Baza wiedzy

Wybrany tag – Prawo pracy

None

Prawo pracy w przedsiębiorstwie. Na co należy zwrócić uwagę?

    05-06-2017

Prawo pracy jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Niemal każdy przedsiębiorca zatrudnia co najmniej kilku podwładnych na zasadach umowy o pracę. Korzystając z tej formy prawnie dopuszczalnej współpracy, pracodawca musi zdawać sobie sprawę z szeregu ciążących na nim obowiązków, bowiem taka świadomość uchroni go przed stratą czasu i zasobów finansowych, które mogą być konsekwencją naruszeń prawa pracy. Poniżej zasygnalizowano dwa przykładowe obszary, w których wiedza z zakresu prawa pracy jest szczególnie ważna.

Popularne tematy