Formy prawne w jakich można prowadzić działalność gospodarczą w Polsce część 2

    14-06-2017

Druga część artykułu dotyczy zagadnień związanych ze spółkami kapitałowymi, a także innych form prawnych, które również nie są mniej popularane, a pozwalają na prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce.

na zdjeciu widać wieżowiec korporacyjny i jego dach

Poniżej zestawiono kolejne prawnie dopuszczalne formy, w jakich można prowadzić działalność gospodarczą w Polsce wraz z krótkim opisem każdej z tych form (z uwzględnieniem jej podstawowych wad i zalet).

SPÓŁKI KAPITAŁOWE – są to spółki prawa handlowego, które opierają się na elemencie majątkowym; wyróżnia się dwa rodzaje spółek kapitałowych, mianowicie: spółkę akcyjną i spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; wszystkie spółki kapitałowe mają osobowość prawną, ich wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki, nieodłącznym ich elementem są organy wewnętrzne oraz rozdział zarządu spółką od jej struktury własności.

SPÓŁKA AKCYJNA – jeden z dwóch typów spółek kapitałowych; jest to najbardziej złożona struktura ze wszystkich spółek handlowych, dlatego zwykle wykorzystuje się ją do prowadzenia działalności gospodarczej na dużą skalę; jej obowiązkowymi organami są: walne zgromadzenie akcjonariuszy, zarząd spółki oraz rada nadzorcza; wspólnicy tego typu spółki handlowej nazywani są akcjonariuszami.

cechy spółki akcyjnej: wysokie koszty założenia i rejestracji, konieczność prowadzenie profesjonalnej księgowości, wysoki kapitał zakładowy, podwójne opodatkowanie zysków, ograniczona odpowiedzialność akcjonariuszy, łatwość w pozyskaniu kapitału

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – drugi typ spółek kapitałowych; jest to najbardziej popularny rodzaj spółki w Polsce; taką spółkę może utworzyć jedna osoba (wtedy powstanie jednoosobowa spółka z o.o.) lub grupa osób (wtedy powstanie klasyczna spółka z o.o.); udziały w spółce z o.o. mogą mieć nie tylko osoby fizyczne, ale również osoby prawne czy jednostki organizacyjne posiadające podmiotowość prawną na mocy kodeksu cywilnego.

cechy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: wysokie koszty założenia i rejestracji, profesjonalna księgowość, organiczona odpowiedzialność wspólników, możliwość założenia spółki nawet przez jeden podmiot, łatwość w pozyskiwaniu kapitału

SPÓŁDZIELNIA – kolejnym podmiotem, który może prowadzić działalność gospodarczą jest spółdzielnia; jest to twór zupełnie inny niż wszystkie podmioty omówione powyżej, bowiem działa on na zasadach określonych w zupełnie innym akcie prawnym niż kodeks spółek handlowych, mianowicie na zasadach określonych w prawie spółdzielczym; spółdzielnia to „dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej liczby osób” (minimum dziesięciu osób fizycznych lub trzech osób prawnych), które współdziałają prowadząc działalność gospodarczą w interesie członków spółdzielni; spółdzielnie mają osobowość prawną.

PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWE – są to przedsiębiorstwa, których jedynym właścicielem jest Skarb Państwa; należy je odróżnić od spółek handlowych, w których udziały ma Skarb Państwa, bowiem takie podmioty nadal pozostają spółkami handlowymi niezależnie od struktury własnościowej (a nie stają się przedsiębiorstwami państwowymi); zasady funkcjonowania przedsiębiorstw państwowych określa odrębna ustawa.

 

Oceń ten artykuł:

Ocena: 5/5
Głosowano: 5 razy.
Twoja ocena: Brak

Popularne tematy