facebook

Baza wiedzy

Czym są Biura Informacji Gospodarczej (BIG)?

Czym są Biura Informacji Gospodarczej (BIG)?

  01-06-2017

Biuro Informacji Gospodarczej (w skrócie BIG) to instytucja, która działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Wbrew nazwom (często wprowadzającym w błąd, że to instytucje państwowe poprzez użycie słowa „krajowy” w nazwie firmy), BIG-i to ...

Automatyzacja procesów biznesowych w twojej firmie

Automatyzacja procesów biznesowych w twojej firmie

  30-05-2017

Procesy biznesowe to sekwencje czynności podejmowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Jednym z takich procesów jest zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Kluczowym elementem dbania o płynność finansową jest podejmowanie działań prewindykacyjnych i windykacyjnych, które również (ze względu na stopień skomplikowania i ...

Odsetki za opóźnienie

Odsetki za opóźnienie

  26-05-2017

Często zdarza się, że nasi kontrahenci opóźniają się z płatnościami. Na podstawie prawa możemy obciążyć ich odsetkami za opóźnienie, które wynoszą odpowiednio 7% w skali roku, gdy naszymi klientami są osoby fizyczne (na podstawie art. 481 Kodeksu cywilnego), zaś 9 ...

CEIDG – Praktyczne porady

CEIDG – Praktyczne porady

  19-05-2017

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (potocznie: cedig) to rejestr osób, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Polski. Rejestr ten prowadzony jest od 1 lipca 2011r. przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Należy pamiętać, że jeżeli chcemy prowadzić działalność ...

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

  12-05-2017

Wiele osób prowadzących działalność gospodarczą ma problem z niezapłaconym fakturami przez ich partnerów biznesowych i klientów. Często są zostawieni sami sobie bez żadnej pomocy i nie wiedzą jak odzyskać pieniądze za niezapłaconą fakturę.

Rękojmia w licytacji komorniczej

Rękojmia w licytacji komorniczej

  05-05-2017

Udział w licytacji komorniczej ruchomości, których cena wywoławcza jest zwykle bardziej atrakcyjna obwarowany jest warunkiem uiszczenia komornikowi sądowemu rękojmi przed licytowaniem danej rzeczy na publicznej licytacji. Jak zatem przebiega publiczna licytacja ruchomości dłużnika i kiedy potrzebna jest rękojmia?

Przedawnienie długu telekomunikacyjnego

Przedawnienie długu telekomunikacyjnego

  26-04-2017

Długi telekomunikacyjne powstałe na podstawie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych, tak jak inne roszczenia majątkowe podlegają przedawnieniu. Należy jednak pamiętać, że upływ terminu przedawnienia nie spowoduje tego, że dług już nie będzie istniał. Operator dalej będzie mógł go dochodzić także ...

Czy ulga prorodzinna podlega egzekucji komorniczej?

Czy ulga prorodzinna podlega egzekucji komorniczej?

  20-04-2017

Zwrot nadpłaty podatku (w tym z powodu ulgi prorodzinnej przyznanej i odliczonej od wysokości podatku od osób fizycznych) może być zajęty przez komornika sądowego. Jednak kwestią sporną w doktrynie, a także w orzecznictwie Sądu Najwyższego czy Naczelnego Sądu Administracyjnego, jest ...

Przedawnienie niespłaconego kredytu

Przedawnienie niespłaconego kredytu

  12-04-2017

Obecnie wiele osób zaciąga kredyty w bankach, na przykład na zakup sprzętu domowego, drogiej elektroniki czy też samochodu. Nadmierne obciążenie finansowe takimi kredytami powoduje często, że w pewnym momencie osoby te nie są w stanie spłacać zaciągniętych przez siebie zobowiązań ...

Uprawnienia windykatora terenowego

Uprawnienia windykatora terenowego

  07-04-2017

Wierzyciele, a także dłużnicy często zastanawiają się co może robić windykator terenowy. Często uważają, że windykator może robić wszystko lub myślą, że nie ma on żadnych uprawnień, ponieważ nie jest komornikiem. Jak to wygląda w praktyce?

Czy komornik może zająć wierzytelność z umowy zlecenia?

Czy komornik może zająć wierzytelność z umowy zlecenia?

  24-03-2017

Coraz częściej przedsiębiorcy zatrudniają osoby wykorzystując umowy cywilnoprawne (zwane popularnie „śmieciówkami”) – umowę zlecenia, o dzieło, o współpracy. Umotywowane jest to według pracodawców niską elastycznością przepisów Kodeksu pracy, a także wysokimi kosztami, jakie wiążą się z zatrudnieniem osób na umowę o ...

Jak wygląda procedura windykacji należności?

Jak wygląda procedura windykacji należności?

  22-03-2017

Wiele przedsiębiorstw boryka się z brakiem oraz opóźnieniami w płatnościach za faktury. Jednak niewiele przedsiębiorstw jest w stanie skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku. Przecież niewykonanie przez kontrahenta zobowiązania może narazić przedsiębiorstwo na straty finansowe, które mogą prowadzić do niewypłacalności, a w ...

Skutecznie odzyskuj długi
Bądź na bieżąco!
Polub nas na Facebooku!