Baza wiedzy

None

Co to jest egzekucja komornicza?

    13-07-2017

Zazwyczaj najprostsze definicje są najbardziej użyteczne, dlatego dzisiaj w prosty sposób odpowiemy na pytanie, co to jest egzekucja komornicza. Otóż jest to proces zajmowania ruchomego i nieruchomego majątku dłużnika na poczet zaciągniętych prze niego zobowiązań. Zajęć dokonuje komornik na wniosek złożony przez wierzyciela posiadającego odpowiedni dokument sądowy (tj. tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności – oczywiście pojęcia te zostaną omówione poniżej, jednak zachęcamy również do zapoznania się z opublikowanym przez nas wcześniej trzyczęściowym słowniczkiem terminologii windykacyjnej).

None

Co to jest niewypłacalność i czym ona się różni się od braku płynności finansowej?

    07-07-2017

Dzisiaj zajmiemy się dwoma kluczowymi pojęciami, które są często mylone, mianowicie pojęciem niewypłacalności i braku płynności finansowej. Niewypłacalność, a także brak płynności finansowej można ujmować zarówno w znaczeniu ekonomicznym, jak i w znaczeniu prawnym. W niniejszym materiale nie będziemy jednak przywoływać skomplikowanych definicji, tylko postaramy się wyjaśnić je w sposób jasny i zrozumiały nawet dla laików.

None

Jak działa e-sąd? Podstawowe pojęcia i porady z zakresu elektronicznego postępowania upominawczego.

    30-06-2017

W artykule poznasz podstawe pojęcia z zakresu działania e-sądu.

E-sąd to IV Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód w Lublinie, który jest jedynym właściwym sądem (niezależnie od lokalizacji wierzyciela i dłużnika oraz wartości przedmiotu sporu) do rozpatrywania spraw toczących się w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU).

Popularne tematy