Baza wiedzy

Wybrany tag – Egzekucja z nieruchomości

None

Egzekucja z nieruchomości

    04-12-2017

Dzisiaj omówimy egzekucję z nieruchomości. Ale najpierw kilka słów tytułem ogólnego wstępu. Co do zasady postępowanie egzekucyjne jest wszczynane na wniosek wierzyciela. Taki wniosek musi zostać skierowany do komornika. Można go złożyć zarówno w formie pisemnej jak i w formie ustnej (czyli do protokołu). We wniosku o wszczęcie egzekucji trzeba wskazać, jakie świadczenie ma być odzyskane oraz trzeba określić, w jaki sposób komornik ma prowadzić egzekucję. Przez sposób egzekucji należy rozumieć egzekucję z określonego zbioru przedmiotów należącego do dłużnika lub z przysługującego mu prawa majątkowego. Sposobem egzekucji jest np. egzekucja z ruchomości, wierzytelności, czy egzekucja z nieruchomości, którą się dzisiaj ...

Popularne tematy