facebook

Baza wiedzy

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

  29-08-2017

EPU, czyli Elektroniczne Postępowanie Upominawcze zostało wprowadzone ustawą z dnia 9 stycznia 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Jest ono szczególnym trybem postępowania cywilnego, który umożliwia dochodzenie drobnych i nieskomplikowanych roszczeń. Sprawy dochodzone w ...

Kto prowadzi Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

Kto prowadzi Rejestr Dłużników Niewypłacalnych?

  28-08-2017

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych to jeden z trzech rejestrów, które działają od 1 stycznia 2001r. w Polsce. Został on wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Jest on trzecim rodzajem rejestru wchodzącego w skład Krajowego ...

Co to jest handel długami?

Co to jest handel długami?

  25-08-2017

Dzisiaj kilka słów o tym, co to jest handel długami. Otóż to nic innego, jak obrót wierzytelnościami na giełdzie długów. Poniżej wszelkie szczegóły niezbędne do zrozumienia, jak działa taki proces.

Co to jest pieczęć prewencyjna?

Co to jest pieczęć prewencyjna?

  24-08-2017

Dzisiaj kilka słów o tym, co to jest pieczęć prewencyjna i jak za jej pomocą dyscyplinować kontrahentów do terminowego regulowania zobowiązań.

Jak odzyskać pieniądze od firmy?

Jak odzyskać pieniądze od firmy?

  22-08-2017

Dzisiaj kilka słów o tym, jak skutecznie odzyskać pieniądze od firmy. Z całą pewnością prowadzenie własnej działalności gospodarczej może dawać dużo satysfakcji, jednak każdy przedsiębiorca, wcześniej czy później spotyka się z koniecznością odzyskiwania pieniędzy od nieterminowego kontrahenta. Odzyskiwanie zaległych pieniędzy ...

Jak przebiega egzekucja i licytacja ruchomości?

Jak przebiega egzekucja i licytacja ruchomości?

  07-08-2017

Jednym ze sposobów na odzyskanie zaległych wpłat od dłużnika jest zajęcie i następnie zlicytowanie posiadanych przez niego ruchomości, takich jak samochód, pralka, telewizor, czy nawet zwierzę domowe. Egzekucja z ruchomości jako sposób zaspokojenia wierzyciela jest zazwyczaj mocno krytykowana przez opinię ...

Optymalizacja procesu odzyskiwania należności

Optymalizacja procesu odzyskiwania należności

  31-07-2017

Każdy przedsiębiorca co najmniej raz w swojej karierze zmierzył się z koniecznością odzyskiwania niezapłaconych należności. Czasem były to drobne kwoty, jednak czasem zdarzają się zaległości obejmujące bardzo poważne należności. Dzisiaj kilka słów o tym, jak przebiega optymalizacja procesu odzyskiwania należności.

Dlaczego warto negocjować z dłużnikiem?

Dlaczego warto negocjować z dłużnikiem?

  21-07-2017

Jeżeli ktoś zalega ze spłatą swoich zobowiązań to najkorzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla niego, jak i dla jego wierzyciela jest przeprowadzenie owocnych negocjacji. Dzięki nim wierzyciel szybciej uzyska środki, które są mu potrzebne, a dłużnik ma szansę na ustalenie takiego planu ...

Sztuka rozmowy, czyli jak rozmawiać z dłużnikiem

Sztuka rozmowy, czyli jak rozmawiać z dłużnikiem

  19-07-2017

Dzisiaj kilka uwag o tym, jak należy prowadzić rozmowy z dłużnikiem. Nie jest to prosta sztuka, jednak warto stosować się do przedstawionych niżej zasad, ponieważ mogą one znacznie przyspieszyć cały proces odzyskiwania należności i dodatkowo w dużym stopniu mogą one ...

Jak przebiega windykacja?

Jak przebiega windykacja?

  17-07-2017

Windykacja należności to proces dość skomplikowany. Składają się na niego różne działania, których finalnym efektem ma być odzyskanie przez wierzyciela środków, do spłaty których zobowiązany jest dłużnik.

Przebieg procesu windykacji można podzielić na kilka etapów. Najpierw należy podjąć działania polubowne ...

Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!