facebook

Baza wiedzy

Materiały edukacyjne dotyczące różnych etapów windykacji

Jak poprawić konkurencyjność przedsiębiorstwa?

Jak poprawić konkurencyjność przedsiębiorstwa?

  09-06-2017

Konkurencyjność przedsiębiorstwa to nic innego jak zdolność danego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą do osiągania większych zysków niż jego konkurenci. Oczywiście konkurencyjność zależy od szeregu czynników, jednak obszarem, który w największy sposób wpływa na konkurencyjność danego podmiotu jest sposób realizowania procesów ...

Składki ZUS - koszty zatrudnienia pracowników

Składki ZUS - koszty zatrudnienia pracowników

  07-06-2017

Poniżej przedstawiamy koszty (składki ZUS i inne koszty), jakie musi ponieść przedsiębiorca zatrudniając podwładnych na zasadach różnych typów umów. Omówimy te trzy typy, które są najbardziej popularne, czyli umowę o pracę, umowę – zlecenie i umowę o dzieło.

Prawo pracy w przedsiębiorstwie. Na co należy zwrócić uwagę?

Prawo pracy w przedsiębiorstwie. Na co należy zwrócić uwagę?

  05-06-2017

Prawo pracy jest nieodłącznym elementem prowadzenia działalności gospodarczej. Niemal każdy przedsiębiorca zatrudnia co najmniej kilku podwładnych na zasadach umowy o pracę. Korzystając z tej formy prawnie dopuszczalnej współpracy, pracodawca musi zdawać sobie sprawę z szeregu ciążących na nim obowiązków, bowiem ...

Jak poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa?

Jak poprawić płynność finansową przedsiębiorstwa?

  02-06-2017

Płynność finansowa przedsiębiorstwa to nic innego jak zdolność danego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą do terminowego wywiązywania się z jego zobowiązań o charakterze finansowym. Pojęcie to można analizować w dwóch ujęciach: statycznym i dynamicznym. Statyczna płynność finansowa odnosi się do konkretnego ...

Czym są Biura Informacji Gospodarczej (BIG)?

Czym są Biura Informacji Gospodarczej (BIG)?

  01-06-2017

Biuro Informacji Gospodarczej (w skrócie BIG) to instytucja, która działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wbrew nazwom (często wprowadzającym w błąd, że to instytucje państwowe poprzez użycie słowa „krajowy” w nazwie firmy), BIG-i to ...

Automatyzacja procesów biznesowych w twojej firmie

Automatyzacja procesów biznesowych w twojej firmie

  30-05-2017

Procesy biznesowe to sekwencje czynności podejmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednym z takich procesów jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kluczowym elementem dbania o płynność finansową jest podejmowanie działań prewindykacyjnych i windykacyjnych, które również (ze względu na stopień skomplikowania i ...

Odsetki za opóźnienie

Odsetki za opóźnienie

  26-05-2017

Często zdarza się, że nasi kontrahenci opóźniają się z płatnościami. Na podstawie prawa możemy obciążyć ich odsetkami za opóźnienie, które wynoszą odpowiednio 7% w skali roku, gdy naszymi klientami są osoby fizyczne (na podstawie art. 481 Kodeksu cywilnego), zaś 9 ...

CEIDG – Praktyczne porady

CEIDG – Praktyczne porady

  19-05-2017

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (potocznie: cedig) to rejestr osób, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski. Rejestr ten prowadzony jest od 1 lipca 2011r. przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Należy pamiętać, że jeżeli chcemy prowadzić działalność ...

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

  12-05-2017

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą ma problem z niezapłaconym fakturami przez ich partnerów biznesowych i klientów. Często są zostawieni sami sobie bez żadnej pomocy i nie wiedzą jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę.

Rękojmia w licytacji komorniczej

Rękojmia w licytacji komorniczej

  05-05-2017

Udział w licytacji komorniczej ruchomości, których cena wywoławcza jest zwykle bardziej atrakcyjna obwarowany jest warunkiem uiszczenia komornikowi sądowemu rękojmi przed licytowaniem danej rzeczy na publicznej licytacji. Jak zatem przebiega publiczna licytacja ruchomości dłużnika i kiedy potrzebna jest rękojmia?

Przedawnienie długu telekomunikacyjnego

Przedawnienie długu telekomunikacyjnego

  26-04-2017

Długi telekomunikacyjne powstałe na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tak jak inne roszczenia majątkowe podlegają przedawnieniu. Należy jednak pamiętać, że upływ terminu przedawnienia nie spowoduje tego, że dług już nie będzie istniał. Operator dalej będzie mógł go dochodzić także ...

Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!