Baza wiedzy

Wybrany tag – Karty kredytowe

None

Przedawnienie niespłaconego kredytu

    12-04-2017

Obecnie wiele osób zaciąga kredyty w bankach, na przykład na zakup sprzętu domowego, drogiej elektroniki czy też samochodu. Nadmierne obciążenie finansowe takimi kredytami powoduje często, że w pewnym momencie osoby te nie są w stanie spłacać zaciągniętych przez siebie zobowiązań w instytucjach finansowych. Brak wpłaty rat za kredyt zmusza banki lub inne instytucje finansowe do podejmowania różnych działań mających na celu odzyskanie pieniędzy. Takie działania prowadzą zwykle wewnętrzne działy windykacji, które stosują różne metody dochodzenia należnych bankowi roszczeń. Powoduje to, że istotnym zagadnieniem z punktu widzenia kredytobiorcy jest przedawnienie niespłaconego kredytu.

Popularne tematy