Baza wiedzy

Wybrany tag – EPU

None

EPU – Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

    29-08-2017

EPU, czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zostało wprowadzone ustawą z dnia 9 stycznia 2009r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jest ono szczególnym trybem postępowania cywilnego, który umożliwia dochodzenie drobnych i nieskomplikowanych roszczeń. Sprawy dochodzone w EPU nie mogą wymagać przeprowadzenia postępowania dowodowego. Co warto podkreślić już na wstępie, obecnie przepisy nie zawierają limitu wartości przedmiotu sporu, jaki może zostać rozpoznany w EPU. Powoduje to, że możliwie jest dochodzenie roszczeń w EPU, których wartość przedmiotu sporu stanowi nawet bardzo wysoka kwota pieniężna, oczywiście pod warunkiem, że nie są to sprawy zawiłe ze względu na stan faktyczny i ...

None

Jak zarejestrować się w e-Sądzie?

    23-02-2017

Dziś, gdy przez internet można załatwić niemal wszystko, nie dziwi fakt, że internet wkroczył także do sądownictwa. E-Sąd czyli elektroniczne postępowanie upominawcze staje się coraz bardziej popularną metodą dochodzenia wierzytelności.

Popularne tematy