Sprzedaż licytacyjna ruchomości - W jaki sposób przebiega egzekucja z ruchomości - cz. 2

    10-08-2017

Dzisiaj opisujemy jak wygląda sprzedaż licytacyjna ruchomości. Jest to druga część z serii artykułów, w jaki sposób przebiega egzekucja z ruchomości. Zapraszamy do zapoznania się z częścią 1 artykułu.

sprzedaż licytacyjna ruchomości

Sprzedaż licytacyjna ruchomości - pierwszy krok, czyli obwieszczenie o licytacji

Pierwszy krok, który musi zostać podjęty, aby sprzedaż licytacyjna ruchomości była możliwa to przygotowanie i wystosowanie obwieszczenia o niej przez komornika. Następuje ono publicznie w budynku sądu i jednocześnie na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej. Dodatkowo, jeżeli wartość przedmiotów, które mają zostać zlicytowane przekracza pięć tysięcy złotych, to komornik może zamieścić obwieszczenie o licytacji również w gazecie lokalnej (czy nawet ogólnokrajowej).

W obwieszczeniu o licytacji komornik określa czas, miejsce, przedmiot oraz warunki licytacji, która ma się odbyć.  Dodatkowo umieszcza sumę oszacowania, cenę wywołania oraz informacje gdzie i kiedy można oglądać przedmioty, które zostaną poddane licytacji. Jeżeli komornik wystawił na licytację znaczną liczbę przedmiotów, to nie musi umieszczać w obwieszczeniu szczegółowych informacji dotyczących każdej ze sprzedawanych rzeczy (wystarczy jedynie informacja odnośnie tych, które są najbardziej wartościowe).

Cena wywołania i rękojmia

Cena wywołania w pierwszym terminie licytacji wynosi dokładnie trzy czwarte wartości szacunkowej sprzedawanego przedmiotu. Natomiast jeżeli licytacja w pierwszym terminie nie dojdzie do skutku lub nie przyniesie oczekiwanego rezultatu w postaci sprzedania danego przedmiotu, to zajęte ruchomości mogą być sprzedane w drugim terminie licytacyjnym. W takim przypadku są sprzedawane z niższą ceną wywołania wynoszącą połowę wartości szacunkowej danej ruchomości.

Wysokość ceny wywołania ma duże znaczenie. Bowiem wszystkie osoby, które są zainteresowane udziałem w licytacji danej rzeczy muszą złożyć rękojmię.  Obecnie składa się rekjomię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację.

Przebieg licytacji

Licytacja odbywa się publicznie, przy czym nie mogą w niej uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji. Warto podkreślić, że licytacja nie musi mieć charakteru rywalizacji, bowiem do jej odbycia wystarcza pojawienie się jednego licytanta. Jednak typowo licytacja ma charakter konkurencyjny i poszczególni licytanci oferują coraz wyższą cenę za dany przedmiot, przy czym zaofiarowana cena przestaje wiązać, gdy inny licytant oferuje więcej. Licytację kończy przybicie, którego udziela komornik osobie ofiarującej najwyższą cenę, jeżeli po trzykrotnym wezwaniu do dalszych postąpień nikt nie ofiaruje więcej. Nabywca ma obowiązek zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia o ile nie przewyższa ona kwoty pięciuset złotych. Natomiast jeżeli kwota ta jest wyższa to nabywca musi niezwłocznie zapłacić jedynie jedną piątą ceny, a resztę dopłaca dnia następnego.

Część trzecia wkrótce. Omówimy w niej sprzedaż w trybie licytacji elektronicznej.

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak

Popularne tematy