Baza wiedzy

Wybrany tag – BIG

None

Co to jest informacja gospodarcza i jak ją zdobyć? Czym informacja gospodarcza różni się od informacji biznesowej?

    17-10-2017

Niejeden przedsiębiorca poszukujący danych o interesujących go podmiotach zadaje sobie pytanie, czy dana informacja ma charakter biznesowy czy gospodarczy. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że oba te terminy są tożsame i rozróżnienie zakresów obu typów informacji ma charakter wyłącznie dysputy akademickiej. Tak jednak nie jest. Otóż udostępnianie informacji gospodarczych zostało uregulowane prawnie w ustawie o biurach informacji gospodarczej. Natomiast pozyskiwanie informacji biznesowych, które nie mają charakteru informacji gospodarczych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie) nie jest prawnie uregulowane.

None

Czym są Biura Informacji Gospodarczej (BIG)?

    01-06-2017

Biuro Informacji Gospodarczej (w skrócie BIG) to instytucja, która działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wbrew nazwom (często wprowadzającym w błąd, że to instytucje państwowe poprzez użycie słowa „krajowy” w nazwie firmy), BIG-i to podmioty komercyjne (prowadzące działalność gospodarczą), mające formę prawną spółki akcyjnej. Nie są to więc instytucje państwowe, czy samorządowe.

Popularne tematy