Baza wiedzy

Wybrany tag – Egzekucja komornicza

None

Egzekucja świadczeń niepieniężnych

    22-11-2017

Na początek krótkie podsumowanie kluczowych informacji o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Jest to jeden ze sposobów na finalizację procesu odzyskiwania należności (oczywiście obok egzekucji świadczeń pieniężnych). Sposób w jaki przebiegnie egzekucja świadczeń niepieniężnych zależy od typu zaległego świadczenia, które chcemy odzyskać. Zazwyczaj świadczenia niepieniężne polegają na zaspokojeniu wierzyciela (czyli osoby dochodzącej zaległego roszczenia) poprzez wydanie określonej rzeczy ruchomej, nieruchomości lub poprzez uzyskanie od dłużnika określonego zachowania (takiego jak złożenie przez niego oświadczenia woli o określonej treści, czy też zaprzestania określonych działań). Komornicy sądowi są właściwi do prowadzenia tego rodzaju egzekucji. Zazwyczaj mogą oni w trakcie procesu odzyskiwania świadczeń niepieniężnych stosować różne ...

None

Jak komornik ściąga pieniądze od firm i osób fizycznych?

    26-10-2017

Ostatnim etapem procesu odzyskiwania należności od nierzetelnych kontrahentów jest egzekucja komornicza. Polega ona na tym, że komornik za pomocą środków przymusu doprowadza do wykonania wyroku, który zapadł w konkretnej sprawie. Praca komornika polega na zajęciu i spieniężeniu majątku opornego dłużnika na poczet jego zobowiązań. Dzięki temu pokrzywdzony wierzyciel ma szansę na odzyskanie swoich zaległych należności wraz z odsetkami.

None

Skarga na czynności komornika – kiedy można ją złożyć ?

    19-10-2017

Dzisiaj zajmiemy się skargą na czynności komornika. Taka skarga to środek obrony, który może zastosować dłużnik lub wierzyciel w związku z nieprawidłowymi czynnościami wykonanymi przez komornika. Skargi na czynności komornika mogą być składane wielokrotnie w ciągu jednej egzekucji komorniczej.  Każdorazowo wniesienie skargi na czynności komornika powoduje, że działania podjęte przez komornika są poddane kontroli i ocenie sądu. Kontrola sądu polega na ocenie legalności działań komornika.

 

Popularne tematy