Optymalizacja procesu odzyskiwania należności pod kątem biznesowym cz.2

    04-08-2017

W części pierwszej niniejszego artykułu pisaliśmy o tym, jak ma przebiegać optymalizacja procesu odzyskiwania należności.  Nadmienialiśmy, że proces odzyskiwania należności należy profesjonalizować i automatyzować. Dzięki temu zamiast tworzyć wielki dział windykacji w firmie, można zatrudnić kilku profesjonalistów i wyposażyć ich w narzędzie, które znacząco ułatwi im pracę, czyli w system do windykacji online Vindicat.pl. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi zagadnieniami to zapraszamy do lektury części pierwszej. Poniżej dalszy ciąg porad, które pozwolą na optymalizację procesu odzyskiwania należności.

odzyskiwanie należności online jest możliwie dzięki systemowi Vindicat.pl

 

40 EURO A NALEŻNOŚCI

Prowadzenie windykacji zawsze związane jest z ponoszeniem kosztów przez wierzyciela. Jest jednak sposób, aby te koszty zmniejszyć. Otóż prawo Unii Europejskiej wprowadziło zryczałtowaną kwotę rekompensaty, która ma stanowić wyrównanie kosztów wierzycieli odzyskujących należne im zobowiązania. Ta zryczałtowana rekompensata wynosi równowartość w złotówkach kwoty 40 euro (według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym zaległe świadczenie stało się wymagalne). Kwotę tą wierzyciel może doliczyć do wysokości zaległego świadczenia. Dzięki tej kwocie windykacja może być praktycznie bez kosztowa o ile wierzyciel skorzysta z systemu automatyzującego ten proces. Przykładem takiego systemu jest system do windykacji online Vindicat.pl.

LEPSZA PREWENCJA NIŻ ODZYSKIWANIE

Kolejna porada, dzięki której można zoptymalizować proces odzyskiwania należności jest następująca: lepsza prewencja niż odzyskiwanie zaległych należności. Niektóre systemy ułatwiające optymalizację działań windykacyjnych nie mają wbudowanego modułu umożliwiającego prewencję. Inaczej jest w przypadku systemu Vindicat.pl. Dzięki niemu możesz podjąć różnorodne działania windykacyjne, w tym masz możliwość: sprawdzenia informacji o kontrahencie na giełdzie długów prowadzonej przez Vindicat.pl, wygenerowania raportu z BIG InfoMonitor o bieżącym stanie zobowiązań kontrahenta, czy umieszczenia pieczęci prewencyjnej Vindicat.pl na wystawianych przez Ciebie fakturach. Pamiętaj te działania pomogą Ci się ustrzec przed nieuczciwymi kontrahentami oraz wyślą jasną wiadomość, że Twoja firma zna się na windykacji i nie warto zalegać z zobowiązaniami jej należnymi.

IM SZYBCIEJ TYM LEPIEJ

I na koniec ostatnia porada umożliwiająca optymalizację procesu odzyskiwania należności. Im szybciej zaczniesz działać, tym lepiej. Nie warto zwlekać z odzyskiwaniem należności kilku czy kilkunastu miesięcy. Taki brak działania daje szansę nieuczciwym kontrahentom na utrudnienie lub nawet uniemożliwienie późniejszej egzekucji.

 

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 6 razy.
Twoja ocena: Brak

Popularne tematy