

None

Co oznacza przedawnienie długu?

    15-09-2017

Przedawnienie długu nie powoduje, że dług nie może być dochodzony prawnie. Należy się jednak liczyć z tym, że skierowanie sprawy do sądu w sprawie przedawnionej wierzytelności może być ryzykowne. Dłużnik, bowiem, może podnieść zarzut przedawnienia, co spowoduje oddalenie powództwa w tej sprawie.

None

Przedawnienie długu telekomunikacyjnego

    26-04-2017

Długi telekomunikacyjne powstałe na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tak jak inne roszczenia majątkowe podlegają przedawnieniu. Należy jednak pamiętać, że upływ terminu przedawnienia nie spowoduje tego, że dług już nie będzie istniał. Operator dalej będzie mógł go dochodzić także na drodze sądowej.

None

Przedawnienie niespłaconego kredytu

    12-04-2017

Obecnie wiele osób zaciąga kredyty w bankach, na przykład na zakup sprzętu domowego, drogiej elektroniki czy też samochodu. Nadmierne obciążenie finansowe takimi kredytami powoduje często, że w pewnym momencie osoby te nie są w stanie spłacać zaciągniętych przez siebie zobowiązań w instytucjach finansowych. Brak wpłaty rat za kredyt zmusza banki lub inne instytucje finansowe do podejmowania różnych działań mających na celu odzyskanie pieniędzy. Takie działania prowadzą zwykle wewnętrzne działy windykacji, które stosują różne metody dochodzenia należnych bankowi roszczeń. Powoduje to, że istotnym zagadnieniem z punktu widzenia kredytobiorcy jest przedawnienie niespłaconego kredytu.

None

Przedawnienie długu alimentacyjnego

    20-03-2017

Przedawnienie długów alimentacyjnych to istotne zagadnienie dla wielu rodziców i dzieci, którzy mają prawo bądź roszczenie o wypłatę określonej kwoty alimentów od rodziców. Ważna jest kwestia rozróżnienia przedawnienia roszczenia alimentacyjnego od przedawnienia prawa do roszczeń alimentacyjnych.

Popularne tematy