Baza wiedzy

None

Egzekucja z ruchomości w jaki sposób przebiega? - część 1

  07-08-2017

Jednym ze sposobów na odzyskanie zaległych wpłat od dłużnika jest zajęcie i następnie zlicytowanie posiadanych przez niego ruchomości, takich jak samochód, pralka, telewizor, czy nawet zwierzę domowe. Egzekucja z ruchomości jako sposób zaspokojenia wierzyciela jest zazwyczaj mocno krytykowana przez opinię publiczną, jednak warto do niego sięgać, bowiem jest on bardzo skuteczny. Praktycznie nigdy nie dochodzi do licytacji pupili, ponieważ zwykle dłużnicy w magiczny sposób znajdują środki niezbędne do spełnienia zaległego zobowiązania. Ale przejdźmy do tego, jak przebiega w myśl polskiego prawa egzekucja z ruchomości.

None

Optymalizacja procesu odzyskiwania należności pod kątem biznesowym cz.2

  04-08-2017

W części pierwszej niniejszego artykułu pisaliśmy o tym, jak ma przebiegać optymalizacja procesu odzyskiwania należności.  Nadmienialiśmy, że proces odzyskiwania należności należy profesjonalizować i automatyzować. Dzięki temu zamiast tworzyć wielki dział windykacji w firmie, można zatrudnić kilku profesjonalistów i wyposażyć ich w narzędzie, które znacząco ułatwi im pracę, czyli w system do windykacji online Vindicat.pl. Jeżeli ktoś jest zainteresowany tymi zagadnieniami to zapraszamy do lektury części pierwszej. Poniżej dalszy ciąg porad, które pozwolą na optymalizację procesu odzyskiwania należności.

None

Dlaczego warto negocjować z dłużnikiem?

  21-07-2017

Jeżeli ktoś zalega ze spłatą swoich zobowiązań to najkorzystniejszym rozwiązaniem zarówno dla niego, jak i dla jego wierzyciela jest przeprowadzenie owocnych negocjacji. Dzięki nim wierzyciel szybciej uzyska środki, które są mu potrzebne, a dłużnik ma szansę na ustalenie takiego planu spłat, który będzie dla niego wykonalny. Przeczytaj dlaczego warto negocjować z dłużnikiem?

None

Sztuka rozmowy z dłużnikiem

  19-07-2017

Dzisiaj kilka uwag o tym, jak należy prowadzić rozmowy z dłużnikiem. Nie jest to prosta sztuka, jednak warto stosować się do przedstawionych niżej zasad, ponieważ mogą one znacznie przyspieszyć cały proces odzyskiwania należności i dodatkowo w dużym stopniu mogą one ułatwić dojście do porozumienia.

None

Jak przebiega windykacja?

  17-07-2017

Windykacja należności to proces dość skomplikowany. Składają się na niego różne działania, których finalnym efektem ma być odzyskanie przez wierzyciela środków, do spłaty których zobowiązany jest dłużnik.

Przebieg procesu windykacji można podzielić na kilka etapów. Najpierw należy podjąć działania polubowne, następnie sądowe, aby wreszcie przejść do postępowania egzekucyjnego. Te działania są klasycznie uznawane za kompletny przebieg procesu windykacji. Warto jednak podjąć pewne kroki wcześniej - można je zbiorczo nazwać jako działania prewindykacyjne.

None

Co to jest egzekucja komornicza?

  13-07-2017

Zazwyczaj najprostsze definicje są najbardziej użyteczne, dlatego dzisiaj w prosty sposób odpowiemy na pytanie, co to jest egzekucja komornicza. Otóż jest to proces zajmowania ruchomego i nieruchomego majątku dłużnika na poczet zaciągniętych prze niego zobowiązań. Zajęć dokonuje komornik na wniosek złożony przez wierzyciela posiadającego odpowiedni dokument sądowy (tj. tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności – oczywiście pojęcia te zostaną omówione poniżej, jednak zachęcamy również do zapoznania się z opublikowanym przez nas wcześniej trzyczęściowym słowniczkiem terminologii windykacyjnej).

Popularne tematy